Inomhusmiljö GÖTEBORG 2017

Mötesplatsen för bättre inomhusmiljöer!

 

Succékonferensen Inomhusmiljö är tillbaka!Nu är det återigen dags för den stora mötesplatsen Inomhusmiljö! Vi samlar ledande experter och inspirerande praktikfall för att ta ett helhetsgrepp om området och reda ut de svåraste utmaningarna. Under två dagar får du ta del av verktyg och praktisk kunskap som underlättar i ditt arbete mot hälsosammare inomhusmiljöer och friskare människor.

 

Ta chansen att fördjupa dig kring:

 • Ventilation i bostads- och skolbyggnader – Britta Permats från Svensk Ventilation är på plats
 • Erfarenheter från Södertälje kommun om hur de arbetar för en kemikaliesmart skola och förskola
 • Buller – olika typer av mätningar och hur du tolkar resultaten

 

Nyheter!

 • Arrangerad tvårättersmiddag, ta chansen att nätverka! Under kvällens arrangerade middag får du chansen att träffa branschkollegor, nätverka och nkyta nya kontakter under trevliga och avslappnade former. Du får en tvårättersmiddag inklusive två glas öl, vin eller alkoholfritt. OBS! Middagen bokas separat till en kostnad på 500 kr.
 • Konferensen hålls i både Stockholm och i Göteborg med samma program och talare. Se konferensen i Stockholm HÄR

 

Varmt välkommen!

 

I samarbete med:

 

 

15 % rabatt till SWESIAQs medlemmar!

 1. Program
 2. Workshop
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF
Highlights from Healthy Building Conference 2017 in Lublin, Polen

Föreläsningen ges på engelska

 • Hot topics in research – international perspective
 • Focus of research in Scandinavia

Aneta Wierzbicka, Associate Professor, Lund University

 

 

Hälsoeffekter kopplade till inomhusmiljö utifrån ett medicinskt perspektiv
 • Vilka besvär kan man få av dålig inomhusmiljö och vilka samband finns det?
 • Varför blir vissa personer sjuka av dålig inomhusmiljö och andra inte?
 • Hur bör symtom tolkas och vilka typer av läkarundersökningar är meningsfulla?

Jonas Brisman, överläkare & docent Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

 

 
 
Den senaste forskningen kring mögellukt från impregnerat virke – ett inomhusmiljöproblem
 • Vad är det som luktar från impregnerat virke och varför finns sådant virke i hus?
 • Hur härleder du orsaken till mögellukten och bedömer vilka åtgärder som bör vidtas?
 • Är illaluktande luft alltid ett inomhusmiljöproblem och en risk för hälsan?
 • Så minskar du oron hos dem som upplevt hälsoproblem om mögellukten bedöms som ofarlig
 • Vilken vidare forskning behövs på detta område? 

Johnny Lorentzen, Ph.D., Associate Professor, Karolinska Institutet

 

 
 
Mögel- & fuktskador – identifiering & praktiska exempel
 • Undersökningsmetodik – hur går du praktiskt tillväga?
 • Exempel på mögel- och fuktrelaterade ärende i bostäder – hur bör du som myndighetsperson bedöma och agera?

Anders Jansson, skadeutredare, RISE Research Institutes of Sweden 

 

 
 
Vilka krav är rimliga att ställa på ventilationen i bostads- & skolbyggnader?
 • Vad säger statistiken om luftflöden i skolor och bostäder?
 • Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder – hur är det möjligt?
 • Hur ser kravställningen ut och vilka krav kan du ställa?
 • Så utförs korrekta mätningar och konkreta utvärderingar

Britta Permats, VD, Svensk Ventilation

 

Britta har en bakgrund som VVS-ingenjör, lärare, teknik- och servicechef på Viessmann och affärsutvecklare på Fläkt Woods. Hon har dessutom arbetat på Arbetsmiljöverket som inspektör och sakområdesansvarig för ventilation.

 

 
 
Buller – vilka typer av mätningar bör krävas vid olika ärenden & hur tolkar du resultaten?
 • Vilka krav kan du ställa på olika parter och vad kan just du göra?
 • Vad ska du som myndighetsperson leta efter för att kunna skapa dig en uppfattning om problemet?
 • Trafikbuller – vad finns det för rimliga åtgärder?
 • Dra lärdomar från verkligheten – lyckade och mindre lyckade exempel

Mats Hammarqvist, akustiker, ÅF Ljud & vibrationer

 

 
 
Bra innemiljö med brukarna i fokus – vilken roll spelar ventilationen i klassrummen?
 • Riskerna med en förenklad syn på ventilation
 • Luftmängd och kvalitén på luften – vad är egentligen väsentligt?
 • Initiativ för ansvarsfull fastighetsförvaltning för god innemiljö

Maria Alm, innemiljöspecialist, Göteborgs kommun

 

 

Södertälje kommuns arbete för en kemikaliesmart förskola & skola år 2016/2017
 • Så har vi arbetat i vår tillsyn för att få en giftfri vardag i barns levnadsmiljöer
 • Vilka åtgärder kan verksamheterna göra för att bidra till en giftfri vardag i förskolor och skolor?
 • Hur arbetar vi för att bidra till bra egenkontroller med fungerande rutiner i skolor och förskolor?
 • Vilka åtgärdskrav kan vi ställa och med vilket lagstöd?

Jessica Perman, miljöinspektör, Södertälje kommun

Ana Camargo Valencia, miljöinspektör, Södertälje kommun

 

 
 
Radon i flerbostadshus – så arbetar vi för att klara riktvärdet för radon år 2020
 • Varför och hur startade vi projektet år 2010? 
 • Framgångsrika resultat efter flera års arbete – hur har arbetet sett ut hittills och blev det som vi tänkt?
 • Så arbetar vi med tillsyn och dessa har varit de svåraste utmaningarna
 • Samtliga flerbostadshus ska klara riktvärdet för radon 2020 – hur går vi vidare för att nå dit?

Marika Leijonmarck, miljöinspektör, Miljösamverkan östra Skaraborg

 
 
Moderator
Anders Lundin

Anders är miljöhygieniker, f.d. ordförande i SWESIAQ och har samordnat arbetsgrupperna för de båda SWESIAQ-dokumenten med råd om innemiljöutredningar (SWESIAQ-modellen) och utredning av mikrobiell påväxt i byggnader.

 

   
 

Workshop

Mycket uppskattad workshop - fullbokad vid senaste tillfället!

 

Ventilation – kontrollera & lär dig ställa rätt krav

 

Återigen har du som miljö- och hälsoskyddsinspektör chansen att boka dig på denna uppskattade workshop för att fördjupa dig inom området ventilation med fokus på förskole- och skolmiljöer. Lär dig utveckla ditt arbete vid bedömning och tillsyn av luftkvalitet.

 

Välkommen till en fördjupande och interaktiv workshop!

 

Workshopen varvar kortare föreläsningar med diskussioner och gruppövningar med bland annat en övning om personbelastning med avseende på ventilation i förskolor. Du får också ta del av exempel från verkligheten, allt för att du lättare ska utveckla dina kunskaper inom ventilation.

 

Du får lära dig:

 • Vilka krav på ventilationen som är lämpliga att ställa
 • Teknisk tillsyn av ventilation – vanliga utmaningar och lösningar
 • Hur du kan göra tillförlitliga mätningar
 • Om och hur det finns ett bästa sätt för ventilationskontroller
 • Hur du utför korrekt ventilation för god inomhusmiljö
 • Om självdrag fungerar i skolmiljöer och vad utmaningarna i så fall är
 • Exempel på utredningsmetoder – lär dig av goda och mindre goda exempel
 • Vilken personbelastning ventilationen klarar av genom en praktisk gruppövning

 

Workshopen leds av Per-Eric Hjelmer, miljö- och hälsoskyddsinspektör & expert inomhusmiljö Miljöförvaltningen, Stockholms stad

 

Per-Eric är en uppskattad och efterfrågad föreläsare på området inomhusmiljö. Han har arbetat med inomhusmiljöer i mer än 20 år, huvudsakligen med frågor och problem relaterade till fukt, mögel och ventilation. I grunden är han VVS-ingenjör och började sitt yrkesverksamma liv med byggnation, därefter har han även arbetat som konsult, utredare av inomhusmiljöproblem samt som skadeutredare mot fukt.

 

   

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
21-22 november 2017
Workshop
22 november 2017
Lokal
Scandic Opalen, Engelbrektsgatan 73
Göteborg

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


1 sep

T.o.m.


29 sep

Fr.o.m.


30 sep
Konferens

5 450 kr
5 950 kr
6 750 kr
Workshop

2 490 kr
2 890 kr
3 490 kr
Middag

500 kr
500 kr
500 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Sara Hanisch
sah@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 65

Tid & plats

Konferens
21-22 november 2017
Workshop
22 november 2017
Lokal
Scandic Opalen, Engelbrektsgatan 73
Göteborg

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


1 sep

T.o.m.


29 sep

Fr.o.m.


30 sep
Konferens

5 450 kr
5 950 kr
6 750 kr
Workshop

2 490 kr
2 890 kr
3 490 kr
Middag

500 kr
500 kr
500 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Sara Hanisch
sah@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 65