Förebygg hot och våld i HVB-hem, fokus: ungdomar

Konferensen som ger dig verktyg att skapa trygghet på HVB-hem

 

Rätt insats och rätt bemötande - hur väljer du rätt beroende på situation?

 

Har du kunskapen du behöver för att förebygga hot och våld? Goda rutiner och arbetssätt är avgörande för att skapa säkerhet, trygghet och välmående på HVB-hemmet för både ungdomar och personal. Du som anställd eller chef behöver därför rätt verktyg för att lyckas med det förebyggande arbetet.

 

Under två fullspäckade dagar får du lyssna till experter och duktiga praktiker som delar med sig av sin kunskap. Låt konferensen bli ett tillfälle där du nätverkar och träffar kollegor i branschen.

 

Konferensen belyser bland annat:

 • Hur du skapar förståelse, tydlighet och samverkan kring riktlinjer och rutiner hos personalen
 • Vad som krävs för att arbeta systematiskt med riskbedömning i förebyggande syfte
 • Juridiken på HVB-hem samt dina rättigheter och skyldigheter som personal

 

Varmt välkommen!

 

 1. Program
 2. Workshop
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF

Tisdag 17 april 2018

 

Juridik på HVB-hem – rättigheter & skyldigheter för dig som personal
 • Begränsningsåtgärder som du bör känna till
 • Vilka rättigheter och skyldigheter har du i hotfulla situationer?
 • Lagar kring olika placeringstyper – hur skiljer de sig från varandra?

Ylva Lindblom, förbundsjurist, SKL

 

 

 
 
Effektivt bemötande av utåtagerande personer – så bemöter du dem på rätt sätt
 • Rätt insats och rätt bemötande – hur avgör du vad som krävs i olika situationer?
 • Hur ska du agera när hot eller våld uppstår?
 • Lär dig hur du kan reagera produktivt och reaktivt
 • Metoder och arbetssätt för att avvärja hotfulla situationer 

Marcus Sjöström, Marcus Sjöström Education

 

Marcus är yrkesofficer specialiserad inom kommunikation, fd lärare och kurschef vid Militärhögskolan Halmstad. Han är också utvecklare av Avonova Hälsas nationella utbildningskoncept Att hantera hot och våld. Marcus har över 10 års erfarenhet som föreläsare och har handlett 100-tals elever i agerande vid hotfulla situationer. 

 

 

 
 
Att arbeta med lågaffektivt bemötande i praktiken – erfarenheter & resultat
 • Så har arbetet med lågaffektivt bemötande påverkat atmosfären på boendet
 • Implementering av ett lågaffektivt arbetssätt – framgångsfaktorer, utmaningar och resultat
 • Så säkerställer du personalens lågaffektiva förhållningsätt

Jenny Ljungberg, VD, Behandlingsinsats Vilhelmsro

 

 

 
 
Lär dig skapa förståelse, tydlighet & samverkan kring riktlinjer & rutiner hos personalen
 • Fungerande kollegial handledning - hur kan det se ut i praktiken?
 • Rutiner och riktlinjer för att skapa samspel hos personalen
 • Hur implementerade vi förebyggande rutiner i arbetsgruppen?
 • Att använda metoden motiverande samtal i förebyggande syfte – implementering och arbetssätt

Anneli Öhman, enhetschef, Älvsbyns kommun

 

 

 
 
Missa inte!
Personalens delaktighet i att eskalera en situation – hur kan vårt bemötande av ungdomen påverka situationen?

 

Michael och David har tidigare varit instruktörer för programmet No Power No Loose, arbetat inom HVB-verksamhet och som vakter i krogbranschen. Från dessa erfarenheter har de utvecklat ett eget utbildningsmaterial som heter Trygg på Jobbet för att bemöta hotfulla situationer.

 • Så kan ditt beteende eskalera och skapa en våldsam situation
 • Stress – vad händer med oss som personal när vi hamnar i en konfliktsituation?
 • Våra misstag och lärdomar från verkliga situationer

Michael Thorbjörnson, utbildningskonsult, Teamwork Hälsa & Utbildning i Väst
David Cederlund, utbildningskonsult, Teamwork Hälsa & Utbildning i Väst

 

 

 
 

Onsdag 18 april 2018

 

Så arbetar du systematiskt med riskbedömning i förebyggande syfte
 • Riskbedömningar, dokumentation och incidentuppföljning – så har vi organiserat arbetet
 • Vikten av teamarbete, rutiner och kommunikation bland personalen
 • Jobbiga samtal – var, när och hur kan de planeras för att skapa bästa möjliga förutsättningar?

Dimi Almazidou, verksamhetschef, Polstjärnan i Sverige

 

 

 
 
Konkreta metoder för att förebygga hot & våld – hur ska du organisera det förebyggande arbetet & vilka rutiner bör du bygga upp?
 • Lär dig läsa av tecken på aggression
 • Gränsdragning – vilka situationer kan du ge dig in i och när bör du backa undan?
 • Statistik beträffande incidenter på HVB-hem – hur många skulle kunna undvikas?

Peter Axelsson, enhetschef, Team Olivia

 

 

 
 
 Relationsarbete mellan ungdom & personal – så påverkas våra reaktioner i hot & våldssituationer
 • Känsloreglering – hur påverkas andras och egna känslor i stressade situationer? 
 • Ståndkraftiga relationer – hur kan du arbeta förebyggande kring konflikter och aggression?
 • Exekutiva funktioner, mentalisering och central koherens – så påverkas kognitiva funktioner i stressade situationer
 

 Thomas Westerberg, beteendevetare & utbildare, Humana

 

 

 

Workshop

Lågaffektivt bemötande i akuta konflikter

 

Har du rätt verktyg för att hantera en hotfull situation så den inte eskalerar?

 

För dig som arbetar på HVB-hem är ett fungerande förhållningssätt avgörande för att lyckas med att förebygga hotfulla eller våldsamma situationer uppstår och utvecklas.

 

Under workshopen fördjupar du dig i lågaffektivt bemötande. Du lär dig grunder och att väva in förhållningssättet i både kontext och sammanhang. Föreläsningar varvas med gruppdiskussioner och du får med dig konkret och praktisk kunskap som du kan applicera i både ditt eget agerande men även i hela verksamheten när du kommer hem.

 

Vi bryter för fika under passet!

 

Du får lära dig:

 • Teoretisk grund kring lågaffektivt bemötande
 • Hur du använder lågaffektivt bemötande i våldssituationer
 • Kollegial support vid incidenter
 • Hur du tar kontroll över situationen utan att eskalera den
 • Implementering av ett lågaffektivt förhållningssätt på HVB-hemmet

 

Workshopen leds av Stefan Sandström, leg. psykolog, Sandström – psykologi & friskvård

 

Stefan är legitimerad psykolog, sociolog och transaktionsanalytiker med internationell behörighet som handledare och utbildare. Han har över 30 års erfarenhet och specialkunskap inom våld i arbetslivet och han har även skrivit flertalet böcker på ämnet. Idag är han en anlitad föreläsare och driver sitt eget företag.

 

 

Plats & Pris

Konferens
17-18 april 2018
Workshop
18 april 2018
Lokal
Lokal meddelas inom kort
Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


9 feb

T.o.m.


23 mars

Fr.o.m.


24 mars
Konferens

5 450 kr
5 950 kr
6 750 kr
Workshop

2 490 kr
2 890 kr
3 490 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Veronika Westermark
vwe@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 04

Tid & plats

Konferens
17-18 april 2018
Workshop
18 april 2018
Lokal
Lokal meddelas inom kort
Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


9 feb

T.o.m.


23 mars

Fr.o.m.


24 mars
Konferens

5 450 kr
5 950 kr
6 750 kr
Workshop

2 490 kr
2 890 kr
3 490 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Veronika Westermark
vwe@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 04