Hedersproblematik hos barn och unga

Årets konferens för dig som arbetar med hedersrelaterade frågor!

 

Konferensen som lägger fokus på barn och ungas trygghet 

 

Sverige har utvecklats till ett mångkulturellt samhälle. Den snabba samhällsförändringen ställer stora krav på personalen inom skola, socialtjänst omsorg och rättsväsendet gällande bemötandet av nya kulturer och människor.

 

En ny form av samhällsproblem har uppstått i denna interaktion – hedersproblematiken. Denna problematik drabbar speciellt barn och unga som inte får leva utifrån sina rättigheter. Många har flytt från förföljelse och förtryck för att komma till demokratin Sverige, men de möts fortfarande av hedersvåld och förtryck. Hur hjälper vi de barn och unga som är utsatta? Hur kan vi förebygga och förhindra problemet? 

 

Dessa frågor och många fler besvaras på denna högaktuella konferens där du även får ta del av kommunikationsstrategier, konkreta tips för rätt bemötande av föräldrarna samt riktlinjer vid tvångsgifte. 

 

 

Varmt välkommen!

 

I samarbete med:

 

 

10% rabatt för Acting 4 Changes medlemmar, ange rabattkod: Acting10

 

 

 1. Program
 2. Workshop
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF

 

 

Tisdag 13 mars 2018

 

Hur bemöter du på rätt sätt barn & ungdomar som lever med hedersproblematik?
 • Metoder för att bemöta olika former av hedersproblematik
 • Så undviker du de vanligaste fallgroparna i ditt bemötande
 • Hedersrelaterad problematik hos pojkar, HBTQ och ensamkommande barn – så stöttar och vägleder vi dem
 • Hur tolkar du kroppsspråket hos barn och unga och hur påverkar ditt eget kroppsspråk den du pratar med?

Zubeyde Demirörs, verksamhetsansvarig, Athena – mitt nya hem

Zubeyde är utbildad socionom och arbetar som verksamhetsansvarig för ett skyddat boende. Tidigare har hon arbetat som verksamhetsansvarig på Fryshuset och Elektra projektet i förebyggande och stödjande insatser kring barn och unga som utsätts för hedersproblematik.

 

 

 

 

Bemötande av föräldrarna - så tar du svåra samtal
 • Kulturkrockar- så får du ett konstruktivt samtal utan missförstånd
 • Vanliga situationer som uppstår vid bemötande – hur agerar du?
 • Nytt land och nya makro förändringar- hur ger du rätt stöd till föräldrarna?
 • Så kan du med rätt bemötande förebygga och förhindra hedersrelaterat våld och förtryck

Sonia Sherefay, integrationskonsult & föreläsare, Utbildningsväsendet

 
 

 

 

Tvångsgifte & barnäktenskap – hur agerar vi & vilka riktlinjer finns?
 • Vilka myndigheter ska du kontakta för råd om du upptäcker tvångsgifte och barnäktenskap?
 • Metoder för att bemöta och hjälpa utsatta unga och barn
 • Vilka befogenheter har du i din yrkesroll?

Representant från GAPH

Riksorganisationen GAPH – Glöm aldrig Pela och Fadime är en sekulär och ideell förening som arbetar mot hedersvåld. De vänder sig till både män och kvinnor som på ett eller annat sätt är utsatta för, eller berörda av, hedersrelaterat våld. GAPH ett väletablerat och efterfrågat kunskapscenter vad gäller hedersrelaterat våld och förtryck mot ungdomars och kvinnors rättigheter i hela Sverige. Förutom att hjälpa de utsatta jobbar de med informationsspridning och opinionsbildning.

 

 

 

 

 

 

 

Personlig berättelse om hedersrelaterat våld
Under detta pass får du chansen att lyssna till ett enskilt fall, för att du som yrkesverksam ska få en djupare förståelse för hederskulturen och de personer som utsätts för detta. Hur är det egentligen att leva i en hederskultur? Hur är det att behöva kämpa för sina rättigheter? Hur ser livet efter förtrycket ut? Dessa frågor och många fler kommer du få svar på under passet.

 

 

 

 

Speciellt inbjuden
Utbredning & omfattning av hedersrelaterat våld & förtryck
 • Var i världen och bland vilka religiösa och etniska grupper tillämpas hedersnormer?
 • Hur omfattande är hedersförtryck och hedersvåld?
 • När uppstår hedersproblem?
 • Hur kommer det sig att en del människor till och med dödar sitt barn i hederns namn?

Rasool Awla, föreläsare & doktorand inom socialt arbete

 

 

 
Identifiering, utredning & uppföljning vid hedersproblematik
 • Vad bör lärare, skolvårdspersonal och anställda inom socialtjänsten vara observanta på?
 • Hur kan vi identifiera flickor och pojkar som befinner sig i farozonen?
 • Vad händer om vi gör en polisanmälan och fattar LVUbeslut på ”felaktiga” grunder?
 • Vad är socialtjänstens ansvar under tiden en ungdom är placerad på ett ”särskilt skyddat boende”?

Rasool Awla, föreläsare & doktorand inom socialt arbete

 

 

 

Onsdag 14 mars 2018

 

Lagstiftningen som gäller vid hedersrelaterad brottslighet – vad måste du ha koll på?
 • Vilka lagar och regler finns och vad innebär de?
 • Så arbetar du utifrån dessa regler – praktiska exempel
 • Vilka befogenheter har du i din yrkesroll?
 • Hur ska du göra när regelverk krockar?

Rebecca Lagh, advokat, Barbro Sjöqvist & Rebecca Lagh AB

 

 

 

Mini-workshop!
Dialog som stärkande kommunikationsverktyg i mötet med barn & unga som lever i en hederskultur
 • De vanligaste utmaningarna och mest typiska fallgroparna i samtal med barn och unga om hedersrelaterade frågor
 • Hur skapas förtroende och kontakt när kulturskillnader, ömsesidiga fördomar och stereotyper kan spela roll?
 • Hur går du på upptäcktsfärd i samtalet och tar hänsyn till barnens och ungdomarnas perspektiv?
 • Exempel på frågor och samtalsmetodik baserade på dialogens värdegrund

Mette Lindgren Helde, föreläsare & konsult, LindgrenHelde kommunikation

 

 

 

 

Så får vi en välfungerande samverkan mellan skola, socialtjänst & polis
 • Vilka ansvarsområden har respektive aktör?
 • Metoder för att få till ett bra samarbete mellan skola, socialtjänst och polis
 • De vanligaste kommunikationsfällorna i samarbeten
 • Så arbetar vi i Nacka för att främja en bra samverkan

Sandra Sarin, samordnare, Nacka kommun

 

 

 
Moderator
Bahareh Mohammadi Andersson

Bahareh har sedan flera år tillbaka arbetat professionellt med mäns våld mot kvinnor på socialförvaltningar och kvinnojourer. Hon arbetar som sektionschef på den förebyggande enheten på integration/familjefriden på socialförvaltningen i Hörby kommun. Hon är även samhällsdebattör och projektledare för Bygga broar, som bland annat handlar om att förebygga
hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige. Utöver detta brinner hon för volontärarbeten med fokus på människors rätt i samhället. Under konferensen är det Bahareh som guidar oss mellan talarpunkterna och håller i diskussionerna.

 

   
 

Workshop

Samverkansstrategier för förebyggande & kunskapsbyggande arbete vid hedersrelaterat våld & förtryck

 

Hedersproblematiken har blivit ett vanligare samhällsproblem i Sverige och det finns ett stort mörkertal bland barn och unga som dagligen utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.

 

Detta samhällsproblem ställer stora krav på dig som arbetar inom skola, socialtjänst, omvårdnad och rättsväsendet. Men hur ska du arbeta för att skapa ett tryggt samhälle för alla barn och unga oberoende av kulturell bakgrund?

 

På denna workshop får du ta del av praktiska fall och handfasta tips för hur du ska lyckas i det förebyggande och kunskapsbyggande arbetet gällande hedersproblematik. Vi varvar teori med interaktiva diskussioner där du får utbyta erfarenheter med branschkollegor från hela landet.

 

Vi går igenom:

 • Vad ett förebyggande och kunskapsbyggande arbete innebär och hur det kan praktiseras och utökas
 • Vilka förutsättningar som krävs för att arbeta mer förebyggande och kunskapsbyggande
 • Varför det är viktigt med ett bra samarbete för att förebygga hedersproblematiken
 • Norrköpingsmodellen – så arbetar vi för att få till en bra samverkan
 • Hur vi för över kunskapen om hedersproblematik till barn och ungdomar

 

Workshopen leds av Petra Blom Andersson, samordnare, Norrköping kommun

 

Petra har arbetat som samordnare på centrala elevhälsan vid utbildningskontoret i Norrköpings kommun. Hon har även lång erfarenhet kring frågor som rör bland annat våld och förtryck i hemmet, hedersrelaterat våld och förtryck, barnoch
tvångsäktenskap och könsstympning. Idag arbetar hon övergripande för alla kommunala verksamheter med fokus på att förhindra hedersrelaterat våld och förtryck mot barn och unga.

 

 

Plats & Pris

Konferens
13-14 mars 2018
Workshop
14 mars 2018
Lokal
Quality Hotel Globe
Arenaslingan 7, Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


12 jan

T.o.m.


9 feb

Fr.o.m.


10 feb
Konferens

5 450 kr
5 950 kr
6 750 kr
Workshop

2 490 kr
2 890 kr
3 490 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Daniela Källström
daka@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 40

Tid & plats

Konferens
13-14 mars 2018
Workshop
14 mars 2018
Lokal
Quality Hotel Globe
Arenaslingan 7, Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


12 jan

T.o.m.


9 feb

Fr.o.m.


10 feb
Konferens

5 450 kr
5 950 kr
6 750 kr
Workshop

2 490 kr
2 890 kr
3 490 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Daniela Källström
daka@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 40