Hantering av tillskottsvatten

NYHET! Arrangerad tvårättersmiddag, ta chansen att nätverka!

 

Underlätta hanteringen av tillskottsvatten

 

Nu är det återigen dags för den stora mötesplatsen där vi samlar ledande experter och inspirerande praktikfall för att ta ett helhetsgrepp om utmaningarna med tillskottsvatten. Under två dagar får du ta del av verktyg och praktisk kunskap om hur du kan underlätta hanteringen av tillskottsvatten i er kommun.

 

Ta chansen att fördjupa dig kring:

 • Felkopplade fastigheter – så arbetar du smart
 • Kungälvs kommuns lyckade arbete kring tillskottsvatten och information ut till fastighetsägare, kollegor och politiker
 • Swecos metodik för processflöden – från utredning till åtgärd

 

Varmt välkommen!

 1. Program
 2. Workshop
 3. Konferensmiddag
 4. Anmälan
 5. Plats & Pris
 6. Program i PDF
Moderator
Brittmarie Ohlsson 

Brittmarie har lång erfarenhet av bland annat exploatering och dagvattenfrågor. Hon har tidigare arbetat på Staffanstorps kommun med tillskottsvattenfrågor och drivit ett omfattande projekt för att hitta tillskottsvatten från fastigheter. Brittmarie arbetade senast som specialist på Sweco Environment.

   
 
 
Från start till mål – hur arbetar Tyresö kommun med tillskottsvatten?
 • Vilka är de vanligaste utmaningarna vid samarbete med fastighetsägare? •
 • Exempel på knepiga fall – våra erfarenheter •
 • Filmvisning – case: från problem till slutbesiktning

Stefan Andersson, VA-utredare tillskottsvatten, Tyresö kommun

Michel Carlsson, VA-utredare tillskottsvatten, Tyresö kommun 
 
 
 
Felkopplade fastigheter – så arbetar du smart
 • Vilka nya tekniker och arbetsmetoder finns för att hitta felkopplingar?
 • Informationsprocesser och dokumentation – effektivisera arbetet efter utförd kontroll av felkopplingar
 • Exempel på ärenden med felkopplade fastigheter – utmaningar och lärdomar 
Håkan Lindberg & Karl Andersson, Pollex  
 
 
Erfarenheter & framgångsfaktorer från Kungälvs kommuns arbete med tillskottsvatten

De senaste åren har Kungälvs kommun lyckats väl med sitt intensiva arbete kring tillskottsvatten samt med information till fastighetsägare, kollegor och politiker. Hör om hur de förnyar sitt gamla ledningsnät rejält och samtidigt ger plats för flera nya områden. 

 • Felkopplade fastigheter – hur har vi arbetat aktivt ut mot fastighetsägare och hur har vi ställt krav på dem?
 • Relining av ledningar samt undersökningar av status på ledningar, serviser och brunnar – så har samarbeten med IRG och Aarsleff sett ut
 • Att undvika dyra regresskrav samt slippa dimensionera större ledningar och pumpstationer – kommer vi lyckas?

Annelie Svensson, VA-ingenjör, Kungälvs kommun

Magnus Lidberg, VA-ingenjör, Kungälvs kommun 

 
 
 
Så prioriterar du rätt åtgärder – kartläggning & metodik 
 • Kartläggning – så kan källorna identifieras
 • Hur vet du om det är värt att åtgärda och vad bör du prioritera?
 • Hur följer du upp effekterna av åtgärder?
 • Den senaste utvecklingen – tvåårigt utvecklingsprojekt för hur du arbetar med åtgärder

Lars-Göran Gustafsson, utvecklingschef, DHI Sverige

Lars-Göran har en Tekn. Lic. examen inom urban hydrologi och 30 års erfarenhet från arbete med problemställningar inom avloppssystem, vattendrag, ytvatten och hydrogeologi. DHI Sverige arbetar med specialiserade konsulttjänster i form av utredningar inom alla typer av vattenmiljöer med tonvikt på avancerad tillämpning av beräkningsmodeller.

 
 
 
Från utredning till åtgärd – ett processflöde med Sweco metodik
 • Identifiering av tillskottsvatten – analys av driftdata och framtagande av varaktighetsdiagram
 • Lokalisering av tillskottsvatten – flödesmätning på spillvattennät i samband med nederbörd
 • Åtgärdsskede och efterkontroll – åtgärder som reducerar tillskottsvatten från privata fastigheter

Jonas Backö, ingenjör & VA-miljö utredare, Sweco

 
 

 

Underlätta ditt arbete med tillskottsvatten – fallgropar & kostnadsbesparingar vid renovering av befintlig infrastruktur
 • Val av anläggningsteknik vid saneringsprojekt ur ett kostnadsmedvetet perspektiv – så höjer du förnyelsetakten genom att tänka okonventionellt
 • Dimensionering och konsekvenser av att bibehålla befintlig infrastruktur
 • Upphandling – vad behöver du tänka på för att inte hamna i fallgropar som gör underlaget icke kalkylerbart?
 Sebastian Adén, entreprenadingenjör, Scandinavia Va-Teknik  
 
 
Renovering av vägtrummor, VA-ledningar & fastighetsserviser – metoder & kravställning
 • Vad är skillnaden mellan relining, renovering, semischakt och schaktfritt?
 • Hur väljer du metod och vilka krav bör du ställa?
 • Goda och dåliga exempel från kommuner och fastighetsägare

Thomas Johansson, civilingenjör, Renovera VA i Väst


Thomas har över 30 års erfarenhet av schaktfritt ledningsbyggande från entreprenadsidan, byggnadsindustrin och kommunal ledningsförvaltning. Thomas har också skrivit ett flertal forskningsrapporter och handböcker om hur schaktfri VA-teknik bör användas för att komma samhällets infrastruktur
till nytta på ett miljöriktigt sätt.

 
 

Workshop

Praktisk VA-juridik – rättigheter, skyldigheter & specifika ärenden

 

Ta chansen att boka dig på denna fördjupande och interaktiva workshop där vi lyfter utmaningar och frågeställningar kring VA-juridik. Genom en inledande föreläsning med efterföljande diskussioner ges du möjlighet att utveckla ditt arbete gällande kravställning mot fastighetsägare.  

 

Del 1 – Föreläsning

 

 • Vilka juridiska möjligheter och skyldigheter har en VA-huvudman?
 • Vilka krav kan en VA-huvudman ställa på fastighetsägare och industrier och vilka krav kan inte ställas?
 • Hur ställer du krav på fastighetsägare och vad behöver du göra för att kunna ställa kraven?
 • Hur kan du praktiskt nyttja de juridiska verktygen och omsätta lagar och regler till handling? 

 

 

Del 2 – Gruppdiskussioner

 

Utifrån dina egna erfarenheter och utmaningar ges du chansen att i mindre grupper diskutera aktuella juridiska frågeställningar kopplat till arbetet med tillskottsvatten. 

 

 

Del 3 – Gemensam diskussion & sammanfattning

 

Tillsammans diskuterar vi dina frågor och lyfter specifika ärenden.

 

 

Workshopen leds av Jonas Söderstjerna, advokat, Advokatfirman Söderstjerna  

 

Jonas har lång erfarenhet inom området VA-juridik. Utöver VA-juridik arbetar han bland annat med tillståndsprövningar avseende såväl miljöfarlig verksamhet som vattenverksamhet samt med plan- och byggfrågor och annan fastighetsrätt.   

 

   

 

Spara

Spara

Konferensmiddag

NYHET!

 

Under kvällens arrangerade middag får du chansen att träffa dina branschkollegor, nätverka och knyta nya kontakter under trevliga och avslappnade former. Du får en tvårätters middag inklusive ett glas öl/vin (alkoholfria alternativ finns). Middagen bokas separat till en kostnad på 500 kr.

Plats & Pris

Konferens
5-6 december 2017
Workshop
6 december 2017
Lokal
Piperska Muren
Scheelegatan 14, Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


29 sep

T.o.m.


10 nov

Fr.o.m.


11 nov
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Konferensmiddag

500 kr
500 kr
500 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Sara Hanisch
sah@teknologiskinstitut.se
076-5275565

Tid & plats

Konferens
5-6 december 2017
Workshop
6 december 2017
Lokal
Piperska Muren
Scheelegatan 14, Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


29 sep

T.o.m.


10 nov

Fr.o.m.


11 nov
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Konferensmiddag

500 kr
500 kr
500 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Sara Hanisch
sah@teknologiskinstitut.se
076-5275565