Hantera & planera för dagvatten

Konferensen för dig som arbetar med dagvattenhantering!

 

Är du förberedd på framtidens utmaningar kring dagvatten?

 

En allt tätare stad, ett klimat i förändring och ökande regnmängder har gjort dagvattenhanteringen till en allt mer prioriterad fråga. Hur arbetar du med krisberedskap och prevention? Arbetar du juridiskt korrekt med din dagvattenhantering? Hur ser ansvarsfördelningen ut i dagvattenfrågan? Här får du chansen att få svar på dina frågor.

 

Under konferensen får du chansen att möta experter och kollegor från hela landet för att utveckla arbetet med dagvatten i just din kommun. 

 

Varmt välkommen!

 

Johan Rundquist & Shiran Ringart Cohen

Projektledare  

 1. Program
 2. Workshop
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF

Tisdag 15 maj 2018

 

 

Moderator Marika Palmér Rivera inleder konferensen
 

Marika är vatten- och hållbarhetsstrateg på Ekologigruppen, där hon bl.a. arbetar med dagvattenhantering i översikts- och detaljplanering, kartläggning av ekosystemtjänster kopplade till vatten och strategisk vattenplanering. Hon har tidigare arbetat som kommunal VA-strateg med ansvar för kommunens strategiska dagvattenarbete. Marika är också en erfaren moderator och utbildare.

   
 
 
Globala & nationella klimatutmaningar – nulägesanalys & framtidsspaning
 • Vilka tecken finns på klimatförändringar idag?
 • Hur kan vi säga något om framtiden och vad kan vi förvänta oss?
 • Hur förändras nederbörd och vattenföring i ett varmare klimat och vilka ökade risker kan detta medföra?
Elin Sjökvist, meteorolog & klimatexpert, SMHI  
 
 
Att skapa en robust stad – prevention & krisberedskap i samband med extrema skyfall
 • Umeå kommuns dagvattenprojekt – vilka resultat har projektet gett oss?
 • Så arbetar vi med modellering RSA (Risk- och sårbarhetsanalys)
 • Översvämningar – dessa förebyggande åtgärder har projektet genererat
Fredrik Thoms, projektledare, Umeå kommun  
 

 

EFTERMIDDAG MED FOKUS JURIDIK

 

Så kan du arbeta med dagvattenstrategier & dagvattenutredningar i din detaljplan
 • Hur utformar du en hållbar dagvattenstrategi och vad bör den konkret innehålla?
 • Dagvattenutredningar i detaljplan – hur bör du tänka?
 • Är VA-huvudmannens ansvar obegränsat vid frågor om dagvatten?
   
 
Diskussion & frågestund – ansvarsfördelning & dagvattenstrategier

Här får du chansen att diskutera och få svar på just dina frågor om dagvattenstrategier och ansvarsfördelning kring dagvatten.


Skicka gärna in dina frågor i förväg till
jru@teknologiskinstitut.se eller src@teknologiskinstitut.se

 

Passet leds av Tobias Wieforss, VA-ingenjör & utredare VA, WSP Sverige AB

 
 
 
Hur skapar du en juridiskt korrekt planering av dagvattenhanteringen?
 • Juridisk översikt kring dagvatten – få förståelse för helheten
 • PBL ur ett dagvattenperspektiv – vad gäller?
 • Så styr miljöbalken och vattentjänstlagens regelverk dagvattenhanteringen
 • Nyheter och uppdateringar – det senaste kring juridik och dagvatten
   
 
Diskussion och frågestund – juridiken kring dagvatten

Här får du chansen att diskutera och få svar på just dina frågor om dagvattenstrategier och ansvarsfördelning kring dagvatten.


Skicka gärna in dina frågor i förväg till
jru@teknologiskinstitut.se eller src@teknologiskinstitut.se

 

Passet leds av Stefan Rubenson, f d chef för Statens VA-nämnd, Advokatfirman Åberg & Co

 
 

 

Onsdag 16 maj 2018

 

Grönblå infrastruktur i den hållbara staden – hur går du tillväga?
 • Vad är ett luftigt förstärkningslager och hur kan de bidra till att skapa mångfunktionella system i den hållbara staden?
 • Regnbäddar i den hållbara staden – så går du tillväga
 • Vilka ekosystemtjänster, effekter på fördröjning och rening kan grönblå system generera?
 • Erfarenheter från byggda grönblå system med regnbäddar – hur ser framtiden ut?
Kent Fridell, specialist på grönblå infrastruktur, edge & SLU  
 

Gestaltning av dagvattenanläggningar – exempel & framgångsfaktorer
 • Vilka faktorer behöver du ta hänsyn till för att skapa en dagvattenanläggning med både rekreations- och funktionsmässiga kvaliteter?
 • Insyn i aktuella projekt av dagvattenexperter och landskapsarkitekter på Sweco
 • Att beakta förvaltningsaspekten i gestaltningsskedet – så skapar du en välfungerande anläggning
 • Inspiration för väl fungerande anläggningar i en urban miljö – en rapport från Sweco och Luleå Tekniska Universitet

Staffan Sundström, landskapsarkitekt & talesperson för
marknadsnätverket för landskapsarkitektur, Sweco Architects

 
 
 
Hur kan du arbeta med hållbara dagvattenlösningar?
 • Järfälla kommuns arbete med detaljplan för Barkarbystaden 2 – utmaningar och goda exempel
 • Efter Weserdomen – så har vi hanterat miljökvalitetsnormer och icke-försämringskravet
 • Bebyggelse inom översvämningsområden som klassas som vattenområde
Ingela Isaksson, Planarkitekt, Järfälla kommun  
 

Workshop

Dagvatten i detaljplanering – så arbetar du långsiktigt & rättssäkert 

 

För att arbeta effektivt och säkert med dagvattenhantering i detaljplan krävs det att du som arbetar med frågan har god insyn i kravställningar och ansvarsfördelning. Vad kan du egentligen reglera i detaljplanen gällande dagvatten och hur skapar du goda förutsättningar för samverkan över förvaltnings- och intressegränser? Workshopen ger dig konkreta tips och råd på hur du på bästa sätt kan ta dig an uppgiften med att hantera och planera för dagvatten.

 

Under workshopen får du genom diskussion och interaktiva uppgifter fördjupa dig i problematiken och möjligheterna kring arbetet med dagvattenfrågor i detaljplanen. Ta även chansen att lära dig om hur olika kommuner runt om i landet arbetar och tänker kring utmaningarna och möjligheterna.

 

 

Du får lära dig:

 • Vad du kan reglera i detaljplan gällande dagvatten
 • Vem som äger frågan om dagvatten i planarbetet
 • Vikten av samordning för hantering av mer extrem översvämningsproblematik i detaljplaneområde
 • Hur olika förvaltningar och kommuner arbetar med dagvattenfrågan

 

 

Workshopen leds av: Tobias Wieforss, VA-ingenjör & utredare VA, WSP

Tobias är en erfaren utredare inom dagvatten som även arbetat flera år kommunalt inom VA. Han är specialiserad inom dagvattenutredningar, detaljplanering, dagvattenstrategier och på konkreta tekniska åtgärder för att minimera översvämningsproblematik. Tobias arbetar även med VA-juridiska frågeställningar samt frågor kring ansvarsfördelning och gränsöverskridande samverkan. 

   

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
15-16 maj 2018
Workshop
16 maj 2018
Lokal
Lokal meddelas inom kort
Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


16 mars

T.o.m.


20 april

Fr.o.m.


21 april
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Johan Rundquist

jru@teknologiskinstitut.se

076-527 55 80

 

Shiran Ringart Cohen

src@teknologiskinstitut.se

076-527 55 57

Tid & plats

Konferens
15-16 maj 2018
Workshop
16 maj 2018
Lokal
Lokal meddelas inom kort
Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


16 mars

T.o.m.


20 april

Fr.o.m.


21 april
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Johan Rundquist

jru@teknologiskinstitut.se

076-527 55 80

 

Shiran Ringart Cohen

src@teknologiskinstitut.se

076-527 55 57