Hälsofrämjande arbete för barn & unga

Konferensen för dig som arbetar med hälsa för barn och unga!

 

Hur främjar vi en god hälsa för barn och unga?

 

Vi står idag inför stora utmaningar i att skapa en jämlik hälsa i befolkningen och inte minst bland barn och unga. Den psykiska ohälsan ökar och blir allt vanligare i yngre åldrar. Samtidigt som barn och unga blir allt mer stillasittande behöver vi arbeta aktivt med att skapa goda förutsättningar för barn och unga i och utanför skolan.

 

Under denna konferens riktar vi fokus på vad vi kan göra för att skapa goda förutsättningar för barn och ungas psykiska och fysiska hälsa. Du får ta del av aktuell forskning samt framgångsrika projekt och metoder.

 

Varmt välkommen!

 

 1. Program
 2. Anmälan
 3. Plats & Pris
 4. Program i PDF
Hur kan vi hantera ANDT-frågan i skolan?
Kristofer Odö, samordnare på CAN, berättar om ANDT på schemat som är ett gratis metodmaterial för lärare i grundskolans åk 6-9 som även kan anpassas till elever på gymnasienivå. Metodmaterialet hjälper lärare att integrera ANDT-undervisning i sina olika ämnen med hänsyn till äroplanen och öppnar för ämnesöverskridande samarbete.

Kristofer Odö, samordnare Drugsmart, CAN
   
     

 

 

Barn och ungas psykiska ohälsa - det är dags att bryta trenden
 • Så ser ungas psykiska hälsa ut i landet
 • Vilka skyldigheter har kommunen och skolan?
 • Vad kan vi göra för att bryta trenden?

Magnus Jägerskog, generalsekreterare, BRIS

 

 

Så påverkas hjärnan av stillasittande & träning
 • Lägesbeskrivning – vikten av fysisk aktivitet tidigt i livet
 • Hur farligt är det att sitta still?
 • Så påverkar motion minnet och förmågan att fatta beslut
 • Fysisk aktivitet och psykisk hälsa – vad säger den senaste forskningen?

Örjan Ekblom, docent, GIH

 

 
 
Metod som uppmuntrar barn & unga till aktivitet & inkludering
 • Kartläggning – hur ser barn och ungas fysiska aktivitet ut idag?
 • Trivselprogrammet – en metod för ökad aktivitet, trygghet och struktur på rasterna
 • Resultat från skolor i Sverige
 • Implementering av trivselprogrammet – så går du från teori till praktik

Trivselprogrammet i Sverige drivs av pedagoger med flera års erfarenhet från skolan. Lyssna till Anneli Skoglund, idrottslärare från Göteborg, som på ett lekfullt och inspirerande sätt berättar mer om Trivselledare i skolan och hur de kan vara med och bygga social hållbarhet och öka aktiviteten under hela skoldagen.

 

 
 
Ensam i ett nytt land – berättelser om flykt & integration

Omid Mahmoudi flydde som ensam 16-åring till Sverige för sju år sedan. 2012 grundare han Ensamkommandes förbund och är idag ordförande i Ensamkommandes Riksförbund samt verksamhetsledare för Mötesplats Otto. Han är även författare till den prisbelönta boken Oskyldiga Brottslingar. Under Omids föreläsning får du lyssna till hur han flytt till Sverige genom tio länder och hans upplevelse av att komma ensam till Sverige. Han kommer även ta upp hur vi på bästa sätt kan arbeta för att integrera ensamkommande barn och unga.

 

   
 
Internet & sociala mediers påverkan på barn & unga
 • Ungdomskommunikation – så når du ut
 • Ungas användande av internet – trendspaning
 • Så påverkar internet och sociala medier barn och unga

Johnny Lindqvist är en av Sveriges främsta experter när det gäller unga och internet. Han har tidigare arbetat på bland annat Friends, Rädda barnen, Surfa Lugnt, Ungdomsstyrelsen och Statens Medieråd. Under Johnnys föreläsning får du ta del av ungas digitala vardag och hur nätlivet i sin tur påverkar ungdomars liv utanför internet samt hur du som vuxen kan stötta dem i sin utveckling.

 

 
 
Föräldrastöd & barns psykiska hälsa – vad säger forskningen?
 • Resultat och utvärdering av olika föräldrastödsprogram
 • Föräldrastöd i Sverige – vad finns att tillgå?
 • Så kan du gå till väga för att komma igång med ett föräldrastödsprogram

Pia Enebrink, forskare på institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

 

 
 
Aktuell forskning
YAM – ett hälsofrämjande & preventivt skolprogram för psykisk hälsa bland unga
 • EU-studie visar på goda resultat av YAM
 • Forskningsprojektet i Stockholms län – så har projektet implementerats
 • Så fungerar utbildningsprogrammet
 • Våra erfarenheter hittills

Eva Lundin, projektsamordnare YAM, Karolinska Institutet

 

 

 

Från utanförskap till högre studier – projektet som uppmuntrar elever i utsatta områden att läsa vidare
 • Linje 14 – projektets bakgrund och aktiviteter
 • Kvalitetsutvärdering och resultat från projektet
 • Vad behövs för att implementera Linje 14 i andra kommuner?

Pia Ridderby, verksamhetsansvarig Linje 14, Örebro universitet

 

 

Moderator
Anja Näslund
Anja driver företaget Hälsa för kropp och knopp i Stockholm och har under hela sitt yrkesverksamma liv jobbat för att utveckla ett hälsofrämjande perspektiv i organisationer, företag, grupper och hos privatpersoner. I botten har hon en kandidatexamen som hälsovetare och har lång praktisk erfarenhet inom exempelvis Psoriasisförbundet och Svenska Gymnastikförbundet. Ofta hittar vi Anja som föreläsare, här på konferensen är det hon som inleder dagarna och guidar oss mellan programpunkterna.
   
 

Workshop

Workshoptext

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
21-22 november 2017
Lokal
Garnisonen konferens, Karlavägen 100
Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


29 sep

T.o.m.


27 okt

Fr.o.m.


28 okt
Konferens

5 980 kr
6 680 kr
7 680 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Annika Nordin
anno@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 05

Tid & plats

Konferens
21-22 november 2017
Lokal
Garnisonen konferens, Karlavägen 100
Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


29 sep

T.o.m.


27 okt

Fr.o.m.


28 okt
Konferens

5 980 kr
6 680 kr
7 680 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Annika Nordin
anno@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 05