Fritids - & idrottsmiljöer

Konferensen för dig som arbetar med fritids- och idrottsmiljöer 

 

Vad krävs av framtidens Fritids- & idrottsmiljöer?

 

Hur kan du arbeta för att skapa rätt förutsättningar för fritid & idrott i din kommun och vilka möjligheter finns det för att öka fysisk aktivitet i samhället?  

 

Under konferensen Fritids- och idrottsmiljöer tar vi upp frågeställningar som rör både föreningslivet, folkhälsa och utveckling av idrottsanläggningar. Hur kan du arbeta för att öka fysisk aktivitet hos barn och unga? Hur skapar du anläggningar som lockar många och hur skapas samverkan inom kommunen och med externa aktörer för att utveckla så bra fritid- och idrottsmiljöer som möjligt?

 

Under två fullspäckade dagar får du möjlighet att få svar på dina frågor. Du får lyssna till experter och inspirerande praktiker som delar med sig av sin kunskap.

 

Ta chansen och träffa kollegor och experter från hela landet för att utveckla arbetet med fritids- och idrottsmiljöer i just din kommun!

 

Varmt välkommen!

 

 1. Program
 2. Anmälan
 3. Plats & Pris
 4. Program i PDF

Tisdag 9 oktober

 

Keynote speaker

Framtidens fritids & idrottsmiljöer – hur får vi med kultur & fritidsförvaltningen mer aktivt i samhällsplaneringen?
 • Hur ser Riksidrottsförbundets värdegrundsarbete ut från nu till 2025 och vilka är de viktigaste politiska frågorna som Riksidrottsförbundet driver?
 • Hur skapas samverkan och samarbete mellan olika förvaltningar och aktörer för att lyfta fritids- och idrottsperspektivet i stadsplaneringen?
 • Hur hanterar man förvaltningens samverkan med den ideella sektorn
 • Folkhälsa – vad krävs för att invånarna ska bli aktivare?
 • Hur kan vi hänga med i en snabb utveckling med nya trender och medborgarnas krav på nya idrottsanläggningar?
 • På vilket sätt kan du anpassa befintliga idrottsanläggningar till dagens föreningsliv?
 Björn Eriksson, ordförande i Riksidrottsförbundet & SISU Idrottsutbildarna  
 

 

 

 
Hur kan du utveckla ett lokalt friluftsliv tillsammans med medborgarna?
 • Örnsköldsviks kommun delar med sig av sitt arbete med friluftsliv – utmaningar och framgångsfaktorer
 • Så har vi arbetat förvaltningsövergripande, nära politiken och tillsammans med medborgarna för att skapa ett friluftsliv för alla
 • Exempel på våra styrdokument, samverkansformer, projekt och friluftsevenemang

Bo Edman, Friluftsstrateg, Örnsköldsviks kommun
Johanna Martinell, Biolog, Örnsköldsviks kommun

 
 
 

 

Change the game – nya arbetssätt för att få barn & unga fysiskt aktiva
 • Så arbetar vi för att aktivera barn och unga
 • Hur skapas samverkan och samarbete mellan näringsliv, kommun och andra aktörer för samsyn i fritids- och idrottsmiljöfrågor?
 • Physical literacy – vad är det och hur kan du implementera det i ditt arbete?
Tom Englén, projektledare, Change the game
 

 

 

Sveriges främsta idrottskommun 2017

Så arbetar Växjö kommun med att utveckla föreningslivet i staden
 • Så arbetar vi med kvalitetssäkring av fritidsmiljöer
 • Fokus jämställdhet och integration – hur arbetar vi för att få in flickor med invandrarbakgrund i föreningslivet?
 • Framgångsfaktorer och utmaningar i arbetet med att utveckla Araby park arena
 • Arenastaden i Växjö – vilka fördelar finns det med att föreningarna äger sina egna arenor och hur ser utvecklingen framåt ut?
Jessica Råhlin, fritidschef, Växjö kommun  
 
 

 

Friskvårdsgruppen – ett långsiktigt arbete för att skapa bättre hälsa för barn med övervikt och fetma
 • Så arbetar vi med folkhälsoperspektivet i Kungsbacka kommun
 • Samverkan som verktyg för att skapa bättre hälsa för barn med fetma
 • Hur kan du arbeta för att skapa glädje och stärka barns självkänsla med hjälp av idrottsaktiviteter?

Anne Börjesson, utvecklare, Folkhälsoenheten, Kultur & Fritid, Kungsbacka kommun
Eleonor Abaji, hälsopedagog Fritid & Livsstil, Kungsbacka kommun

 
 

 

 

Onsdag 10 oktober

 

 

Med spaning på framtidens fritids- & idrottsmönster
 • Folkhälsa – vad efterfrågar invånarna för fysisk aktivitet i samhället?
 • På vilket sätt har föreningslivet förändrats de senaste åren och hur möter vi upp förändringarna?
 • Hur förhåller vi oss till en större andel aktiva medborgare i alla åldrar?
 • Framtidsspaning – hur påverkar den digitala livsmiljön människors beteende och hur kan våra fritids- och idrottsmönster komma att se ut i framtiden?
Anna Iwarsson, folkhälsobildare & författare, Anna Iwarsson Anna
 
 
 
Hur kan vi utveckla fritids- & idrottsaktiviteter som attraherar tjejer & samtidigt får dem att trivas?
 • Hur kan vi arbeta med allaktivitetsplatser för att attrahera tjejer?
 • Aktivitetsytefaktorn som ett verktyg för tidig fysisk planering och för utformning av platser för att möta både tjejers och killars behov av fysisk aktivitet och socialt umgänge
 • Hur kan mer fysisk aktivitet i skolan främja både tjejer och killars intresse för fritids- och idrottsaktiviteter?

Mikael Franzén, strateg lokalförsörjning för idrott & fritid, Uppsala kommun

 
 
 
 
Hur skapar vi attraktiva anläggningar för ungdomar med hjälp av livsstilsidrotter?
 • Vilka aspekter är viktiga att ta hänsyn till när du planerar för spontanidrott inomhus?
 • Hur kommer det sig att bland annat parkour blivit en självklar del av framtidens idrottsmiljöer?
 • Så har vi lyckats skapa en inomhusanläggning som lockar ungdomar
Jack Lundqvist, projektledare, Freemotion Idrottsklubb  
 
 
 
Multiytor med både kultur & fritidsfrågor – vilka utmaningar & fördelar finns?
 • Knivsta kommuns arbete med en ny mötesplats för både kultur och idrott – vilka lärdomar har vi tagit med oss hittills?
 • Hur planerar du för ett projekt som inkluderar både kultur och fritid?
 • Vilka risker finns det med ett stort kultur- och fritidsprojekt och varför måste vi våga ta risken?

Lena Larsson, kultur & fritidschef, Knivsta kommun
Carina Nordlander, fritidschef, Knivsta kommun

 
 
 
 
Öka dina kunskaper om fysiska & neuropsykiatriska funktionsnedsättningar för att kunna utveckla tillgängliga & inkluderande fritids- & idrottsmiljöer
 • Projektet inspelet – vilka lärdomar har vi dragit och hur fortsätter arbetet i Örebro?
 • Hur kan du arbeta för att inkludera personer med funktionsnedsättningar i föreningslivet?
 • Så kan du arbeta för att tillgängliggöra anläggningar för personer med olika funktionsnedsättningar

David Fast, idrottskonsulent, SISU idrottsutbildarna Örebro
Lennart Jansson, idrottskonsulent, Parasport Örebro

 
 
 
 
Anläggningsutveckling – för vem bygger vi fritidsanläggningar & vilka behov har vi när vi bygger?
 • Förbättra nyttjandegraden på existerande anläggningar – så hittar du nya användningsområden och funktioner
 • Hur kan vi använda de globala målen som verktyg vid behovsanalys och när vi bygger nya anläggningar?
 • Så arbetar vi med generella lösningar som tillgodoser flera gruppers behov
 • Hur utformar vi anläggningar som skapar idrottsmöjligheter för många?
Jack Lindgren, arkitekt SAR/MSA, Sweco  
 

 

   

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
9-10 oktober 2018
Lokal
NY LOKAL! Piperska Muren
Scheelegatan 14, Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


29 juni

T.o.m.


7 sep

Fr.o.m.


8 sep
Konferens

6 980 kr
7 780 kr
8 780 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Fabian Wingfors

 076-527 55 31

fwi@teknologiskinstitut.se

Tid & plats

Konferens
9-10 oktober 2018
Lokal
NY LOKAL! Piperska Muren
Scheelegatan 14, Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


29 juni

T.o.m.


7 sep

Fr.o.m.


8 sep
Konferens

6 980 kr
7 780 kr
8 780 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Fabian Wingfors

 076-527 55 31

fwi@teknologiskinstitut.se