Framtidens vårdmiljöer

Konferensen för dig som arbetar med framtidens vårdmiljöer!

 

Varmt välkommen till konferensen som behandlar en av samhällets just nu viktigaste utmaningar! 

 

 

Ett stigande invånarantal och ökad medelålder ställer allt högre krav på hur vi utformar och bygger framtidens vårdmiljöer. Utöka din kunskap och lyssna till erfarenheter från spännande praktikfall, experter och forskare. Under två fullspäckade dagar tar vi ett helhetsgrepp kring vårdmiljön och diskuterar de möjligheter och framgångsfaktorer som skapar förutsättningar för en bättre vård, både nu och i framtiden.  

 

Varmt välkommen!

 1. Program
 2. Workshop
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF
Tisdag 11 september

 

Internationella praktikfall – hur arbetar vi med utformning, kvalitet & målsättningar vid nybyggnation av vårdmiljöer?

 Link Arkitektur arbetar parallellt med stora nybyggnadsprojekt i Sverige, Norge och Danmark. Med utgångspunkt i Södersjukhuset i Stockholm, Rikshospitalet i Köpenhamn och Tönsberg i Norge studerar de skillnader och framgångsfaktorer mellan olika vårdmiljöer.

 • Arbetsmiljö och minimerad smittspridning – vilka krav finns och hur fungerar det i olika länder?
 • Gestaltning och utformning med utgångspunkt från evidens – hur påverkar det vårdmiljön?
 • Vårt arbete mot gemensamma mål för ett effektivare byggprojekt
 Anna Espling Rolf, gruppchef ansvarig för vård & omsorg, LINK Arkitektur  
 

 

Forskningsprojekt mot vårdmiljö - ett verktyg för kvalitetssäkring av produkten i byggnationen av vårdlokaler

Kravbilden i byggprojekt av vårdmiljöer är komplex där fastighetsförvaltare, vårdpersonal, stödfunktioner, patienter och besökare behöver involveras. Lyssna till hur du systematiskt kan
arbeta genom byggprocessen för att öka och säkra kvalitén av framtidens vårdmiljöer.

 

 • Från insamling av funktionskrav till operativ drift och erfarenhetsåterföring – hur kan du arbeta med kvalitetssäkring som en röd tråd genom processen?
 • Komplex kravhantering i vårdlokaler – lär dig mer hur krav bör utformas och vilka intressenter som behöver involveras
 • Vikten av att koppla funktionskrav på vårdmiljöer till tekniska lösningar, produktions- och verifieringsmetoder för att bygga ändamålsenliga lokaler

Pia Schönbeck, industridoktorand byggvetenskap, KTH
Pia arbetar även som projektledare tidiga skeden på Locum

 
 
 
Hur kan du effektivisera patientkontakt & vårdflöden med hjälp av digitala verktyg?

Strax före julen 2017 lanserades Närhälsan online, Västra Götalandsregionens digitala mottagning för läkarbesök via mobil eller surfplatta. Ta del av erfarenheter från projektet och
vad det digitala verktyget innebär för vården och vårdmiljön.

 • Nya verktyg för framtidens vårdmiljöer – möjligheter för dig idag och imorgon
 • Nära vård när patienten behöver det - hur påverkas upplevelsen av digitaliseringen?
 • Kvalitet och effektivitet – sömlös modern vård utan avkall på
 • medicinsk kvalitet

Gudrun Greim, enhetschef Närhälsan online
Charlotte Larsson Lundholm, e-hälsostrateg & projektledare, Närhälsan online

 
 

 

Praktikfall från Norge - Föredraget hålls på norska

Säkra & värdiga vårdmiljöer för patient & personal – våra tankar & processer
 • Är det möjligt att skapa säkra, värdiga och tillfredställande vårdmiljöer inom psykiatrin? – så har vi arbetat
 • Ombyggnation av vårdmiljön i psykiatrilokaler – framgångsnycklar och utmaningar under projektet
 • Säkerhetslösningar i vårdmiljön – vem talar om lösningar och ställer krav?

Ingrid Espejord, projektledare vid Drifts- og eiendomssentret,
Universitetssykehuset i Nord-Norge

 
 
 
Logistikens roll i framtidens sjukhus
 • Vilka konsekvenser medför dagens sjukhusprojekten på framtidens logistik?
 • Hur kan du arbeta med automatiserad logistik och vilka hinder och utmaningar finns?
 • Fördjupa din kunskap kring logistikens fokusområden för framtidens vårdmiljöer

Andreas Johansson, logistik, Sweco Industry
Rasmus Sundberg, logistik, Sweco Industry

 
 
 
Ny teknik för framtidens vårdmiljöer – hur skapar vi en vårdmiljö som främjar teknisk utveckling?
 • Så bör du arbeta för att få in tekniken i vårdmiljön – tips på metoder och lösningar
 • Omvärldsbevakning – hur nyttjas tekniska lösningar i Sverige och övriga världen?
 • Vilka tekniska utmaningar har vi i Sverige och varför har vi inte kommit längre?
Adam Hagman, Robotdalen, Västerås  
 

 

Onsdag 12 september

 

 

Vi bygger för livet och framtidens sjukvård – hur vi bygger för mer vård, ny teknik och bättre arbetsmiljö

Danderyds sjukhus befinner sig just nu i en stor förändring med omfattande ny- och ombyggnationer som kommer att göra sjukhuset till ett av Sveriges modernaste. Stockholms
läns landsting genomför just nu en av de största satsningarna någonsin inom hälso- och sjukvården och förändringarna i Danderyd är en viktig del av detta. Under 2019 öppnar dörrarna
till den nya, moderna akutvårdsbyggnaden för specialiserad akutvård - hjärtat för framtidens Danderyds sjukhus. Lyssna till det pågående arbetet och planerna framåt.

 • Så anpassar vi dagens byggnad efter framtidens behov
 • Teknikintensiv byggnad för modern vård
 • Framgångsnycklar och utmaningar i ett komplext projekt

Jonas Ståhl, biträdande projektchef Danderyds sjukhus & projektledare för nya akutvårdsbyggnaden, Locum

 
 
 
Ny- & ombyggnation av vårdlokaler – vilka utmaningar & möjligheter finns?

Under hösten 2017 togs de första spadtagen till byggnationen av ett nytt vårdcentrum i centrala Finspång. Byggnaden planeras att stå färdig till hösten 2020. Lyssna till visionen och utmaningarna kring projektet samt hur de planerat för framtiden.

 • Planeringen och behovet av ett nytt vårdcentrum – så har vi resonerat kring framtida nyttjande
 • En byggnad för nära vård – vad skapar förutsättningar för samverkan och en tillgänglig vårdmiljö?
 • Utmaningar för framtiden – så bygger och utvecklar vi en samlad vårdmiljö från grunden
Magnus Oweling, Närsjukvårdsdirektör, Finspång kommun  
 
 
Nybyggda vårdmiljöer – en effektiv process med patienten i fokus ur ett verksamhetsperspektiv
 • Processen från start till mål – metoder och arbetssätt för hur vi som vårdorganisation på bästa sätt påverkat byggprocessen och involverat medarbetare och patienter för att skapa bästa möjliga slutprodukt.
 • Slutprodukten – utformning och anpassning av lokalerna och dess betydelse för framtida verksamhet.

Jonas Sköldberg, verkställande direktör, Rehab Station Stockholm
Mats Eriksson, teknikansvarig, Rehab Station Stockholm

 
 

Workshop

En attraktiv vårdmiljö med patienten i fokus

– Studiebesök på Rehab Station Stockholm

Som en fortsättning och fördjupning på konferensens sista anförande får du här möjligheten att delta på ett studiebesök på Rehab Station Stockholm. 

 

Rehab Station Stockholm är ett framgångsrikt rehabiliteringscenter som tar emot patienter från såväl Stockholmsregionen som nationellt och internationellt. Det nya rehabiliteringscentret i Solna som stod klar 2017 stärker verksamheten som nationellt ledande inom sina områden. Rehab Station Stockholm är ett helägt dotterbolag till Praktikertjänst AB. Det är Praktikertjänst Fastigheter AB som ansvarat för byggprocessen samt äger och förvaltar fastigheten. Ta tillfället i akt och följ med på en guidad tur där du får en inblick i de helt nya rehabiliteringslokalerna och den verksamhet som bedrivs där.

 

Under besöket får du bland annat ta del av:

 • Hur höga hygienkrav kan kombineras i en miljö som skallfokusera på det friska istället för det sjuka.
 • Smarta tekniska lösningar i vårdrum, behandlingsrum ochträningsutrymmen
 • Hur verksamheten arbetar för att utnyttja lokalerna medtillhörande rehabiliteringsträdgård på ett så effektivt sätt som möjligt genom multifunktion


Studiebesöket leds av Jonas Sköldberg, verkställande direktör, Rehab Station Stockholm   

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
11-12 september 2018
Workshop
12 september 2018
Lokal
Garnisonen konferens
Karlavägen 100, Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


29 juni

T.o.m.


17 aug

Fr.o.m.


18 aug
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

1 000 kr
1 000 kr
1 000 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Philip Alfredsson
E-post: phal@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 82

Tid & plats

Konferens
11-12 september 2018
Workshop
12 september 2018
Lokal
Garnisonen konferens
Karlavägen 100, Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


29 juni

T.o.m.


17 aug

Fr.o.m.


18 aug
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

1 000 kr
1 000 kr
1 000 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Philip Alfredsson
E-post: phal@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 82