Framtidens urbana trädbestånd

Konferensen för dig som arbetar med framtidens urbana trädbestånd!

 

Hur kan du skapa ett hållbart urbant trädbestånd i din kommun?

 

Kraven på att dig som arbetar med kommunens urbana trädbestånd blir att fler och allt mer komplexa. För att lyckas skapa en attraktiv stadsmiljö med friska träd krävs både rätt planering, strategi och etablering. Hur planerar du ditt urbana trädbestånd och är du förbered på framtidens utmaningar? På konferensen ges du möjlighet att få svar på dessa och dina övriga frågor.

 

Under två fullspäckade dagar får du tips, inspiration och konkreta verktyg från ledande experter och praktiker liknande utmaningar. Ta chansen att nätverka och utbyta nya tankar och idéer med kollegor från hela landet!

 

Varmt välkommen!

Projektledare,

Shiran Ringart Cohen

 

Mediapartner:

 1. Program
 2. Workshop
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF

Datum: 23 april 2018

 

Trädens värde vid nybyggnation & exploatering – så kan du arbeta med skydd & bevarande 
 • Så skapar vi samverkan inom kommunen för ökad samsyn och förståelse för trädens värde
 • Konkreta exempel på hur vi har arbetat för att få behålla fler träd
 • Så kan du använda din kunskap som verktyg för att skydda dina träd   

Cristian Jansson, parkingenjör, Gävle kommun 

 
 
 
Hur kan du skydda & ta tillvara på kommunens stadsträd? 
 • Så arbetar vi med skyddsvärda träd i Eskilstuna stadsbygd
 • Erfarenheter från arbete med att förnya och föryngra trädbestånd
 • Tips och råd för att lyckas ta tillvara på träd och grönska i staden

Fredrik Eklund, trädvårdare, Eskilstuna kommun

 
 
 
Riskträd – hur kan man som förvaltare arbeta strategisk med riskhantering av träd 
 • Vad är ett riskträd?
 • Vem kan genomföra riskvärderingar?
 • Hur ser lagstiftningen på arbete med riskträd?
 • Hur kan du som förvaltare minska riskerna?
 • Aktuell forskning – så ser svenska kommuner på strategiskt arbete med träd

Johan Östberg, forskare & landskapsingenjör, SLU Alnarp 

 
 
 
Från plantskola till etablerat träd – vad innebär det i praktiken? 
 • Att etablera träd i Göteborg – en utmaning
 • Hur köper du in träd och vad är viktigt att tänka på?
 • Vad bör du vara noggrann med vid etablering av träd?
 • Hur gör du växtbäddar så att träden ska kunna leva vidare? 

Eva Maria Hellqvist, planeringsledare träd, Göteborgs stad 

 
 
 
Växjös vision för träden i staden – då & nu 
 • Hur ser Växjös trädprogram ut?
 • Vilka lärdomar har vi dragit från vårt arbete och vad kan vi göra bättre?
 • Så har vi arbetat med träden ur ett långsiktigt perspektiv

Marielle Almqvist, landskapsarkitekt, Växjö kommun

Ida Karlsson, landskapsarkitekt, Växjö kommun 

 
 

 

 

Datum: 24 april 2018 

 

Juridik –  vad har kommunen för ansvar& vad bör du kunna i din roll?
 • Vad har kommunen för ansvar och befogenheter?
 • Hur kan du lagligt skydda dina träd?
 • Så vet du om du har lagen på din sida 

Hampus Allerstrand, jurist, SKL  

 
 
 
Nya trädsorter – vilka finns det & hur vet du vilka som passar i din kommun?
 • Framtidsspaning – den senaste forskningen om träd i den urbana stadsmiljön
 • Tips för att anpassa nya trädsorter till befintliga träd i stadsmiljön
 • Vilka sorter rekommenderas till vilken typ av miljö?

Henrik Sjöman, landskapsarkitekt & forskare, Sveriges lantbruksuniversitet 

 
 

Workshop

Förvaltning av träd i den urbana stadsmiljön – konkreta tips & verktyg

 

Det finns många olika aspekter att ta hänsyn till när det gäller förvaltning av träd i den urbana stadsmiljön. Under denna interaktiva och fördjupande workshop får du lära dig mer om hur du kan arbeta aktivt för att vårda och underhålla träden istället för att fälla dem. Föreläsningar varvas med gruppdiskussioner och du får med dig konkreta tips och verktyg som du kan implementera i ditt vardagliga arbete.

 

Ta chansen att fördjupa dina kunskaper!

 

Under workshopen får du lära dig:

 • Hur du kan förvalta gamla träd i samråd med djur, växter och de olika skyddsvärden som finns
 • Behålla kontra fälla – vad kostar det?
 • Konsekvensanalys
 • Hur du kan arbeta i en trång jordmiljö

 

Workshopen leds av Håkan Nilsson, Sveriges Trädvårdcentrum 

Håkan är en av de främsta experterna inom trädvård och trädarbete. Han bedriver idag den egna verksamheten Sveriges Trädvårdscentrum där konsultation och utbildning bedrivs i hög omfattning jämte praktiska trädarbeten.

Om du har några frågor på förhand som du gärna vill diskutera under workshopen, skicka dessa till src@teknologiskinstitut.se

 

  Håkan Nilsson 

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
23-24 april 2018
Workshop
24 april 2018
Lokal
Piperska muren
Scheelegatan 14, Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


23 mars

Fr.o.m.


24 mars


Konferens

6 550 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Shiran Ringart Cohen

src@teknologiskinstitut.se

0765-27 55 57

Tid & plats

Konferens
23-24 april 2018
Workshop
24 april 2018
Lokal
Piperska muren
Scheelegatan 14, Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


23 mars

Fr.o.m.


24 mars


Konferens

6 550 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Shiran Ringart Cohen

src@teknologiskinstitut.se

0765-27 55 57