Framtidens operationsavdelning 2018

Succékonferensen är tillbaka!

 

Framtidens operationsavdelning

 

För sjunde gången anordnar Teknologisk institut konferensen Framtidens operationsavdelning som är den självklara mötesplatsen för dig inom branschen. Ta chansen att träffa leverantörer och nätverka med branschkollegor från hela landet under konferensen samt under den arrangerade konferensmiddagen.

 

Tillsammans med inspirerande praktikfall och ledande experter belyser konferensen aktuella och framtida utmaningar kring bland annat utrustning och ny teknik, hur du tar till vara på vårdpersonalens kompetens vid en ny- eller ombyggnation samt hur du planerar lokaler för bättre arbetsmiljö och ökad patientsäkerhet.

 

Varmt välkommen!

 

Utställare:

Getinge       

simens      merivaara       

drager             

 

 1. Program
 2. Konferensmiddag
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF
Moderator Matts Ramstorp inleder konferensen
 

Matts är adjungerad professor i renrumsteknik vid institutionen
Aerosolteknologi på LTH och har arbetat med renhet och
hygien i mer än 30 år.

   
 
 
Skyddsventilation i ultrarena operationsrum
 • Vilka krav finns på mikrobiologisk luftrenhet och vad innebär CFU-nivåer?
 • Vilken betydelse har luftflödet och valt klädsystem för CFUhalten?
 • Utveckling och trender inom området
Bengt Ljungqvist, professor i skyddsventilation, Chalmers  
 
 
Mätning av mikrobiologisk renhet i OP-rum – förebyggande av luftburen smitta
 • Standarder och krav på renhet i operationsrum
 • Vilka gränsvärden och ventilationstekniska krav finns för OPrum och steriltekniska enheter?
 • Rengöring och städning – så minskar du risken för smittspridning
 • Hur bör du tänka för att uppnå bästa möjliga vårdhygieniska standard?

Anders Ahlgren, konsult, MyAir
Lars Jansson, valideringsingenjör, MyAir

 
 

 

Produktpresentationer

Utrustning & ny teknik i framtidens operationsavdelning

Lyssna till hur du med hjälp av den senaste tekniken kan möta framtidens utmaningar när fyra leverantörer presenterar lösningar för att skapa moderna och innovativa operationsavdelningar.

 

Swedish Modules

Modulära operationssalar, en möjlighet för svensk sjukvård. Ta del av hur du kan möta dagens behov och samtidigt vara väl förberedd för kommande framtida behov.

Sven Lans, CEO, Swedish Modules

 

 

Luki-Line

Vad är en Luki-Line?

Michael Larsson, VD, Luki-Line 

 

 

Getinge Nordic

Getingekoncernen är en ledande global leverantör av produkter och system som bidrar till kvalitetsförbättring. Lyssna till hur du kan få en säkrare, mer integrerad och bättre utnyttjad operationsavdelning.

Jonas Boström, Product Manager IWS, Getinge Nordic

 

 

Merivaara

Merivaara berättar om vilka möjligheter de ser för framtidens operationssalar.

Sebastian Brieger, försäljningschef, Merivaara

 

 

Siemens Healthineers

Under detta pass delar Siemens Healthineers med sig av deras erfarenheter av och visioner om framtidens operationsavdelning med bilden i fokus. 

Martin Eckerwall, Nordic Product Manager Advanced Therapies, Siemens Healthineers   
 
 
Värnamo sjukhus – erfarenheter från öppningen av operationsavdelningen & den steriltekniska enheten
 • Vad har fungerat och vilka problem har vi stött på sedan öppningen?
 • Vad hade vi gjort annorlunda om vi fick göra om projektet?
 • Hur involverade vi personalen från projektets start?

Magnus Trofast, narkosläkare & verksamhetschef på operations-
& intensivvårdskliniken, Värnamo sjukhus

 
 
 
Samspelet mellan personal, operationssal & patient ur ett infektionsskyddsperspektiv

I denna presentation sammanfattar Matts Ramstorp den första dagen genom att förtydliga det viktiga samspelet mellan alla ingående delar under ett kirurgiskt ingrepp med avseende på
renhet och hygien.

 • Hur rent ska det vara vid operationssåret?
 • Hur påverkar personalen luftens renhet?
 • Hur effektiv är ventilationen i operationssalen?
 • Vilka övergripande krav måste uppfyllas för att trygga patientens säkerhet?
Matts Ramstorp, professor, Lunds Tekniska Högskola  
 
 
Så planerar Norrlands universitetssjukhus lokaler & verksamheter för bättre arbetsmiljö & ökad patientsäkerhet
 • Hur har vi lyckats göra arbetsmiljön dubbelt så bra vid operationscentrum i Umeå?
 • Så har vi fått personalen mer delaktig och gett dem möjlighet att specialisera sig
 • Bättre patientsäkerhet och arbetsmiljö – avancerad teknik och större utrymmen efter renoveringen av sex OP-salar

Niklas Lindberg, verksamhetschef operationscentrum, Norrlands universitetssjukhus

 
 
 
Att ta till vara på vårdpersonalens perspektiv & verksamhetskunskaper vid ny- & ombyggnation
 • Så arbetar vi med vårdpersonalens kompetens i projekteringen och så hade de tid till detta
 • Hur koordinerar vi bygg- och operationsverksamheten och hur upplever vårdpersonalen byggnationen och kommunikationen?
 • Vad är viktigt att tänka på för att skapa tydliga kravställningar på renhet och arbetsmiljö i projekteringen?
 • Om- och tillbyggnation av operationsavdelningen på Kungälvs sjukhus och på Dagkirurgen på Angereds Närsjukhus – vilka är lärdomarna?

Eva Lindblad, projektledare medicinteknisk utrustning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset


Eva är i grund och botten operationssjuksköterska men har sedan år 2008 arbetat med projektledning för om- och tillbyggnation av flertalet operationsavdelningar

 
 
 
Vad innebär arkitektur i OP-sammanhang & vilka är utmaningarna?
 • Hur påverkar patientens och personalens perspektiv arkitekturen?
 • Hur kan arkitekturen och arbetsmiljön samverka?
 • NKS – vilka var utmaningarna och hur blev resultatet?

Jan Robertsson, arkitekt SAR/MSA, Tengbom
Jan har lång erfarenhet av vårdprojekt och har bland annat varit involverad i planeringen av operationsenheten på NKS.

 
 
 
Göteborgssjukvården – utmaningar & lärdomar från ett pågående projekt

Projektet Göteborgssjukvården handlar om att etappvis bygga ut den öppna specialiserade närsjukvården där den första etappen innebär två specialistsjukhus. Det första sjukhuset beräknas att tas i drift år 2022. Respektive sjukhus kommer att ha ett dagkirurgiska centrum med sex operationssalar samt salar för endoskopi och polikliniska operationer vid sidan om specialistcentrum.

 • Varför bygger vi två nya sjukhus?
 • Arbetssätt för dagkirurgi i ett närsjukvårdssystem – hur har vi tagit fram nya koncept för lokaler, flöden, digitalisering och arbetsformer?
 • Lokalplanering och arkitektur – vilka är utmaningarna och vad är viktigt att tänka på?

 

Henrik Almgren, projektledare Göteborgssjukvården, Västra Götalandsregionen
Marie Tauson, projektledare dagkirurgi, Västra Götalandsregionen
Lisa Wänström, arkitekt, Semrén+Månsson

 
 
 
Blev det bra vid Region Örebros om- & nybyggnation där vårdpersonalens kompetens & perspektiv var i fokus?
 • Invigning av Karlskoga lasarett augusti 2017 – blev det som vi tänkt med de sju operationssalarna?
 • Byggnationen av våra högspecialitetsverksamheter – hur resonerar vi kring operationsavdelningen som ska tas i bruk 2021?
 • Med patientens fokus – så skapar vi nya och bättre anpassade lokaler
 • Driftsättning och förvaltning – bedriver vi driften på de villkoren som fanns från början?

Jennie Liling Ståhl, områdeschef opererande & onkologi, Region
Örebro län
Marie Larsson, fastighetsstrateg & arkitekt, Region Örebro län

 
 

 

 

Spara

Spara

Konferensmiddag

Tisdag 20 mars 2018

Under kvällens arrangerade middag får du chansen att träffa dina branschkollegor, nätverka och knyta nya kontakter under trevliga och avslappnade former. Du får en trerätters middag (dryck köpes separat). Middagen bokas separat till en kostnad på 590 kr.

Plats & Pris

Konferens
20-21 mars 2018
Lokal
Scandic Foresta
Herserudsvägen 22, Lidingö

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


12 jan

T.o.m.


9 feb

Fr.o.m.


10 feb
Konferens

6 980 kr
7 780 kr
8 780 kr
Konferensmiddag

590 kr
590 kr
590 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Sara Hanisch
E-post: sah@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 65

Tid & plats

Konferens
20-21 mars 2018
Lokal
Scandic Foresta
Herserudsvägen 22, Lidingö

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


12 jan

T.o.m.


9 feb

Fr.o.m.


10 feb
Konferens

6 980 kr
7 780 kr
8 780 kr
Konferensmiddag

590 kr
590 kr
590 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Sara Hanisch
E-post: sah@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 65