Framtidens LSS-boende

Välkommen till årets konferens för dig som arbetar på LSS-boenden! 

 

Kärnan i LSS-stödet är att skapa delaktighet för boende och brukare. Riktig delaktighet där individen ges förutsättningar att arbeta, leva och följa de drömmar och ambitioner brukaren har. Så hur planerar du som arbetar med LSS-frågor din verksamhet och de fysiska miljöerna för största möjliga delaktighet för de boende?


Framtidens LSS-boende fokuserar på tillgänglighet, delaktighet och brukarinflytande. Vi har samlat experter och praktikfall från hela landet som delar med sig av sina erfarenheter och visioner. Under två lärorika dagar får du lära dig mer om hur framtidens LSS-boende kan se ut och vilken verksamhet som bör eftersträvas.


Varmt välkommen!

 

INTERVJU:

”Vi måste utmana bananskalet och få fler att aktivt välja att arbeta inom funktionshinderområdet”

Erika Haglöf, konsult & föreläsare på konferensen, på temat Att bemanna ett LSS-boende korrekt. Klicka HÄR för att komma till intervjun.

 1. Program
 2. Studiebesök - FULLBOKAT
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF

Så arbetar du med delaktighet, självbestämmande & egenmakt på alla nivåer – från system till individ
 • Självbestämmande i fokus – så arbetar vi med att skapa rätt förutsättning i alla delar av vår LSS-verksamhet
 • Bestämmandeslingor i praktiken – hur skapar du möjligheter för delaktighet och inflytande för boende och anställda?
 • Kommunövergripande arbete översatt i praktiken – hur ser det ut i Uppsala kommun?

Eva Christiernin, ordförande (S) Omsorgsnämnden, Uppsala kommun
Markus Wallin, koordinator, Omsorgsförvaltningen arbete & bostad


 

Så skapar du inkluderande miljöer genom fysisk tillgänglighet – erfarenheter från Borås stad
 • En tillgänglig fysisk miljö – hur har vi arbetat med boenden, information och offentliga utrymmen?
 • Att gå från ett boende som ”passar alla” till utformning baserad på individinflytande
 • Så kan du arbeta för att brukarinflytande kanaliserat genom personal och lokaler
Lena Mellblad, tillgänglighetskonsulent, Borås stad  
 


Att bemanna ett LSS-boende korrekt – vilken kompetens krävs idag?
 • Bemanning av LSS-boende – vilka är brukarnas nya krav?
 • Utmaningar inom bemanning och hur du kan göra för att möta dem
 • Så utbildar vi befintlig personal och anpassar bemanningen efter dagens behov

Erika Haglöf, konsult, Haglöf konsult

Klicka HÄR för att komma till intervjun med Erika.

 
 


Hur skapar du utomhusmiljöer för framtidens brukare & olika boendeformer?
 • Vilken roll spelar den fysiska utemiljön och hur kan du planera den på rätt sätt i anslutning till LSS-bostaden? 
 • Studier och observationer - så påverkas brukaren av den fysiska utemiljön
 • Hur påverkar utemiljön oss vid återhämtning?

Emma Moberg, socionom & magister i landskapsarkitekturens
miljöpsykologi, Sommenbygdens folkhögskola

 
 

 

Missa inte - årets LSS-kommun!

Resan mot framtidens LSS-kommun – så har vi arbetat med kompetensförsörjning & attraktiva arbets- & levnadsmiljöer för brukare & personal

 • Bäst på att bli bättre – så bedriver vi ett kontinuerligt förbättringsarbete förankrat i brukarnas önskemål
 • Rätt personal för rätt verksamhet – hur kan du arbeta med kompetensförsörjning och skapa attraktiva arbetsplatser?
 • Hur skapar du förståelse för brukarnas behov hos politiker?

Charlotte Palmborg, verksamhetschef social- & omsorgsförvaltningen, Hudiksvall kommun

Henrik Persson, nämndsordförande, Hudiksvall kommun

Siv Pettersson, enhetschef gruppboende, Sociala omsorgsförvaltningen, Hudiksvall kommun

 
 

       


Hur skapar du en hemkänsla för brukare på korttidsboenden?
 • Varför är det viktigt att låta brukaren vara huvudperson i sitt eget liv?
 • Så kan du arbeta för att få brukare att känna sig delaktiga och veta att deras röst blir hörd när de kommer till personal och husmöten?
 • Hur vi motiverar till att vara på korttidsboende och samtidigt få kontinuerlig och individuell hjälp med exempelvis läxläsning och hämtning på fritids
 • Hur har husmöten skapat en aktivitetsmöjligheter baserade på varje individs behov och önskan?

Inger Westerling, enhetschef korttidsboende, Södertälje kommun

 
 

 

Filmvisning! 

LSS-boende ut brukarens perspektiv

Martin Fallhagen är filmskapare och har två gånger tidigare medverkat i konferensen Framtidens LSS-boende och premiärvisat sina två filmer om gruppboendet i Lövstalöt. Nu är Martin tillbaka med ännu en filmpremiär! I film tre om Lövstalöt arbetar han med ett nyskrivet manus som denna gång fokuserar på mobbing. Martin svarar för både manus och regi och även denna gång har han sällskap framför kameran av skådespelaren Tomas Norström. Dessutom medverkar Philomene Grandin, känd för sina roller i bland annat Odjuret, Kvinnor emellan och Vintergatan.

 

Martin Fallhagen, arbetar på Labanskolans frisärskolas dagliga verksamhet

 
 


Anhöriga & personal i samverkan – för brukarens bästa
 • Att släppa taget – om att inte längre vara den viktigaste personen i sitt barns liv och vardag
 • Hur skapar man brukarinflytande på riktigt? – lärdomar och erfarenheter
 • Hög personalomsättning samt brist på kunskap och erfarenhet – då är genomförandeplanen en livlina!

Lasse Nohrstedt, pedagog, författare & förälder till Martin Fallhagen.


Lasse har varit verksam som föreläsare och utbildare inom LSS-området sedan 1990-talet med inriktning på anhörigoch brukarperspektivet. Han är även medförfattare i flera facklitterära böcker och aktuell som en av författarna till Nya Omsorgsboken.

 
 

Så utvecklade vi vårt befintliga bostadsbestånd genom sambyggnation av LSS-boende & andra boendeformer
 • Brukarnas behov och krav på bostäder – innovativa lösningar vid utveckling av befintligt bostadsbestånd
 • LSS-bostäder, trygghetsbostäder och seniorlägenheter i samma byggnad – vad har vi lärt oss?
 • Vikten av att involvera brukare och anhöriga för en lyckad byggprocess
Johan Ygdenheim, förvaltningschef, Kungälvsbostäder  
 


Moderator

Susanne Larsson är en flitigt anlitad moderator som forskar om brukarinflytande vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola på uppdrag av Södertälje kommun. Tidigare har hon arbetat med verksamhets-utveckling av LSS-frågor inom Södertälje kommun. Hon har även skrivit flertalet böcker samt utbildat och handlett inom området. Under några år var hon aktiv i arbetet med Lex Sarah kring dokumentation och metodutveckling, något som resulterade i två projekt vid FoU Södertörn.

 

Studiebesök - FULLBOKAT

 

Lövängsgatans serviceboende för vuxna

 

Ett modernt boende med självständighet & aktivitet i fokus

 

Lövängsgatan är ett nybyggt och modernt LSS-boende beläget i profilstadsdelen Norra Djurgårdsstaden. Boendet vänder sig till vuxna med autism eller högfungerande autism och fokuserar på förberedelse och träning inför eget boende.


Nu får du chansen att besöka boendet för en guidad tur, där du även får en privat lägenhetsvisning av en av brukarna på boendet. Studiebesöket innehåller också en föreläsning där verksamhetschef Fredrik Ahlström berättar om hur byggprocessen gick till och hur verksamheten på boendet kretsar kring de boendes individuella behov genom genomförande- och aktivitetsplaner.

 

Under besöket får du veta mer om:
• Hur Lövängsgatan byggdes och hur brukare och anhöriga involverades i processen
• Utformningen av boendets ute- och innemiljö och vilka positiva effekter det har på de boende
• Aktivitets- och genomförandeplaner för de boendes individuella behov
• Hur medarbetare arbetar tillsammans med de boende för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för självförverkligande och utveckling

 

Studiebesöket leds av Fredrik Ahlström, verksamhetschef Lövängsgatan serviceboende, Nytida


Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. De har cirka 350 verksamheter runt om i landet med cirka 7 000 medarbetare.

 

HÅLLTIDER
13:15 Buss för bokade till studiebesöket
13:45 – 15:45 Studiebesök
15:45 – 16:15 Buss tillbaka till konferenslokalen
Vi bryter för fika under studiebesöket

 

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
10-11 april 2018
Studiebesök - FULLBOKAT
11 april 2018 - fullbokat
Lokal
Garnisonen konferens, Karlavägen 100
Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


9 feb

T.o.m.


16 mars

Fr.o.m.


17 mars
Konferens

5 450 kr
5 950 kr
6 750 kr
Studiebesök - FULLBOKAT

Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare Johan Rundquist
E-post: jru@teknologiskinstitut.se 
Telefon: 0765-27 55 80

Tid & plats

Konferens
10-11 april 2018
Studiebesök - FULLBOKAT
11 april 2018 - fullbokat
Lokal
Garnisonen konferens, Karlavägen 100
Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


9 feb

T.o.m.


16 mars

Fr.o.m.


17 mars
Konferens

5 450 kr
5 950 kr
6 750 kr
Studiebesök - FULLBOKAT

Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare Johan Rundquist
E-post: jru@teknologiskinstitut.se 
Telefon: 0765-27 55 80