Framtidens kommunikatör 2017

Årets mötesplats för Sveriges kommunikatörer!

 

Kommunikatörsrollen i förändring – så hänger du med i utvecklingen!

 

Som kommunikatör i en modern organisation hamnar mycket på ditt bord, pressen från ledning och kollegor på att arbeta både operativt och strategiskt gör det svårt att hitta rätt balans. Har du det som krävs för att skapa en väl fungerande intern kommunikation och samtidigt hänga med i de senaste trenderna, skapa slagkraftigt innehåll och stötta dina kollegor i deras kommunikativa arbete?

 

På denna konferens får du konkreta råd och verktyg för att ta din egen roll och din organisation in i framtiden. 

 

 1. Program
 2. Workshop
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF
Rörlig bild i kommunikationen – praktiska exempel på vad du kan göra med små resurser
 • Så kan du arbeta med förarbete och produktion
 • Konkreta tips som sparar tid och pengar
 • Spridning av materialet
 • Positiva effekter av att använda rörlig bild i kommunikationen

Per Wistbo Nibell, strateg rörlig bild & Katrin Englund, kommunikationsstrateg, Linköpings kommun, Simon Öster, VD, Kojan film

 

 
 
Värdeskapande kommunikation – så optimerar du värdet på dina insatser
 • Hur säkerställer du att du arbetar värdeskapande?
 • Kommunikativt ledarskap som strategi och som värdeskapare
 • Så får du engagerade medarbetare som lever upp till ert varumärke
 • Vilka vinster kan du se genom effektiv intern kommunikation?

Eva Willstrand, seniorkonsult, Academic House

 

 
 
Framtidens kommunikationsavdelning – så kan du modernisera & förbättra interna processer
 • En kommunikationsavdelning i framkant – lyckade exempel
 • Så ökar du kompetensen internt för digital kommunikation och skapar rätt förutsättningar för kollegialt lärande
 • Kommunikation i förändringsprocesser – så bör du tänka för att lyckas vid omorganisation och förändringar

Jenny Bjuhr Berggren klev in i rollen som ansvarig för Bonnierförlagens samlade kommunikations-, marknads- och webbavdelning i augusti 2015. Sedan dess har en ny organisation, en ny strategi, nya processer samt nya roller och arbetssätt implementerats vilket har lett till en mer öppen, flexibel och snabbfotad organisation.

 

 
 
Vinnare av Stora kommunikatörspriset 2017!
Kommunikatören som coach & rådgivare – framgångsrika arbetssätt
 • Från operativ producent till strategisk rådgivare – så transformerar du din roll i organisationen
 • Så kan du coacha chefer till att utveckla ett mer kommunikativt ledarskap
 • Förvandla medarbetare till varumärkesambassadörer och bygg talespersoner
 • Lyckade exempel på hur du skapar interaktiv och social internkommunikation

Johanna Snickars, kommunikationschef, Microsoft

 

 
 
Effektivare förändringar och fler kommunikativa ledare
 • Synliggör vad som utmärker en kommunikativ ledare och hur det krokar arm med HR
 • Så får du chefer och ledningen att komma till insikt att planerad kommunikation är en kritisk framgångsfaktor i förändringar
 • Så stärker du kompetensen i både förändringsledning och kommunikation samt skapar bättre samsyn i en chefsgrupp
 • Tips på hur du kan synliggöra värdet av stora insatser innan, under och efter

Johanna Sevonen, kommunikationsrådgivare, PostNord

 

 
 
Framtidsspaning!
Kommunikatörens roll i ett förändrat medielandskap
 • Rollen som kommunikatör i framtiden – hur ser den ut?
 • Vilka förutsättningar krävs för att du ska hålla dig uppdaterad i din roll?
 • De viktigaste kommunikationskanalerna idag och i framtiden – vilka är de?
 • Gruppdiskussion: Kommunikatörsrollens framtid – vad kommer att krävas av dig?

Emanuel Karlsten är journalist, krönikör och radioprogramledare och har vunnit flera priser för sin expertis på sociala medier och Twitter. Han föreläser regelbundet och driver även ett konsultföretag för att hjälpa medier och organisationer att förstå och använda internet för en lyckad kommunikation. Emanuel kommer under passet förmedla en del av den kunskap du behöver för att lättare förstå medielandskapets förändring och vad den i praktiken innebär både för organisationen och för dig som framtidens kommunikatör.

 

 
 
Trovärdighet i kommunikationen – kommunikatörens roll för att stärka & behålla trovärdigheten i organisationen
 • Influencers som strategi för att stärka varumärket
 • Transparens som ökar trovärdigheten i organisationen
 • Konkreta metoder för att öka trovärdigheten för organisationen

Petter Söderström, utvecklare digitalisering, Tourism in Skåne

 

 
 
Aktuell forskning – den kommunikativa organisationen & kommunikatörerna
 • Hur skapas värde genom strategisk kommunikation?
 • Vilka är framgångsfaktorerna hos en lyckad kommunikativ organisation?

Mats Heide, professor, Lunds universitet

 

 
 
Moderator
Johanna Sevonen

Johanna Sevonen är sedan 2010 kommunikationsrådgivare på koncernkommunikation PostNord, där hennes huvuduppdrag är att stärka fler ledare i sin kommunikation. Under konferensen är det Johanna som guidar oss mellan programpunkterna och leder diskussionerna.

 

   
 

Workshop

Metoder för att mäta & utvärdera din kommunikation i sociala medier

 

Sociala medier är idag en självklarhet för de flesta företag och organisationer, men att veta hur man mäter och utvärderar arbetet som genomförs ser många som en utmaning. Vad får man ut av sitt arbete, vilka mått är viktiga och när vet man om det är dags att börja på en ny plattform eller inte?

 

Under denna workshop går vi igenom hur du kan mäta och analysera din kommunikation både innan, under och efter insatserna är gjorda. Du kommer också att få en grundlig genomgång av det sociala medielandskapet och hur de olika plattformarna kan utvärderas.

 

Under workshopen tittar vi på hur mätning och analys kan stötta er i:
 • Att välj rätt plattformar baserat på vart er målgrupp är och vad ni vill åstadkomma
 • Hur du sätter SMART:a mål för din kommunikation
 • Hur du löpande mäter dina olika aktiviteter i olika plattformar
 • Vad som är viktigt att mäta – det behöver inte vara det som är lätträknat!
 • Hur du tar dina lärdomar in i organisationen och gör hela organisationen mer kommunikativ

 

Under workshopen kommer vi använda oss av verktyget AMEC:s* Integrated Framework, ett gratis stödverktyg som hjälper er i era mätnings- och analysambitioner.
*AMEC är det internationella branschorganet för mätning och utvärdering av kommunikation.

 

Ann-Sofie Krol är VD på byBrick Insight och sitter i styrelsen i AMEC. Hon har en lång bakgrund inom digital kommunikation och arbetar som expert inom sociala medier med fokus på mätning och analys. Ann-Sofie föreläser ofta i olika sammanhang rörande kommunikation, mätning och analys samt om digitala kanaler och bloggar även på www.bybrickinsight.se.

 

 

 

Plats & Pris

Konferens
10-11 oktober 2017
Workshop
11 oktober 2017
Lokal
Piperska Muren, Ordensalen
Scheelegatan 14, Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


18 aug

T.o.m.


15 sep

Fr.o.m.


16 sep
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Sara Hanisch
sah@teknologiskinstitut.se 
Telefon: 076-527 55 65

Tid & plats

Konferens
10-11 oktober 2017
Workshop
11 oktober 2017
Lokal
Piperska Muren, Ordensalen
Scheelegatan 14, Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


18 aug

T.o.m.


15 sep

Fr.o.m.


16 sep
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Sara Hanisch
sah@teknologiskinstitut.se 
Telefon: 076-527 55 65