Förtätning av staden 2017

 

 

Skapa en grön och välmående stad med plats för alla

 

För femte året i rad anordnar vi konferensen Förtätning av staden, mötesplatsen för dig som arbetar med förtätningsfrågor.

 

Under årets konferens belyser vi begreppet förtätning utifrån ett helhetsperspektiv och du får möjligheten att lyssna till forskare, experter och duktiga praktiker. Fördjupa dig i förtätningsfrågans fördelar och problematik och få med dig metoder och arbetssätt för att planera lyckade förtätningsprojekt i din stad.

 

Vi diskuterar frågeställningar som:

 • Avvägningen mellan förtätning & andra intressen i planprocessen – hur går du tillväga i praktiken?
 • Stadsmässig förtätning i mindre städer & orter – varför är det så svårt?

 

Varmt välkommen!

 

 

 

 Mediepartner:

utemiljö       byggfakta        byggvärlden

 

 

 

UR PROGRAMMET: 

 

Förtätning i ett befintligt område – hur kan du arbeta för att bevara kvalitéer & skapa så få negativa konsekvenser som möjligt?
 • Kompletteringar i den redan byggda miljön – utmaningar och lösningar från olika projekt
 • Så planerar vi att förbättra luftkvalitén genom förtätning och utveckling av kollektivtrafiken
 • Staden mellan broarna – resultat från vår satsning på offentliga rum och parker
 • Prioritering av stadens funktioner – hur planerar och prioriterar vi så allt får plats?
 • Utvecklingen av bystråk på landsbygden  – så tar vi tillvara på byars kvalitéer

 

Pernilla Helmersson, samhällsplanerare, Umeå kommun

 

 

Stadsmässig förtätning i mindre städer & orter – varför är det så svårt?
 • 5 tips för hur du kan hantera svårigheterna med att förtäta i en mindre stad
 • Lyckade exempel på småskalig förtätning på mindre ort
 • Resultat från medborgardialog – vad tycker invånarna om förtätning?
 • Vår pågående översiktsplanering – så ser arbetet ut

 

Leif Sjögren, stadsarkitekt, Motala kommun

 

 

Den hållbara, täta & gröna staden – vilka är framgångsfaktorerna för att utveckla grönska & parker när vi förtätar?
 • Vertikala trädgårdar och stadsodling – så har vi lyckats implementera grönska i staden
 • Helsingborgs stora satsning på nya parker i staden – hur har våra framgångsfaktorer sett ut?
 • Från styrdokument till handlingsplaner – så gick vi från vision och teori till praktik

 

Martin Hadmyr, stadsträdgårdsmästare, Helsingborg stad

 

 

Funktionell täthet – balansera täthet & rymlighet i stadsbyggandet 
 • Vad menar vi med förtätning?
 • Resultat av forskningsstudie om vertikal förtätning – skillnaden mellan att bo högt och lågt
 • Förtätningsmanualen om funktionell täthet – så mäter och visar du effekterna av förtätning

 

Per G Berg, professor i landskapsarkitektur, SLU Uppsala

 

 

Exkursion – förtätningsprojekt i Stockholm under leding av professor Per G Berg

Välkommen på en guidad rundtur till olika förtätningsprojekt i Stockholm! Exkursionen är konferensens mest uppskattade inslag och under några timmar får du se exempel på olika kategorier av förtätning sett ur ett aktuellt forskningsperspektiv. Du kommer få diskutera diverse frågor med övriga deltagare i mindre grupper, iaktta skillnader mellan olika förtätningsprojekt och guidas på plats av forskare och planerare.

 

 

 1. Program
 2. Anmälan
 3. Plats & Pris
 4. PDF KOMMER
FULLSTÄNDIGT PROGRAM KOMMER INOM KORT
 
   
 

 

   

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
29-30 november 2017
Lokal
Garnisonen, Karlavägen 100
Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


22 sep

T.o.m.


27 okt

Fr.o.m.


28 okt
Konferens

6 980 kr
7 780 kr
8 780 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Veronika Westermark
vwe@teknologiskinstitut.se
076-527 55 04

Program i PDF-format


Tid & plats

Konferens
29-30 november 2017
Lokal
Garnisonen, Karlavägen 100
Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


22 sep

T.o.m.


27 okt

Fr.o.m.


28 okt
Konferens

6 980 kr
7 780 kr
8 780 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Veronika Westermark
vwe@teknologiskinstitut.se
076-527 55 04