Förtätning av staden 2017

 Följ med på en guidad exkursion till förtätningsprojekt i Stockholm

 

Skapa en grön och välmående stad med plats för alla

 

För femte året i rad anordnar vi konferensen Förtätning av staden, mötesplatsen för dig som arbetar med förtätningsfrågor.

 

Under årets konferens belyser vi begreppet förtätning utifrån ett helhetsperspektiv och du får möjligheten att lyssna till forskare, experter och duktiga praktiker. Fördjupa dig i förtätningsfrågans fördelar och problematik och få med dig metoder och arbetssätt för att planera lyckade förtätningsprojekt i din stad.

 

Vi diskuterar frågeställningar som:

 • Avvägningen mellan förtätning och andra intressen i planprocessen – hur går du tillväga i praktiken?
 • Stadsmässig förtätning i mindre städer och orter – varför är det så svårt?
 • Prioritering av stadens funktioner – hur planerar och prioriterar vi så allt får plats?

 

Varmt välkommen!

 

 

 

 Samarbetspartner:

slu

 

Mediepartner:

utemiljö       byggfakta        byggvärlden 

 

 

 

 1. Program
 2. Anmälan
 3. Plats & Pris
 4. Program i PDF
Moderator Per G Berg inleder konferensen
 

För femte året i rad presenterar vi Per som moderator! Per är professor i landskapsarkitektur och har arbetat med forskning i uthållig samhällsbyggnad under 25 år. Sedan 9 år tillbaka leder han en framgångsrik forskningsgrupp inom funktionell förtätning vid SLU Uppsala. Han har publicerat flera böcker, artiklar och filmer om hållbara lokalsamhällen, varit expert i EU kommissionens arbete för att utse Europas miljöhuvudstad och 2016 fick han Kungliga Skogs och Lantbruksakademins pedagogiska utmärkelse för sina nationella och internationella
insatser inom hållbar stadsutveckling.

  Per G Berg 
 
Missa inte!
Att bygga blandat & varierat – så skapar du en funktionsblandad stad samt
bevarar kvalitéer
 • Utvecklingsprojektet 500k – så kan villastaden utvecklas och möta bostadskraven
 • Förtätning som verktyg för att skapa ökad blandning och mångfald av boendeformer
 • Så kan du stärka de blå-gröna kvalitéerna i villastaden

Åsa Kallstenius, chefsarkitekt & utvecklingsansvarig, Kod Arkitekter

 

Åsa är delägare på Kod Arkitekter och är en stark motor i kontorets strävan efter innovativa lösningar på framtidens samhällsutmaningar.


Kod Arkitekter är b.la kända för att de driver flertal egna utvecklingsprojekt och projektidéer som spänner från stadsbyggnadsfrågor till framtidens nya boendeformer. Åsa och Kod Arkitekter har genom åren mottagit flertalet priser
och utmärkelser däribland Sveriges Arkitekters Bostadspris 2009.

 

Åsa 
 
 
Avvägningen mellan förtätning & andra intressen i plan- & bygg processen – hur går du tillväga i praktiken?
 • Lär dig om modellen PEBOSCA och hur den kan användas i stadsbyggnadsprojekt – från planering till överlämning
 • Förtätningsproblematiken – hur balanserar vi mellan tät bebyggelse nödvändiga funktioner i en hållbar stad?
 • Utvärdering av vårt arbete med PEBOSCA

Lydia Karlefors, tidiga skeden & hållbarhet, Rosendals Fastigheter

 
 
 
Stadsmässig förtätning i mindre städer & orter
– varför är det så svårt?
 • Tips för hur du kan hantera svårigheterna med att förtäta i en mindre stad
 • Exempel på småskalig förtätning på mindre ort
 • Resultat från medborgardialog – vad tycker invånarna om förtätning?
 • Vår pågående översiktsplanering – så ser arbetet ut

Leif Sjögren, stadsarkitekt, Motala kommun

 

 
 
Senaste forskningen!
Funktionell täthet – balansera täthet & rymlighet i stadsbyggandet
 • Vad menar vi med förtätning?
 • Resultat av en forskningsstudie om vertikal förtätning – skillnaden mellan att bo högt och lågt
 • Förtätningsmanualen om funktionell täthet – så mäter och visar du effekterna av förtätning
Per G Berg, professor i landskapsarkitektur, SLU Uppsala  
 
 
Den hållbara, täta & gröna staden – vilka är framgångsfaktorerna för att utveckla grönska & parker när vi förtätar?
 • Vertikala trädgårdar och stadsodling – så lyckades vi implementera grönska i staden
 • Helsingborgs stora satsning på nya parker i staden – hur har våra framgångsfaktorer sett ut?
 • Från styrdokument till handlingsplaner – så gick vi från vision och teori till praktik
Martin Hadmyr, stadsträdgårdsmästare, Helsingborg stad  
 
 
Praktiska exempel på lyckad förtätning i olika områden genom gott samarbete
 • Projektet Druveforsstråket – utmaningar och lösningar i vårt arbete med urbana stråk
 • Prioriteringar vid högt byggtryck – hur gör du avvägningar och satsar på rätt projekt?
 • Förtätning i form av påbyggnader på tak – hur blev resultatet?
 • Så skapade vi god samverkan i förtätningsfrågor mellan politiker, tjänstemän, näringsliv och fastighetsägare

Richard Mattsson, stadsarkitekt, Borås stad
Michaela Kleman, plan- & bygglovschef, Borås stad

 

Läs om Richards förtätningsarbete av Borås stad >
Richard 
 

 

Rankat 4,55 av 5.0!

Exkursion – förtätningsprojekt i Stockholm
under leding av professor Per G Berg

 

Välkommen på en guidad rundtur till olika förtätningsprojekt i Stockholm! Exkursionen är konferensens mest uppskattade inslag och under några timmar får du se exempel på olika
kategorier av förtätning ur ett aktuellt forskningsperspektiv. Du kommer få diskutera diverse frågor med övriga deltagare i mindre grupper, iaktta skillnader mellan olika förtätningsprojekt
och guidas på plats av forskare och planerare.

 

Vi tar med oss smörgås & förmiddagskaffe

 
 
Förtätning i ett befintligt område – hur kan du arbeta för att bevara kvalitéer & skapa så få negativa konsekvenser som möjligt?
 • Kompletteringar i den redan byggda miljön – utmaningar och lösningar från olika projekt
 • Så planerar vi att förbättra luftkvalitén genom förtätning och utveckling av kollektivtrafiken
 • Staden mellan broarna – resultat från vår satsning på offentliga rum och parker
 • Prioritering av stadens funktioner – hur planerar och prioriterar vi så allt får plats?
 • Utvecklingen av bystråk på landsbygden – så tar vi tillvara på byars kvalitéer
Pernilla Helmersson, samhällsplanerare, Umeå kommun Pernilla 
 
 
Lyckad förtätning i en mindre stad – exemplet Vetlanda

Byggtakten i Vetlanda är hög och det byggs både lägenheter och småhus. Ny handel etableras snabbt och en stukruterad samverkan mellan politiker, tjänstemän och näringsliv har lett
till goda resultat samt en offensiv och långsiktig markpolitik. Under passet får du lära dig hur förtätning kan bidra till en framgångsrik stadsutveckling i en mindre stad.

 

Henrik Tvarnö, kommunalråd & kommunstyrelsens ordförande, Vetlanda kommun

Henrik 
 
 
Hur kan du arbeta med blandade strukturer & förtätning som ett sätt att bryta en negativ stadsutveckling?
 • Förtätning av centrala stadsdelar – så ökade vi markvärdet
 • Från en sargad och socialt utsatt stad till positiv stadsutveckling – hur gjorde vi i praktiken?
 • Hör hur vi skapar bättre sociala förutsättningar i staden genom förtätning
 • Tips för hur du kan använda förtätning som ett verktyg för att ändra stadens utveckling och varumärke
Johan Nilsson, biträdande stadsbyggnadschef, Landskrona stad johan 
 
 
Förtätning i befintliga strukturer – så har svårigheter & utmaningar hanterats i praktiken
 • Stationsnära läge i Skåne – så arbetar vi för att bidra till ett ökat bostadsbyggande i Skånes stationsnära lägen
 • Utmaningar, möjligheter och planeringsverktyg i samspelet mellan stad och land i det flerkärniga Skåne
Sofie Larsson, fysisk planerare, Region Skåne  
 

 

   

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
29-30 november 2017
Lokal
Garnisonen, Karlavägen 100
Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


22 sep

T.o.m.


27 okt

Fr.o.m.


28 okt
Konferens

6 980 kr
7 780 kr
8 780 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Veronika Westermark
vwe@teknologiskinstitut.se
076-527 55 04

Tid & plats

Konferens
29-30 november 2017
Lokal
Garnisonen, Karlavägen 100
Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


22 sep

T.o.m.


27 okt

Fr.o.m.


28 okt
Konferens

6 980 kr
7 780 kr
8 780 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Veronika Westermark
vwe@teknologiskinstitut.se
076-527 55 04