Förebygg våldsbejakande extremism 2017

Konferensen för dig som arbetar mot våldsbejakande extremism

 

Tillsammans kan vi arbeta för ett tryggare samhälle!

 

Den våldsbejakande extremismen sprider sig över Sverige som aldrig förr och det förebyggande arbetet har aldrig varit så viktigt som nu. Du som arbetar inom detta område får på årets konferens kunskap och verktyg som du med fördel kan ta med dig in i ditt dagliga arbete. Goda exempel från kommuner och företag delar med sig av erfarenheter och arbetssätt och du får även tillfälle att nätverka med kollegor och diskutera de svåra frågor och utmaningar ni alla ställs inför i ert viktiga arbete.

 

Varmt välkommen på konferens!

 1. Program
 2. Anmälan
 3. Plats & Pris
 4. Program i PDF
Smarta metoder för att ta fram en lägesbild över ditt närområde
 • Så kan du identifiera olika grupperingar samt förstå deras verksamheter och syfte
 • Kartläggning av förekomsten av våldsbejakande extremism inom ditt område – så gör du
 • Riskgrupper att uppmärksamma – ensamvargar och
 • hemmasittare
 • Vad gör ni nu och vad har det för effekt? Metoder för utvärdering av insatserna

 Peter Henriksson, säkerhetschef, Katrineholms kommun

 

 
 
Forskning om förebyggande arbete inom våldsbejakande beteende & extremism
Idag finns det ett glapp mellan det politiska behovet av förebyggande insatser mot våldsbejakande extremism och forskning som understödjer hur dessa insatser ska byggas upp och organiseras. En rad forskningsöversikter som berör förebyggande arbete mot extremism och radikalisering har
visat att forskningsområdet är empiriskt eftersatt. Trots detta existerar omfattande policyaktivitet, bland annat i form av kommunala handlingsplaner, som ska bemöta och bekämpa radikalisering och extremism. Givetvis behöver något göras för att motverka extremism – men vad?

Robin Andersson, Segerstedtsinstutitet & doktorand i offentlig förvaltning, Göteborgs universitet

 

 
 
Erfarenheter från verkligheten – att tillhöra en extremistisk rörelse

Uppväxten i en familj som präglades av rasism och nationalsocialism formade Peter till att ansluta sig till den organiserade nationalsocialismen vid 14 års ålder. De missriktade ansträngningar som gjordes från vuxenvärlden gjorde istället att Peter tillsammans med vänner drogs längre
in i rörelsen.


Peter Sundin, föreläsare, Brottsförebyggande Centrum i Värmland, berättar om resan in i den svenska nationalsocialismen och hur han efter tio år som organiserad nationalsocialist valde att byta liv.

 • Vad kunde ha gjorts annorlunda?
 • Hur hjälper du den som vill lämna?
   
 
Förhindra att ungdomar ansluter sig till våldsbejakande rörelser – vad kan du göra?
 • Vilka personer hamnar inom våldsbejakande extremistiska rörelser?
 • Så kan du hjälpa personer inom dessa miljöer att lämna rörelsen och förändra sitt liv
 • Projektet Kunskapslyftet – hur kan kommuner bättre hantera problematiken kring extremism?
 • Vägen framåt – resurscenter för att stärka befintliga kommunala strukturer i det förebyggande arbetet

Simón Cabrera Ebers är projektledare på Fryshusets avhopparverksamheter Passus och Exit där han arbetar med verksamhetens kunskapsspridning, bland annat inom området extremism. Han ingår även i det operativa teamet som stöttar individer att lämna våldsbejakande extremism och kriminella gäng. Simón leder dessutom projektet Kunskapslyftet: förebygga extremism och stärka demokratin där syftet är att höja kunskapen och beredskapen att hantera problematiken kring extremism hos de personer som möter målgruppen i sitt vardagliga arbete.

 

 
 
Kriminalitet & kopplingen till radikalisering & våldsbejakande extremism
 • Så kan du fånga upp ungdomar i riskzonen
 • Hur identifierar du tidiga tecken på extremism?
 • Safe Space Malmö – så kan föreningar, kommun och polis arbeta förebyggande tillsammans

Rafi Farouq är verksamhetschef för Flamman Ungdomarnas Hus i Malmö. Han har arbetat i sjutton år med unga i utanförskap och har särskild kompetens i avhoppsmetodik från våldsbejakande rörelser. Rafi är även ansvarig för projektet Safe Space Malmö som är ett samverkansprojekt som arbetar förebyggande mot våldsbejakande extremism och radikalisering i Malmö med omnejd.

 

 
 
Hur kan socialtjänsten arbeta med personer som är, eller riskerar att bli, involverade i våldsbejakande extremism?

Vet du vad du ska göra om du får kännedom om en ungdom som åkt ner till Syrien för att ansluta sig till IS eller om ett barn som lever i vit makt-miljö? Arbetet mot våldsbejakande extremism kräver samverkan från flera aktörer och detta fungerar allra bäst när alla parter är säkra på sin och andras uppgifter.


Under detta pass beskriver Olga Gislén och Helena Stålhammar, båda utredare på Socialstyrelsen, hur du kan få stöd i ditt arbete med våldsbejakande extremism. Olga och Helena presenterar även Socialstyrelsens vägledande material som kan användas i arbetet.

   
 
Hur går det egentligen till när ungdomar rekryteras till våldsbejakande rörelser?
 • Vad är det som lockar ungdomarna att gå med i våldsbejakande grupperingar?
 • Sociala medier som spridning- och rekryteringskanal för extremistiska rörelser – så ser det ut och så kan du möta den
 • Så kan samhället arbeta förebyggande och påverka ungdomar till att bli mindre mottagliga för rekrytering

Andreas Ring har en bakgrund inom polisen och arbetar idag som föreläsare och utbildare genom det egna företaget Radikalisering – Upptäck och Förebygg. Andreas är även utbildad instruktör i att upptäcka och förebygga våldsbejakande radikalisering och har ett brinnande intresse för trygghetsskapande arbete.

 

 
 
Tydlig handlingsplan i teorin – men hur arbetar vi med den praktiskt?
 • Vilket ansvar ligger egentligen på vem i det främjande och förebyggande arbetet?
 • Metoder för fungerande samverkan inom kommunen
 • Utvärdering och uppföljning av insatser i syfte att förbättra processerna

Marcus Hjelm, lokal samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande miljöer & lokal samordnare Unesco LUCS, Borlänge kommun

 

 
 
När en medlem valt att hoppa av – så kan du arbeta så att ungdomen får en säker framtid & stöd i sitt beslut
 • Vad riskerar en medlem som hoppar av? Så kan livet påverkas
 • Vad har du att erbjuda en ung person som vill förändras och lämna en våldsbejakande rörelse?
 • Exempel på de som lämnat och börjat om – hur påverkar medlemskapet resten av livet?

Patrick Huisman, behandlare & handledare, En annan sida av Sverige
Geir W Stakset, VD, En annan sida av Sverige

 

 
 
Långsiktigt förebyggande arbete redan från förskolan – så kan vi tillsammans skapa trygga & välmående medborgare
 • Hur kan vi eftersträva demokrati och yttrandefrihet i en värld med våldsbejakande extremism och farligt hat?
 • Förebyggande arbete genom att öka kunskapen hos medborgarna – konkreta tips
 • Så kan du ta hjälp av lokalsamhället för att förebygga våldsbejakande beteende och extremism
 • Så kan du engagera skol- och förskolepersonal i det förebyggande arbetet

Haisam A-Rahman, samordnare mot radikalisering & våldsbejakande extremism, Göteborgs stad

 

 
 
Moderator
Haisam A-Rahman
Haisam A-Rahman arbetar som samordnare mot radikalisering och våldsbejakande extremism för Göteborgs stad. Haisam är en erfaren talare, utbildare och analytiker och kommer under konferensen vara den som guidar oss mellan programpunkterna och leder diskussionerna.
   
 

Workshop

Workshoptext

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
8-9 november 2017
Lokal
Garnisonen konferens, Karlavägen 100
Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


8 sep

T.o.m.


13 okt

Fr.o.m.


14 okt
Konferens

5 980 kr
6 680 kr
7 680 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Caroline Edeslätt
ced@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 85

Tid & plats

Konferens
8-9 november 2017
Lokal
Garnisonen konferens, Karlavägen 100
Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


8 sep

T.o.m.


13 okt

Fr.o.m.


14 okt
Konferens

5 980 kr
6 680 kr
7 680 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Caroline Edeslätt
ced@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 85