Etablering av nyanlända 2018

Konferensen för dig som arbetar med integrationsfrågor

 

Nya perspektiv och arbetssätt för att bättre möta dagens och morgondagens utmaningar

 

Du som arbetar operativt eller strategiskt med integrationsfrågor inom kommunen står idag inför stora utmaningar.

 

Du måste bland annat kunna möta det sällan enkla kravet på att erbjuda en trygg boendesituation, som är en förutsättning för att nyanlända på bästa sätt ska kunna komma igång med sin etablering.Vidare krävs att du arbetar fram kreativa lösningar för att hjälpa nyanlända matcha och utveckla sina kompetenser efter den svenska arbetsmarknadens behov. Missa därför inte denna uppskattade konferens som ger dig verktyg, goda exempel och insyn i den senaste forskningen.

 

Ta del av nydanande idéer och lösningar för att möta de olika etableringsutmaningarna idag och lär om hållbara strategier för framtiden.

 

Varmt välkommen!

 

 1. Program
 2. Workshop
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF

Tisdag 13 mars 2018

 

Nya & innovativa samarbeten för att skapa fler jobb till nyanlända
 • 500 personer i jobb genom paketerade yrkesutbildninga utifrån bristyrken – erfarenheter från samarbete med Arbetsförmedlingen
 • Projektet Jobbflytt – en unik möjlighet för nyanlända att få flytta till en ny kommun där det redan från dag ett finns bostad och jobb, eller utbildning som leder till jobb

Alexandra Pihl, processutvecklare på arbets- och företagsenheten, Nacka kommun

Karolina Fasth, utvecklingsledare på etableringsenheten, Nacka kommun

 

 

 
 
Stort underskott på bostäder för nyanlända – hållbara lösningar i krisen
 • Exempel på sätt att jobba med flera olika lösningar och involvera privata aktörer
 • Så kan du anpassa den egna organisationen och skapa nya arbetssätt
 • Övergång från snabba lösningar till hållbara och långsiktiga – vad krävs?

Sara van Lunteren, projektledare, Lunds kommun

 

 

 
 

Missa inte!

Ylva Johansson


Sveriges Arbetsmarknads- och etableringsminister presenterar det arbetsmarknadspolitiska läget och regeringens politik för hur fler människor ska komma i arbete. Missa inte chansen att ställa dina frågor!

 

Panelsamtal

En stor utmaning för många kommuner i landet är att hjälpa nyanlända att utveckla och matcha sina kompetenser med befintliga jobb på den svenska arbetsmarknaden. På konferensen lyfter vi denna fråga i ett panelsamtal och utifrån de medverkandes olika perspektiv presenteras tankar och idéer på hur vi bättre kan arbeta kring frågan: Nyanlända till arbete.

 • Arbetsmarknadsinsatser för nyanlända – hur lyckas vi?
 • Vad blir kostnaden för ett misslyckat arbete?
 • Att komma ut på arbetsmarknaden och finna sammanhang – hur behandlar vi de med låga ambitionsnivåer samt brist på vilja och kunskap?
 • Frågestund

Medverkande:

 1. Pontus Ringborg, Delegationen för unga och nyanlända till arbete. DUA har regeringens uppdrag att främja statlig och kommunal samverkan och utvecklandet av nya samverkansformer i syfte att effektivisera unga och nyanländas etablering i arbetslivet
 2. Sam Yildirim, utvecklingsledare med ansvar för integrationsoch tillväxtfrågor, Länsstyrelsen i Stockholms län. Sam är även initiativtagare till yrkesinriktade utbildningarna Sfx och arbetsmarknadsmässan Bazaren
 3. Mats Hammarstedt, professor i nationalekonomi. Mats har bland annat studerat nyanländas position på svensk arbetsmarknad samt diskriminering mot olika grupper
 4. Jonas Berg, driver Ica Maxi i Södertälje där han gjort sig känd för att stötta och hjälpa nyanlända in i arbete. Jonas har tilldelats H.M. Konungens medalj för sina insatser för svenskt samhälls- och näringsliv

 

Samtalet leds av moderator Lars Stjernkvist

 
   
 
Speciellt inbjuden
Inkludering & jämställdhetsutveckling av nyanlända barn & ungdomar – möjligheter & utmaningar
 • Medias förmedling av integration och jämställdhetsutveckling bland ensamkommande ungdomar kontra verkligheten
 • Ensamkommande barn klarar sig ofta bättre i skolan och på arbetsmarknaden än de som invandrat med sina föräldrar – orsaker och sätt att möta problematiken
 • Sambandet mellan uppehållstillstånd och motivation – så kan vi tänka

Mehrdad Darvishpour, fil dr. i sociologi & docent i socialt arbete, Mälardalens högskola

 

Mehrdad bjuds ofta in av media för att diskutera jämställdhet och etnicitet. Han har medverkat i flera rapporter på regeringens uppdrag om invandrarkvinnor, hedersproblematik i skolor, invandrade män och jämställdhet. Hans senaste forskning handlar om integration och jämställdhetsutveckling bland nyanlända barn och ungdomar i Sverige. På konferensen presenteras denna forskning för första gången inför publik.

 

 

 
 

Onsdag 14 mars 2018

 

Så kan vi skapa långsiktiga & hållbara samverkansrelationer mellan kommun & civilsamhälle
 • Vad kan du göra för att bättre ta tillvara på kunskaperna hos medborgare och idéburna organisationer?
 • Arbetssätt för att utveckla relationsbyggande samt skapa en samverkanskultur i din kommun

Anna-Karin Berglund, sakkunnig, Sveriges kommuner & landsting

 

 

 
 
Gruppdiskussion

Så har vi lyckats skapa naturliga mötesplatser för nyanlända och etablerade svenskar – kunskaps- och erfarenhetsutbyte

 

Under ledning av moderator Lars Stjernkvist

 

 

 
 
Rigga organisationen för ett långsiktigt arbete med etablering av nyanlända
 • Krav på motprestation för bidrag
 • Samverkan med företag, Arbetsförmedlingen och andra relevanta aktörer
 • Individuella insatser och modern vuxenutbildning

Oliver Rosengren, kommunalråd & ordförande i nämnden för arbete och välfärd, Växjö kommun

 

 

 
 
Hur förväntas arbetet med integration & etablering se ut i framtiden – vad säger forskning & omvärldsanalys?
 • Problemen med misslyckad integration och vinsterna av lyckad integration
 • Olika aktörers perspektiv på integration och etablering: politiska formuleringar, välfärdsförvaltningar och nyanländas perspektiv
 • Vägen till en lyckad integration och etablering

Erik Eriksson, postdoktor på Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet

 

 

 
 
Moderator
Lars Stjernkvist

Lars var tidigare partisekreterare och riksdagsledamot, och mellan åren 1998–2000 även generaldirektör för Integrationsverket. Numera arbetar han som kommunalråd i Norrköpings kommun. Hans erfarenheter och engagemang inom etableringsfrågor kommer väl till pass när han under konferensen guidar oss mellan programpunkterna och leder diskussionerna.

 

 

   
 

Workshop

Arbetssätt för att effektivisera arbetsmarknaden för arbetsgivare & nyanlända

 

Skapa en hållbar arbetsintegration som samtidigt behåller individen i fokus!

 

I Sverige är arbetsmarknaden god och under hösten 2017 har arbetslösheten sjunkit både hos inrikes- och utrikesfödda. Trots det är en stor andel utrikesfödda arbetslösa och etableringen på arbetsmarknaden för nyanlända tar flera år. Så hur kan du arbeta för att skapa rätt förutsättningar för att hjälpa nyanlända ut i arbete?

 

Missa inte denna workshop där vi under ledning av representanter från Innanförskapsakademin ytterligare fördjupar och konkretiserar frågor om hur arbetet med insatser för utbildning och jobb bäst bör hanteras. Innanförskapsakademin är ett framgångsrikt utvecklingsprogram som syftar till att få fler nyanlända in i arbete eller företagande, via utbildning, praktik och individuellt stöd. Innanförskapsakademin följeforskades under 2016 av Mittuniversitet och under workshopen beskrivs de lärdomar och utmaningar som forskarna kom fram till. Du kommer att få unika tips och verktyg som du med fördel kommer kunna applicera i ditt dagliga arbete.

 

Du får även lära dig om:

 

 • Social upphandling och hur det kan användas för att skapa sysselsättning hos målgruppen
 • Hur du implementerar ett långsiktigt engagemang för målgruppen i föreningar/idéburen sektor och hos arbetsgivare
 • Hur framgångsrika samverkansarbeten kan uppnås

 

Workshopen leds av Sabina Jaktlund och Sara Wallentin, projektledare för Innanförskapsakademin, Östersundshem

 

Plats & Pris

Konferens
13-14 mars 2018
Workshop
14 mars 2018
Lokal
Birger Jarl konferens
Birger Jarlsgatan 61 A, Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


12 jan

T.o.m.


9 feb

Fr.o.m.


10 feb
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Marc Feucht
mfeu@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 70

Tid & plats

Konferens
13-14 mars 2018
Workshop
14 mars 2018
Lokal
Birger Jarl konferens
Birger Jarlsgatan 61 A, Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


12 jan

T.o.m.


9 feb

Fr.o.m.


10 feb
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Marc Feucht
mfeu@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 70