Employer branding - offentlig sektor

Hämta hem tips & verktyg som kan hjälpa dig i ditt viktiga employer branding-arbete

 

För dig som arbetar med personal & rekrytering - häng med i utvecklingen & lägg dig i framkant!

 

Vad är betydelsefullt för svenska folket när de söker jobb och vad behöver du som arbetar inom offentlig sektor erbjuda för att vara en attraktiv arbetsgivare?

 

Under två lärorika dagar får du den kunskap du behöver för att hänga med i de senaste trenderna och framgångsrikt rekrytera och behålla kompetent personal. Du får även konkreta verktyg för hur du skapar värde internt i organisationen.

 

I detta forum får du chansen att nätverka med experter, forskare och branschkollegor från hela landet, du får även ta del av praktiska tips och verktyg som kan hjälpa dig i ditt viktiga employer branding arbete.

 

 1. Program
 2. Workshop
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF

Tisdag 13 november 2018

 

   
 
Hur kan du arbeta med ditt arbetsgivarvarumärke för att attrahera kompetent personal?

• Så arbetar vi med vårt arbetsgivarvarumärke på Skanska
• Hur kan vi samarbeta inom hela organisationen för att uppnå bästa effekt och attrahera kompetent personal?
• Konkreta tips på vad du kan göra för att bygga upp och stärka ditt arbetsgivarvarumärke

Ann Ericsson, Employer Branding Director, Skanska

 

 

 
Employer branding med små resurser – hur gör du?
 • ”Veckans instagrammare” – en succé med små resurser
 • Så kan du använda sociala medier i employer branding syfte
 • Tips och råd på hur du får medarbetarna att vilja vara ambassadörer

Annica Ahlqvist, HR-konsult, Finspångs kommun

Goran Knezevikemployer branding utredare och samordnare/
marknadsförare, Finspångs kommun

 

       

 

 

 
 

 

Möt framtidens krav – vad vill potentiella medarbetare ha av sin arbetsgivare idag?
 • Vilka förändringar och trender ser vi och hur påverkar det dig som arbetsgivare?
 • Hur kan du arbeta för att utveckla en egen nisch för din organisation som gör att ni sticker ut på dagens arbetsmarknad?
 • Digital HR – så kan du använda ny teknik och nya plattformar för att nå framgång i ditt employer branding-arbete

Claes Peyron, Norden-VD, Universum

 

 

 
 
 
Internkommunikation som verktyg för att utveckla employer branding-arbetet
 • Internt employer branding-arbete – hur bygger vi stolta medarbetare?
 • Så kan du använda Instagram internt – lyckade exempel och resultat
 • Hur kan vi organisera samarbetet mellan kommunikation och HR för att få så bra resultat som möjligt?

Pia Olave, enhetschef webb & sociala medier, Akademiska sjukhuset

Karin Edenholm Forsell, enhetschef kommunikationsutveckling, Akademiska sjukhuset

 

      

 

 
 

 

Hur kan vi erbjuda en bra arbetsmiljö så att medarbetarna trivs & vill stanna kvar?
 • "Där du vill stanna, dit vill du komma” – Botkyrka kommuns arbete för att få sina medarbetare att trivas
 • Hur hanterar vi den gigantiska rekryteringsutmaningen som många inom offentlig sektor står inför?
 • Så har vi arbetat med employer branding för att rekrytera och behålla personal
Ingrid Wibom, HR-chef, Botkyrka kommun  
 Onsdag 14 november 2018

 

 

Sociala medier som rekryteringskanal – fungerande strategier
 • Vilka sociala medier lämpar sig bäst för rekrytering och hur använder du dem på bästa sätt?
 • Hur kan du använda sociala medier för att marknadsföra din egen arbetsplats och hitta rätt kandidater?
 • Praktiska tips på hur du kan rekrytera via sociala medier

Amy Tubtim Gudjonsson, Human Success Manager, Workz Sweden

 

Amy

 

   
 

 

Aktuell forskning – perspektiv på framtidens arbetsmarknad
 • Olika perspektiv på framtidens arbetsmarknad – vilka konsekvenser kan vi se?
 • Hur kan offentliga arbetsgivare anpassa sig till de förändringar som sker, eller som vi förväntar oss ska ske?

Eva Lindell, lektor i företagsekonomi, Mälardalens högskola

 

 

 

Medarbetare som ambassadörer – hur kan du arbeta?
 • Så arbetar vi med ambassadörer – internt och externt samt inom chefs– och arbetsledarutveckling
 • Hälsa, friskvård och utvecklingsmöjligheter – så har vi gjort för att skapa arbetsstolthet och intresse för ambassadörsrollen
 • Tips och råd på hur dina medarbetare kan hjälpa dig rekrytera nya framtida arbetskamrater

Helen Karlsson, personalspecialist, Trollhättans stad


Helen

 

Workshop

 

Verktyg för strategisk internkommunikation – hur stärker du engagemanget & får medarbetare att stanna kvar?

   

 

Att arbeta med internkommunikation och att ha ett aktivt internt employer branding-arbete är av yttersta vikt i arbetet med medarbetarengagemang. Vilka behov och motivatorer har dina medarbetare? Vilka budskap och kanaler är relevanta i din organisation? Hur kan du skapa intern dialog som bidrar till engagemang?

 

Under denna workshop får du fördjupa dig i hur du kan utveckla relevanta delar av den interna kommunikationen. Du får ta del av konkreta verktyg och praktiska tips på hur du genom dessa kan stärka engagemanget hos dina anställda och få dem att vilja stanna kvar.

 

Under workshopen går vi igenom:

 • Hur du kan kartlägga och utveckla din verksamhets grundpelare; visioner, mål, strategier och värderingar
 • Vilka kommunikativa förmågor ledarna behöver stärka och vilka hjälpmedel vi har för det
 • Hur vi involverar medarbetarna i vad som behöver göras
 • Behovet av uppföljning och återkoppling som en viktig del av att skapa engagemang

 

För att innehållet ska bli så relevant som möjligt kommer vi även att inventera vad du har fångat upp under konferensen som känns extra intressant att utforska vidare tillsammans. Ta chansen att utbyta erfarenheter med kollegor, ta del av goda exempel och få med dig en egen verktygslåda för att utveckla engagemanget i just din organisation!

 

Workshopen leds och faciliteras av Sofie Reutercrona, Inse Kommunikation AB

 

 

Sofie har en bakgrund inom beteendevetenskap och marknadsekonomi och har lång erfarenhet av att aktivera verksamheters interna kommunikation. Hon är en uppskattad föreläsare och utbildare inom internkommunikation och har

nominerats till Årets ledarskapsutvecklare för sitt sätt att utveckla ledares kommunikativa förmågor.

 

Om du har några frågor som du gärna vill diskutera under workshopen kan du maila dem på förhand till src@teknologiskinstitut.se. Maila dina frågor senast den 2 november 2018.

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
13-14 november 2018
Workshop
14 november 2018
Lokal
Hotel Birger Jarl, Tulegatan 8
Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


7 sep

T.o.m.


12 okt

Fr.o.m.


13 okt
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Shiran Ringart Cohen
E-post: src@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076- 5275557

Tid & plats

Konferens
13-14 november 2018
Workshop
14 november 2018
Lokal
Hotel Birger Jarl, Tulegatan 8
Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


7 sep

T.o.m.


12 okt

Fr.o.m.


13 okt
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Shiran Ringart Cohen
E-post: src@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076- 5275557