Ekosystemtjänster i samhällsplaneringen

Konferensen för dig som arbetar med olika planeringsarbeten med ekosystemtjänster!

 

Årets upplaga av konferensen Ekosystemtjänster i samhällsplaneringen

 

Det är nu mer aktuellt än någonsin att skapa attraktiva och hållbara miljöer där människor kan bo och verka med den livskvalitet och energi som naturen ger oss. Växande invånarantal och urbanisering gör att du som planerare står inför nya utmaningar och hur du hanterar och arbetar med ekosystemtjänster inom denna utveckling blir därför en avgörande fråga i dagens samhällsplanering.

 

Under konferensen lyfts och diskuteras praktiska lösningar på aktuella utmaningar inom allt från planering, genomförande, juridik och kommunikation. Allt för att du ska kunna utvecklas och skapa de absolut bästa förutsättningarna för nyttjandet av ekosystemtjänster i din kommun.

 

Lär dig mer om:

 • Hur du kan tillämpa ekosystemtjänster i din lokala planering
 • Olika arbetssätt som skapar samsyn kring ekosystemtjänstfrågorna
 • Juridiken – vilket stöd hittar du i lagstiftningen för arbetet med ekosystemtjänster?
 • Olika värderingsverktyg och hur du kan implementera dem i din organisation

 

Konferensen är den perfekta plattformen för dig som vill ta del av nya idéer och nätverka med kollegorna i branschen. 

 

 

 

Varmt välkommen!

Philip Alfredsson

Projektledare 

 

Mediapartner:

 1. Program
 2. Workshop
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF

Tisdag 22 maj 2018

 

På vilket sätt bör du tillämpa ekosystemtjänster i din lokala planering?
 • Planeringsverktyg för ekosystemtjänster – hur använder du dem på bästa sätt?
 • Ekosystemtjänster i den redan byggda miljön – möjligheter och utmaningar i planeringen
 • Så arbetar du med ekosystemtjänster från planering och vidare mot både projekt och förvaltning
 Carin Von Köhler, miljöplanerare, Upplands Väsby kommun  
 
 
Ekosystemtjänster i den urbana miljön
 • Fördjupa dina kunskaper kring vegetationens betydelse som filter för luft- och vettanföroreningar
 • Koldioxidbalanser i tätortsmiljön – så ser du kopplingen mellan klimateffekter och ekosystemtjänsterna
 • Multifunktionella grönytor – vad betyder de för människan och dess omgivning?
Torleif Bramryd, professor miljöstrategi, Lunds universitet  
 
 
Så kan du arbeta med att kartlägga & identifiera ekosystemtjänster i din kommun
 • Så kan du använda ekosystemkartläggning för att skapa underlag i kommunens planeringsarbete
 • Från idé till genomförande – hur undviker du att missa viktiga steg och faktorer i tillämpningen av ekosystemtjänster?
 • Metoder för att identifiera och uppmärksamma behovet och möjligheterna med ekosystemtjänster

Lena Brunsell, landskapsarkitekt & hållbarhetsstrateg, Ekologigruppen

 
 

 

Speciellt praktikfall

Biologisk mångfalt i den täta staden
 • Projektet BiodiverCity: Inspireras av Malmö stad och deras arbete med grön innovation i den urbana miljön
 • Så kan du arbeta med produkter, tjänster och processer som främjar och ökar stadens biologiska mångfald
 • Gröna tak – möjligheter för mångfald när vi lämnar Sedummattan
Annika Kruuse, projektledare, Malmö stad  
 
 
Naturens bidrag till människan ur ett bredare perspektiv
 • Uppdatera dig kring den senaste forskningen och nya sätt att se naturens värde för människor
 • Naturnyttor – dimensioner som bör tas i beaktande när beslut fattas som rör naturen
 • Människor ser och värderar det som naturen ger på olika sätt – vad betyder det för hur du jobbar med ekosystemtjänster och biologisk mångfald?

Marie Stenseke, professor kulturgeografi, Handelshögskolan vid
Göteborgs universitet

 
 
 
Gemensam diskussion utifrån dagens presentationer
 
Under ledning av moderator Lena Brunsell  

 

 

 

Tisdag 23 maj 2018

 

Keynote speaker

Så arbetar du systematiskt med ekosystemtjänster – värderingsverktyg & implementering i organisationen

Riksbyggen använder sig av sitt prisbelönta värderingsverktyg som gör deras arbete med ekosystemtjänster både enklare och mer effektivt. Inspireras av Karolina Brick som berättar
hur värderingen går till och vad det har inneburit för deras organisation.

 • Ekosystemtjänstverktyg – så arbetar vi med värderingen vid nybyggnation
 • Hur kan du arbeta med åtgärder och synliggöra vad som bör göras?
 • Så lyckades vi implementera arbetssättet genom hela organisationen
Karolina Brick, miljöchef, Riksbyggen  
 
 
Hur kan du kompensera för ekosystemtjänster i planeringsarbetet?
 • Metoder och arbetssätt för kompensationsåtgärder vid planoch exploateringsprojekt?
 • Hur bör du tänka och planera för kompensation i din kommun?
 • Skyddsåtgärder för att undvika kompensationen – minimering av negativ påverkan
Tim Schnoor, ekolog, Ekologigruppen  
 
 
Grönplanens betydelse i planeringen av en hållbar stad

Inspireras av Eskilstuna kommun som berättar om sin grönplan och strategierna de tagit fram kring arbetet med ekosystemtjänster

 • Identifiering av viktiga strukturer – betydelsen av en sammanhängande och varierande grönstruktur
 • Det nya planeringsunderlaget – förstå och visualisera ekologiska samband
Karin Ermegård, landskapsarkitekt, Eskilstuna kommun  
 

Workshop

 

Juridisk fördjupning – hur kan du hitta stöd i lagstiftningen i arbetet med ekosystemtjänster?

 


Har du rätt kunskap kring det juridiska ramverket för ekosystemtjänster i dina projekt, eller är du osäker på hur dina arbetsuppgifter står i relation till lagstiftningen?


Workshopen ger dig möjlighet att komplettera dina praktiska kunskaper kring ekosystemtjänster med en juridisk fördjupning inom området. Passet är interaktivt och kombinerat med kortare föreläsningar där du även får tillfälle att lyfta de juridiska frågor du själv brottas med.


Vi går igenom:

 • Allmänna förutsättningar vid planläggning och byggande
 • Vad kan och får du göra och inte göra inom befintlig lagstiftning?
 • Dina möjligheter till att reglera olika frågor rörande ekosystemtjänster
 • Hur du kan och bör arbeta i olika skeenden av planprocessen
 • Vilka möjligheter finns för kommunen att följa upp ekosystemtjänster?


Workshopen leds av Christina Hellström, biträdande jurist, Advokatfirman Delphi


Christina har arbetat med plan- och byggfrågor samt miljörätt sedan 2006. Hon har tidigare arbetat på länsstyrelsen och förvaltningsrätten och är sedan 2012 biträdande jurist på Delphi i Malmö.


Advokatfirman Delphi har för tredje året i rad tilldelats utmärkelsen ”Årets advokatbyrå” i Regis årliga kvalitets- och branschstudie. Workshopen är delvis baserad på den rapport som Delphi tagit fram för Boverkets räkning där de kartlägger ekosystemtjänsternas roll i förhållande till plan- och bygglagen samt miljöbalken. Boverket kommer att ge ut en vägledning på området under våren.

   

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
22 – 23 maj 2018
Workshop
23 maj 2018
Lokal
Piperska muren
Scheelegatan 14, Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


16 mars

T.o.m.


27 april

Fr.o.m.


28 april
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare: Philip Alfredsson

phal@teknologiskinstitut.se
076-527 55 82

Tid & plats

Konferens
22 – 23 maj 2018
Workshop
23 maj 2018
Lokal
Piperska muren
Scheelegatan 14, Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


16 mars

T.o.m.


27 april

Fr.o.m.


28 april
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare: Philip Alfredsson

phal@teknologiskinstitut.se
076-527 55 82