Ekonomi- & verksamhetsstyrning i framtidens sjukvård

Årets konferens för dig som arbetar med ekonomi- och verksamhetsstyrning för dig som arbetar inom sjukvården! 

 

Ekonomiska underskott, långa vårdköer och överbelastad personal som flyr den offentliga sektorn är exempel på de allt intensivare utmaningar som hälso- och sjukvården står inför. Detta ställer ökade krav på dig som arbetar med ekonomi- och verksamhetsstyrning i en bransch som kräver hög kvalitet och hållbara ekonomiska resultat.

 

Hur kan du utveckla hälso- och sjukvårdens styrning så att ekonomi, vårdkvalitet och behovsprioritering samverkar? Vad kan du göra för att säkerställa att resurserna ger maximal nytta i verksamheten och hur kan du skapa förutsättningarna för att nå de strategiska målen? På årets konferens får du konkreta verktyg och metoder för att kunna rusta dig för framtiden och möta dessa utmaningar.

 

Varmt välkommen!
Michael Linnell
Projektledare

 1. Program
 2. Workshop
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF

 

 

Keynote speaker!

Ekonomi- & verksamhetsstyrning för ökad effektivitet & höjd vårdkvalitet

 

Peter Graf har gedigen erfarenhet av chefskap och verksamhetsstyrning inom både landsting och privat verksamhet, bland annat som chef på Astrid Lindgrens barnsjukhus och som VD för Aleris samt Danderyds sjukhus. Sedan år 2013 arbetar han som VD för vårdbolaget Tiohundra, som är en del av den unika Norrtäljemodellen där landstingsdriven sjukvård och  kommunal omsorg har integrerats med stor framgång. Peter är även docent och specialistläkare inom öron-näsa-hals.

 

Under detta inspirerande pass får du som deltagare ta del av Peters främsta tips på hur produktionsstyrning, vårdkvalitet och systematiskt förbättringsarbete kan öka produktiviteten och ge goda ekonomiska resultat. Du får konkreta exempel på vad du bör undvika för att lyckas samt effektiva verktyg och tillvägagångssätt för hur du kan leda utveckling inom vården.

 

Peter Graf, VD, vårdbolaget Tiohundra  

 


Så skapas ett sammanhållet styrsystem
 • Hur kan de senaste årens debatt kring, samt kritik av New Public Management påverka utvecklingen av styrningen?
 • Lär dig undvika risken för krock mellan olika styrlogiker
 • Styrning bortom KPI:er – så styr du i en allt mer komplex verksamhet

Johan Åkesson, universitetsadjunkt, Ek lic., Handelshögskolan vid Göteborgs universitet samt konsult, PREERA

 
 

Innovativ modell för uppföljning & analys

Att regelbundet följa upp och analysera resultat är A och O inom all verksamhetsutveckling, inte minst vad gäller vård och omsorg. Varför har vissa mål inte uppnåtts och vad innebär det för patienterna? Har andra liknande verksamheter lyckats bättre och vad kan vi lära oss av dem? Utan en noggrann och korrekt analys kan dessa frågor inte besvaras, därför kan problem och flaskhalsar riskera att kvarstå.

Under detta pass får du som deltagare inspireras av Ulricehamn kommuns egenutvecklade modell för tvärprofessionella analysverkstäder. Detta arbetssätt har använts med goda resultat inom kommunens äldreomsorg och har även framgångsrikt applicerats på helt andra delar av kommunens verksamhet. Du får bland annat lära dig hur du skapar rätt förutsättningar för analysarbetet, hur analysverkstäderna fungerar i praktiken samt hur du undviker de vanligaste fallgroparna.

Caroline Ahlberg, ekonom, Ulricehamns kommun
Marie Eriksson, utvecklingsledare, Ulricehamns kommun

 
 

Hur säkerställer du att resurserna skapar värde i verksamheten?
 • Nyckeltal som främjar fokus på värdeskapande i vården
 • Konkreta exempel på framgångsrikt värdeskapande
 • Så undviker du de vanligaste fallgroparna

Jan Alpenberg, Ekon Dr, Institutionen för Ekonomistyrning och Logistik, Linnéuniversitetet

 
 

 

 

Mini-worskhop!

Nyckeltal & praktiska lösningar för värdeskapande inom sjukvården
Passet syftar till att ge dig som deltagare möjligheten att praktiskt tillämpa teorin från föregående presentation med hjälp av övningar, diskussioner och erfarenhetsutbyten

Workshopen leds av Jan Alpenberg, Ekon Dr, Institutionen för Ekonomistyrning och Logistik, Linnéuniversitetet

 
 

 

 

Missa inte!

Kvalitet, produktivitet & ekonomi – varför sjukvård kräver mer än bara ekonomistyrning
 • Sambandet mellan kvalitet, produktivitet och ekonomi – välfungerande metoder och strategier för styrning
 • Så når vi framgång i styrningen med Capiomodellen
 • Tre konkreta råd för hur du styr med framgång i privat och offentlig sjukvård
Peter Kullberg, ekonomichef, Capio  
 

 

 

Speciellt inbjuden

Effektiv styrning för en digitaliserad sjukvård – så förbereder du dig
 • Hur säkerställer du att ni är på rätt plats i er digitaliseringsprocess?
 • Effektivitet och nyttoperspektiv – så påverkas ekonomi- och verksamhetsstyrning av digitaliseringen
 • Konkreta exempel på aktiviteter samt förberedande steg för att lyckas i förändringsarbetet
Anette Cederberg, VD, Acceptus  
 

 

 

Missa inte!

Omfattande förändringsarbete med fokus på ökad vårdkvalitet
 • Så skapar ekonomistyrning förutsättningar för effektiv vård av hög kvalitet
 • Om vår pågående omläggning av ekonomiska styrprocesser – vad har vi lärt oss under resan?
 • Vilka är framgångsfaktorerna och fallgroparna?

Åsa Ludvigsson, verksamhetsutveckling ekonomi, Karolinska universitetssjukhuset
Claes Ruth, chef centrala controllersektionen, Karolinska universitetssjukhuset

 
 

 

 

Diskusstionspass!

Hur skapar vi rätt förutsättningar för att lyckas i vårt arbete?
Moderator Fredrik Karlsson summerar konferensen och låter deltagarna reflektera över lärdomar och tankar kring de ämnen som behandlats under dagarna.
 

Moderator
Fredrik Karlsson forskar och utbildar inom ekonomi- och verksamhetsstyrning vid Ekonomihögskolan på Linnéuniversitetet, där han även har arbetat som chef för området ekonomistyrning. Idag är han programansvarig för den internationella ekonomistyrningsutbildningen Master in Business Process Control. Fredrik är en uppskattad talare med lång erfarenhet som konsult och utbildare inom både privat och offentlig verksamhet.
 

 

 

 

Workshop

Strategisk verksamhetsstyrning


I en tid då sjukvård och omsorgsverksamhet står inför allt intensivare utmaningar ökar vikten av strategisk verksamhetsstyrning, men utan rätt förutsättningar begränsas möjligheterna att nå verksamhetens strategiska mål. Hur kan du skapa och bevara dessa förutsättningar? Vad kan du göra för att främja förändring och utveckling genom hela organisationen – från ledning till sjuksköterska?


Under denna workshop får du konkreta verktyg och strategier samtidigt som vi lyfter blicken samt knyter an till teori. Detta för att skapa en modern verksamhetsstyrning som gynnar utveckling och där effektivitet samt kvalitet går hand i hand.

 

Få fördjupade kunskaper om:
• För- och nackdelar med prestationsbaserad styrning av resursfördelning
• Hur du minimerar risken för snedstyrning och kortsiktighet
• Långsiktig optimering och målstyrning – så lyckas du
• Praxis och erfarenheter kring metoder och beslutsfattande

 

Workshopen leds av Fredrik Karlsson, universitetslektor på institutionen för ekonomistyrning & logistik, Linnéuniversitetet

 

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
16-17 maj 2018
Workshop
17 maj 2018
Lokal
Lokal meddelas inom kort
Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


16 mars

T.o.m.


20 april

Fr.o.m.


21 april
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950kr

Tid & plats

Konferens
16-17 maj 2018
Workshop
17 maj 2018
Lokal
Lokal meddelas inom kort
Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


16 mars

T.o.m.


20 april

Fr.o.m.


21 april
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950kr