Ekonom i högskolan 2018

Utveckla dig i din yrkesroll!

 

Årets forum för dig som ekonom i högskolan!

 

Som ekonom i en föränderlig högskola ställs du ständigt inför hårda krav och en hög arbetsbelastning. Hur kan du öka ekonomiadministrationens effektivitet och få tiden att räcka till? Hur kan arbetet med prognos och budget göras smidigare och effektivare?


På årets konferens får du svaren på dessa frågor och mycket mer. Under konferensen ger vi dig verktyg och metoder för att bredda din kompetens och nå nya höjder i din karriär. Rivstarta hösten med två lärorika dagar och rusta dig för framtiden tillsammans med kollegor från hela landet.

 

Varmt välkommen!

 Michael Linnell
Projektledare

 1. Program
 2. Workshop
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF

 

Moderator: Fredrik Karlsson 


Fredrik utbildar inom ekonomi- och verksamhetsstyrning vid Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet, där han även har arbetat som chef för området ekonomistyrning. Genom kontinuerlig samverkan med universitetets ekonomifunktion har Fredrik en god inblick i ekonomernas arbete och utmaningar. Idag är han programansvarig för den internationella ekonomistyrningsutbildningen Master in Business Process Control. Fredrik är en uppskattad talare med lång erfarenhet som konsult samt utbildare inom både privat och offentlig verksamhet.

 


 

Spara

Spara


Tisdag 18 september 2018

 

Speciellt inbjuden!

Så effektiviserar du din ekonomiadministration – handfasta tips
 • Praktiska verktyg och tillvägagångssätt för att kartlägga samt optimera dina ekonomiprocesser
 • Lär dig öka effektiviteten och värdeskapandet i dina processer
 • Tips och konkreta metoder för effektivare flöden mellan institutioner samt avdelningar

 

Thomas Baltscheffsky, f.d. ekonomichef, Hanken Svenska
Handelshögskolan, Helsingfors


Thomas har en bred och gedigen erfarenhet inom ekonomiarbete med en bakgrund som ekonomichef, controller och utvecklingschef inom näringslivet. Bland hans meriter återfinns en reformering av ekonomiförvaltningen på Hanken Svenska Handelshögskolan i Helsingfors – något som har bidragit till skolans starkaste finansiella position sedan grundandet år 1909.
 

 


 

Spara

Spara


Flexibel budgetmall – så gav idén oss ett administrativt pris
 • Hur gör du en budget då finansiärerna har olika finansiella villkor?

 • Så får vi projektledarna mer delaktiga i budget och vid uppföljning

 • Konkreta exempel på hur ett webbaserat budgetverktyg kan underlätta och effektivisera arbetet


Gunilla Gisslevik, ekonom, institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet

 
 

 


 

Spara

Spara


Lär dig lyckas med kalkyler & prognoser
 • Hur lägger du bäst upp olika typer av kalkyler som tar hänsyn till olika framtidsscenarier?

 • Svängningar i tilldelning eller minskat studentantal – så bör du tänka

 • Vad krävs för att effektivisera ditt prognos- och uppföljningsarbete?

 

Elin Funck, docent, Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet

  
 

 


 

Spara

Spara

Miniworkshop!

Kalkyler & prognoser i praktiken

Detta pass syftar till att ge dig som deltagare möjligheten att praktiskt tillämpa teorin från Elin Funcks föregående föreläsning. Elin, som har 14 års erfarenhet av forskning och undervisning inom ekonomi- och verksamhetsstyrning, leder dig genom diskussioner samt inspirerande övningar. Du får testa effektiva och välfungerande metoder för att framgångsrikt kunna applicera dessa på ditt eget arbete.

 

Elin Funck, docent, Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet

  

 

 


 

 

Spara

Spara


Direkt från verkligheten: Lyckas med dina EU-projekt – så gör vi på Karolinska Institutet
 • Så har vi utformat en effektiv och framgångsrik projektcykel
 • Konkreta exempel på hur vi arbetar utifrån komplicerade regler och lagstiftning
 • Centralisering av finansiell projektadministration – vilka nya utmaningar har uppstått och vad har vi lärt oss?

Carolina Kristell,
Grants Advisor, Grants Office, Karolinska Institutet

Carolina började arbeta på Grants Office 2014 och har en doktorsexamen i molekylär genetik från Uppsala universitet.

Ylva Hultman, EU Financial Manager, Grants Management Office, Karolinska Institutet 

 

 


 

Spara

Spara


Verktyg för framtidens ekonom – så frigör du tid, minskar stressen & blir effektivare
 • Tekniker för att motverka stress, övertid och dubbelarbete

 • Så blir du en mästare på att prioritera, strukturera och fokusera

 • Lär dig öka kvalitén på din arbetsvecka och få mer gjort av det som tillför värde


Ingrid Hegg
, effektivitetskonsult samt partner, Petra Brask & Partners

 

 


 

Spara

Spara

Onsdag 19 september 2018


Prestationsmätning med konkreta nyckeltal – så lyckas du med analyser & jämförelser
 • Hur använder du styrmodeller och nyckeltal på bästa sätt?
 • Så säkerställer du att resurserna skapar värde i organisationen
 • Lär dig undvika de vanligaste fallgroparna

Fredrik Karlsson, universitetslektor, Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet

 
 

 


 

Spara

Spara

Miniworkshop!

Praktisk tillämpning av nyckeltal för analys & uppföljning

Workshopen ger dig som deltagare möjligheten att praktiskt tillämpa teorin från föregående presentation genom övningar, diskussioner och erfarenhetsutbyten.

 

Passet leds av Fredrik Karlsson, universitetslektor vid Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet

 
 

 


 

Spara

Spara


Gräsrotsergonomi – så håller du dig stark & fri från skador i kontorsmiljö
 • Ta ansvar för ditt eget välbefinnande – vad är bra respektive skadlig belastning?
 • Vad är en ergonomisk arbetshöjd? – bra utgångsställningar för stående och sittande position
 • Minska skadan av böjda eller vridna positioner – pausövningar, träning och återhämtning
 • Praktiska tips och smarta övningar att göra vid skrivbordet

 

Bosse Rosén, leg. sjukgymnast, Balansverkstan

 

 

 

Spara

Spara

Workshop


EU-projekt – rapportering, revision & aktuella utmaningar


Efter ett antal år med EU:s forskningsprogram Horizon 2020 uppkommer nu nya utmaningar och lärdomar, inte minst i samband med rapportering samt revision av projekt som närmar sig sitt slut. Vilka olika typer av granskning förekommer och hur förbereder du dig för dessa på bästa sätt? Vilka dokument krävs för att få ett revisionsintyg och vilka olika verktyg bör du använda för att lyckas?


Under detta pass får du som deltagare fördjupade kunskaper samt konkreta metoder och råd inom administration av EU-projekt i samband med revision.


Du får fördjupade kunskaper inom:

 • Befintliga revisionsmodeller samt hur du förbereder dig för dessa på bästa sätt

 • Konkreta verktyg och metoder för hur du undviker anmärkningar vid revision av dina EU-projekt

 • Fallgropar och framgångsfaktorer för en lyckad projektrapportering

 

Ta chansen att ställa och diskutera de frågor som du brottas med i din egen verksamhet!


Seminariet leds av Kirstin Kahl, EU-forskningsrådgivare, Grants Office, Linköpings Universitet


Kirstin är civilekonom med examen från universitetet i Göttingen, Tyskland. Hon har arbetat med rapportering och revision av EU-projekt vid Linköpings Universitet sedan 2010. Missa inte möjligheten att ta del av hennes unika kunskaper och värdefulla råd.

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
18-19 september 2018
Workshop
19 september 2018
Lokal
Ny Lokal! - Scandic Klara
Slöjdgatan 7, 111 57 Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


27 april

T.o.m.


1 juni

Fr.o.m.


2 juni
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Michael Linnell
E-post: mlin@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-52 75 526

Tid & plats

Konferens
18-19 september 2018
Workshop
19 september 2018
Lokal
Ny Lokal! - Scandic Klara
Slöjdgatan 7, 111 57 Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


27 april

T.o.m.


1 juni

Fr.o.m.


2 juni
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Michael Linnell
E-post: mlin@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-52 75 526