Digitalisering i kommun 2017

Lyckad digitalisering genom samverkan över kommungränserna

 

Framtidens digitala kommun – vilka krav ställs på dig?

 

Resan mot att bli en digital kommun innebär ökade krav från staten, medborgarna och de egna förvaltningarna, framför allt på att hålla sig uppdaterade på det senaste inom digitalisering. Har du som beslutsfattare det som krävs för att få med dig dina medarbetare i denna förändring? På denna konferens får du verktygen du behöver för att lyckas ta din kommun in i den digitala världen!

 

Lär mer om:

 • Hur du strategiskt planerar digitala arbetssätt i din organisation
 • Metoder för att implementera dina strategier och få med dig personalen i förändringsprocesserna
 • Samverkan över kommungränserna – så lyckas du!
 • E-tjänster som effektiviserar för medborgarna och medarbetarna

 

Varmt välkommen!

 

 1. Program
 2. Workshop
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF

 

Öppenhet & transparens – så gör du kommunens elektroniskt lagrade data till offentlig information
 • Viktiga framgångsfaktorer för att skapa en öppen och framgångsrik digital demokrati i din kommun
 • Vilka data delas och med vem?
 • Arbetssätt som underlättar informationsdelning internt mellan förvaltningarna
Lotta Norström, digitaliseringschef, Nacka kommun  

 

 

Framtidsspaning!
Vad innebär den digitala utvecklingen för din kommun?
 • Vilka smarta tekniska lösningar kommer framöver?
 • Hur hittar du en bra balans mellan det digitala och det analoga?
 • Arbetssätt för att hänga med i den digitala utvecklingen

Mia Forsäng, affärsutvecklare digitalisering, Svenska Stadsnät

 

 

 

Gruppdiskussion!
Vilka trender & arbetssätt ser du inom digitaliseringen?
 • Vad måste din kommun utveckla för att inte hamna efter?
 • Vilka digitala lösningar kommer framöver och hur kan ni på bästa sätt använda dem?

Under ledning av moderator Mia Forsäng

 

 
 
Framgångsrika exempel på e-tjänster för medborgarna som underlättar & effektiviserar det administrativa arbetet i kommunen
 • Open-E platform – så skapade vi en plattform för e-tjänster som når utanför vårt fokusområde
 • E-tjänster som tilltalar både företag och privatpersoner
 • Hur vi har arbetat för att lägga grunden till utveckling av smarta e-tjänster
 • Vikten av att ha användarvänlighet i fokus för att underlätta för alla

Åsa Jadelius, projektledare, RIGES-projektet

 

 
 
IT-arkitektur & digital infrastruktur – hur utformar du dina system för att skapa en framgångsrik organisation?
 • Nya metoder för att mäta och utvärdera användarvänligheten av kommunens digitala tjänster
 • Centralisering eller decentralisering? Framgångsrika exempel som effektiviserar informationsflödet
 • Metoder för att enkelt dela data och öka gemenskapen och transparensen inom kommunen

Christian Alfredsson, IT-arkitekt, Alingsås kommun
Jonathan Lindholm, verksamhetsutvecklare, Alingsås kommun

 

 
 
Så skapade vi en framgångsrik digital strategi i vår kommun

Med sin digitala agenda 2020 arbetar Värmdö kommun sedan 2016 strategiskt med digitalisering i kommunen. Syftet med agendan är att fastställa en kommunövergripande riktning för hur kommunen med hjälp av digitalisering ska möta medborgarnas behov bättre, annorlunda och med högre kvalitet. Hör Kenneth Norberg, E-strateg i Värmdö kommun tala om hur de tänkt vid framtagandet av sin digitala strategi, vilka mål de satt upp och hur de ska nå dem.

 

Kenneth Norberg, E-strateg, Värmdö kommun

 

 

 

Nya metoder för medborgardialog som inkluderar medborgarna i kommunens digitaliseringsarbete
 • Så når du ut med information om nya digitala tjänster till de boende i kommunen – även till de som inte vanligen använder digitala kanaler
 • Möter du kraven från allmänheten i din kommun? – vikten av insamling och uppföljning

Jörgen Sandström, IT/digitaliseringsdirektör, Västerås stad

 

 
 
Vilka krav & kriterier bör & kan du ställa vid upphandling av digitaliseringstjänster?
 • Stabila upphandlingar med utrymme för flexibilitet – hur gör du?
 • Tips för att skapa ett lyckat samarbete över kommungränserna vid upphandling
 • Erfarenheter, utmaningar och möjligheter – så tänker Boden inför sina nya upphandlingar

Per Olsson, IT-chef, Bodens kommun

 

 
 
Hur kan kommuner samverka för att bidra till en lyckad nationell digitaliseringsstrategi?
 • Hur kan samarbete över kommungränserna gynna dig i ditt arbete?
 • Väl fungerande bredband – en förutsättning för lyckad digitalisering
 • Utmaningar som finns för en lyckad nationell strategi och hur de kan lösas

Carly Evaeus, projektkoordinator för LEDA

 

 

 

Moderator
Mia Forsäng
Mia nominerades förra året till ”Årets CIO” och hon tog även Vara kommun till finalen i ”Årets IT-kommun” 2015. Nu arbetar hon som affärsutvecklare på Svenska Stadsnät och brinner för frågor gällande digitalisering. Ta del av hennes erfarenheter kring hur du digitaliserar en kommun och vilka spännande möjligheter som väntar runt hörnet.
   
 

Workshop

Metoder & strategier för lyckad implementering – så får du med alla på tåget


Med ett snabbt digitaliseringstempo är det inte alla i din kommun som hänger med. Att arbeta med en strategisk implementeringsplan och följa upp dina insatser blir därför allt viktigare. Implementering av projektresultat, utvecklings- och förändringsarbete handlar om att överföra resultat i form av nya metoder, arbets- och förhållningssätt till en ordinarie verksamhet. Hur kan man tänka för att göra rätt saker i implementeringsarbetet och skapa långsiktigt hållbara effekter?

 

En av de största riskerna vid införandet av nya digitala lösningar är teknikrädsla och ovilja att samarbeta. Så hur kan du tänka för att lösa upp sådana knutar och vara tydlig mot dina medarbetare redan i ett tidigt skede?

 

Vi går igenom:

 • Hur du i ett tidigt skede kan informera om förändringsprocesser
 • Konkreta tips för hur lyckad implementering ökar förståelsen hos alla inblandade
 • Hur du minskar teknikrädslan och engagerar dina medarbetare
 • Så skapar du tydliga mål från både styrande och mottagande parter i implementeringsprocessen och arbetar mot ett gemensamt mål

 

Workshopen leds av Margareta Ivarsson, processledare & organisationsutvecklare


Margareta Ivarsson är en erfaren föreläsare och workshopledare som har expertis särskilt inom personlig utveckling och organisationsutveckling av olika slag. Hon har i flertalet projekt arbetat mot offentlig sektor och kommer på denna workshop inspirera och ge dig konkreta råd på hur du kan lyckas med implementering av digitala arbetssätt i din kommun.

 

   

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
12-13 september 2017
Workshop
13 september 2017
Lokal
Garnisonen konferens
Karlavägen 100, Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


9 juni

T.o.m.


18 augusti

Fr.o.m.


19 augusti
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Niklas Lundborg
nlu@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 90

Tid & plats

Konferens
12-13 september 2017
Workshop
13 september 2017
Lokal
Garnisonen konferens
Karlavägen 100, Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


9 juni

T.o.m.


18 augusti

Fr.o.m.


19 augusti
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Niklas Lundborg
nlu@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 90