Digitalisering i förskolan 2018

Årets mötesplats för dig som arbetar inom förskolan!

 


Digitala verktyg som en naturlig del i förskolans verksamhet – så lyckas ni!Det är inte längre en valmöjlighet, digitala verktyg ska nu ingå i förskolans verksamhet, vilket ställer nya och större krav på dig som arbetar i förskolans värld.

 

Hur tolkar du då de nya skrivningarna i läroplanen och vad förväntas av dig som chef och anställd? Vad kan du konkret göra för att få med alla på tåget och vad säger forskningen?

 

Detta och mycket mer får du svar på under denna interaktiva konferens där vi blandar både teori och workshops. Vi har bjudit in ledande experter och framgångsrika praktikfall som delar med sig av sina bästa tips. Återvänd till arbetet full med nya idéer, inspiration och nya arbetssätt som hjälper er ta steget mot en mer digitaliserad förskola.


Varmt välkommen!

 


Utställare:

 


 

 1. Program
 2. Anmälan
 3. Plats & Pris
 4. Program i PDF

Onsdag 3 oktober 2018Moderator: Ann UlfvesAnn har tidigare arbetat som förskollärare men är idag förstelärare inom digitalisering och programmering på Fornuddens skola i Tyresö. Hon har arbetat med programmering i klassrummet under fyra års tid och är även ibland ute och föreläser om detta. Under konferensen är det Ann som guidar oss mellan programpunkterna.

 


 

Spara

Spara

 

Nya skrivningar i läroplanen om digitalisering – vad förväntas av dig som personal på förskolan?
 • Vad innebär de nya läroplansskrivningarna om digital kompetens?

 • Vad ska barnen lära sig och vad behöver du egentligen kunna som pedagog?

 • Vilka digitala verktyg behövs för att kunna följa läroplanens mål?

Katrin Jäverbring, förskollärare & utbildare, Stockholms stad

Katrin är förskollärare och utbildare inom digitala verktyg och arbetssätt i förskolan och föreläser även inom digital kompetens och programmering. Nu i höst utkommer hon även med en bok på temat digital kompetens i förskolan.

 

 


 

Spara

Spara

Workshop!

Green screen – så kan du på ett roligt & lärorikt sätt filma med barnen

Under denna interaktiva workshop får du en inblick i hur Ödåkra förskoleområde arbetar med film i förskolan. Du får även själv möjligheten att prova på hur det är att skapa film med tekniken Green screen. Återvänd till arbetet med konkreta tips och råd kring hur du kan driva filmprojekt på er förskola, hur du kan arbeta tillsammans med barnen samt hur du enklast redigerar och färdigställer en film.

Vi går igenom:

 • Hur du kan använda green screens när du filmar tillsammans med barnen

 • Konkreta exempel på hur du kan väva ihop filmandet med ditt projekterande arbete

 • Hur du praktiskt kan lägga upp arbetet och göra barnen till medproducenter

 • Vad du måste tänka på när du filmar och delar materialet för att hålla dig inom ramarna för GDPR

Catarina af Ekenstam Mayr, IKT-pedagog Ödåkra förskolor, Helsingborgs stad

Catarina är förskollärare och utbildningsproducent med stort intresse för digitalt arbete i förskolan. Ödåkra förskoleområde arbetar mycket med digitala verktyg och har bland annat haft ett stort filmprojekt som avslutades med en filmfestival på en biograf i staden

 

 

Deltagarna uppmanas att ta med egen lärplatta och ladda ner apparna Green screen by do ink samt iMovie för bästa upplevelse.

 


 

Spara

Spara

Speciellt inbjuden!

Modersmål & språkutveckling – så kan digitala verktyg skapa större lust till lärande
 • Vilka pedagogiska appar bör du ha koll på inom området och hur fungerar de?

 • Praktiska tips och exempel på digitala verktyg som främjar språkutvecklingen hos alla barn

 • Nya digitala verktyg som hjälper dig att utveckla och förbättra modersmålsundervisningen

 • Hur kan du på bästa sätt hjälpa barn med språksvårigheter?

Johanna Kristensson, logoped & språk-, lär- & skrivutvecklare, Halmstad kommun

Johanna arbetar på Resurscentrum Kärnhuset i Halmstads kommun och på Oribi i Lund. Hon driver sedan flera år tillbaka bloggen Logopeden i skolan med fokus på digitala verktyg för språk-, läs- och skrivutveckling. Hon har även gett ut böckerna Språk och digitala verktyg i förskolan och Alternativa lärverktyg – Digitalt stöd för elevens språk-, läs- och skrivutveckling.

 

 


 

Spara

Spara

Hur kan du på ett naturligt & bra sätt få in digitala verktyg i den dagliga verksamheten?
 • Så kan du med ett vardagligt arbetssätt använda digitala verktyg i förskolan

 • Handfasta tips på kreativa aktiviteter du kommer vilja prova på i din verksamhet

 • #LSL (att leka sig till lärande) – så kan du genom detta arbetssätt skapa böcker och film med mera tillsammans med barnen

 

Fredrik Söderlund, specialpedagog, förskollärare & utvecklare, förskoleverksamheten i Västerås stad

 

 


 

Spara

Spara

Hur möjliggör vi barnens & vår egen delaktighet i det digitala arbetet?
 • Vad krävs av verksamheten och av dig som medforskande pedagog för att skapa ökade förutsättningar för gemensamt lärande?

 • Konkreta tips för hur du kan involvera och ge alla barn mer inflytande över det digitala arbetet

 • Så kan ni förvalta, förfina och vidareutveckla den digitala lärmiljön tillsammans med barnen

Malin Hållinder, förskolecoach, barn- & elevhälsoenheten i Håbo kommun

 
 

 


 

 

Spara

Spara

Torsdag 4 oktober 2018

 


 

Ny & aktuell forskning om digitala verktyg i förskolan


Föreläsningen har ett särskilt fokus på hur de allra yngstas lärande påverkas av digitalisering. Med flera forskningsexempel illustreras hur förskolebarns handlingsutrymme vidgas när de får vara delaktiga i både virtuella och fysiska aktiviteter.

 • På vilket sätt kan vi se att lärplattorna förändrar såväl förskollärares didaktiska design som barnens lärande?

 • Varför är det viktigt med digital kompetens och digitala verktyg i förskolan och vilka möjligheter öppnas upp?

 • Vilka digitala verktyg fungerar bra för mindfulness, för att överbygga ett app-gap, för programmering samt för att inkludera barn med andra modersmål?


Susanne Kjällander
, filosofie doktor & lektor, Stockholms universitet

Susanne har nyligen flyttat hem från Stanford University i USA, där hon samverkat med AAA-lab som bland annat utvecklar adaptiva lärspel för förskolan. Hon är även föreläsare, författare samt medarbetare i framtagandet av de nationella digitaliseringsstrategierna. Susanne har forskat om förskolebarns lek, lärande, utforskande och literacy i den digitaliserade förskolan sedan den första lärplattan kom in i verksamheten.

 

 


 

Spara

Spara

Hur kan du tänka kring progression för att göra det mer spännande & intressant för barnen?
 • Så kan du använda digitala verktyg för att utveckla barns digitala kompetens med exempel från sagans värld

 • Hur utgår du från barns intresse för att skapa nyfikenhet för digitala verktyg?

 • Konkreta progressionsexempel

Line Kavmark Knieling, förskollärare Stensjöns förskola, Mölndal stad

 
 

 


 

Spara

Spara

Workshop!

Så kan du arbeta med programmering i förskolan

Under denna workshop får du lära dig mer om användarvänliga programmeringsbara robotar som kan användas i förskolan. Du får även möjligheten att prova på att använda dessa robotar samt tips på hur du kan inkludera dem i förskolans pedagogiska verksamhet. 

Vi går igenom:

 • Hur du kommer igång med programmering på bästa sätt

 • Analog programmering – praktiska exempel

 • Hur du kan arbeta med DOC, Osmo samt Blue-bot

 • Exempel på hur du kan anpassa nivån för olika åldrar

 • Vad barnen bör kunna inom programmering när de sedan börjar i skolan

Fredrik Kennebäck, grundare, Freken

Fredrik är Ma/No lärare och har arbetat med matematik och NO i årskurs 4-9. Han var även med i ACOT projektet (Apple Classroom Of Tomorrow) som hade som mål att titta på hur teknik påverkar inlärningen och kunskap.

 

 


 

Spara

Spara

Förändringsledning – så lyckas ni utveckla & digitalisera er förskola
 • Luleå kommuns digitaliseringsstrategi för förskolan – framtagande och utförande

 • Konkreta tips på hur du kan väcka nyfikenhet och lust hos dina kollegor och få med alla på tåget

 • Hur kan en bra ”Dela-kultur” se ut och hur kan det effektivisera och förbättra det digitala arbetet inom förskolan?

 • Framgångsfaktorer för att lyckas och fallgropar att undvika

Maria Hedlund, förskolechef & samordnare för förskolans IT-råd, Luleå kommun

Maria har varit förskolans representant i barn- och utbildningsförvaltningens framtagande av Digital Agenda för skolan i Luleå.

 
 

 

Spara

Spara

Workshop

Mer information kommer inom kort!

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
3-4 oktober 2018
Lokal
Piperska Muren
Scheelegatan 14, 112 28 Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


1 juni

T.o.m.


7 sep

Fr.o.m.


8 sep
Konferens

3 995 kr
4 495 kr
5 295 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Caroline Edeslätt
E-post: ced@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-5275585

Tid & plats

Konferens
3-4 oktober 2018
Lokal
Piperska Muren
Scheelegatan 14, 112 28 Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


1 juni

T.o.m.


7 sep

Fr.o.m.


8 sep
Konferens

3 995 kr
4 495 kr
5 295 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Caroline Edeslätt
E-post: ced@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-5275585