Digitalisering i förskolan SYD 2018

Succékonferensen är tillbaka, nu i Malmö!

 

Har du verktygen och kunskapen som krävs när förskolan digitaliseras?

 

Kraven att förbereda barnen för ett digitalt samhälle är större än någonsin, inte minst för dig som arbetar i förskolan.

 

På denna konferens får du ta del av forskning, konkreta verktyg och lyckade metoder för hur du kan arbeta med digitala verktyg och läromedel tillsammans med barnen i förskolan. Passa även på att nätverka och diskutera aktuella frågor med kollegor från hela landet!

 

Ta del av:

 • Framgångsrika exempel på hur du skapar en digitalt tillgänglig miljö
 • Hur du lyckas få barnen delaktiga i det digitala arbetet
 • Två interaktiva workshops inom programmering och filmskapande
 • Forskning om digitala verktyg, flerspråkighet och interkulturell pedagogik i förskolan

 

Varmt välkommen!

 


 INTERVJUER MED TALARE

 

"Det handlar inte enbart om att kunna hantera digitala verktyg"

Ta del av pedagogiska samordnaren Erika Kyrk Segers tankar kring hur man kommer igång med sitt digitaliseringsarbete!

 

 

"Barn är särskilt utsatta i den digitala världen"

Var ska man som förskollärare börja när det kommer till GDPR? Läs intervjun med juridiska rådgivaren Martin Brinnen här!

 

 

"Jobba med er GRIT - konsten att inte ge upp"

Hur kan man inkludera barnens skapande i undervisningen? Läs intervjun med Therese "Paddagogen" Åkerblom här!

 1. Program
 2. Workshop
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF

Tisdag 17 april 2018

 
Förändringsledning mot en mer digital förskola – hur gör du?
 • Olika förutsättningar och utmaningar – så möter du pedagogernas behov
 • När inte alla vill – så kan du hantera utmaningar och hinder på vägen
 • Vilka ageranden hos oss som ledning ledde till positiv utveckling
 • Framgångsfaktorer för en mer digital förskola

Henrik Sundblom, verksamhetscontroller förskola, Bromma stadsförvaltning
Henrik arbetade tidigare som förskolechef i Norrtälje kommun.

 

 

 
 
Vinnare av pedagogpriset lärare i förskola 2017
Kollegialt lärande för att främja arbetet med digitala verktyg – tips & fungerande strategier
 • Så kan du motivera och engagera dina kollegor i den digitala pedagogiken
 • Lyckade arbetssätt som skapar glädje och engagemang hos både barn och personal
 • Konkreta exempel på hur digitala verktyg kan underlätta och utveckla den pedagogiska dokumentationen

Maria Sigfridson, förskollärare & arbetslagsledare på Trummans förskola, Sollentuna kommun
Cathrine Bergman, förskollärare på Linnés förskola, Sollentuna kommun

 

 

 
 
Digitala vär(l)den – med barnen i fokus
 • Så förankrar vi digitalitet till förskolans uppdrag
 • Hur står digitalitet i relation till pedagogisk dokumentation?
 • Hur undviker vi digitala happenings så att barnens processer hamnar i fokus i arbetet med digitala verktyg?

Erika Kyrk Seger, pedagogisk samordnare, Gråbo förskolor.
Erika är utbildad lärare för tidigare åldrar (F-3) och har arbetat både som lärare och förskollärare. Hon har även en högskolefördjupning som kulturpedagogisk handledare och bloggar på sin egna sida, Lärande Framtid

 

 

 
 
Digitalt tillgänglig miljö – förändring med hjälp av digitala verktyg
 • Framgångsrika exempel på hur du gör det digitala naturligt och enkelt under dagen på förskolan
 • Så arbetar vi digitalt med den fysiska miljön
 • Förstärkta miljöer som en del av pedagogiken – så fungerar det

Kim Ejdelind, IKT-pedagog & Sven Stedt, förstelärare, Helsingborgs kommun

 

 

 
 

Onsdag 18 april 2018

 

Den nya dataskyddsförordningens påverkan på förskolan
 • Detta behöver du tänka på utifrån förskolans perspektiv
 • Viktiga förändringar och nya krav – så kan du förbereda din förskola
 • Problemområden inom dataskydd för förskolan som du behöver känna till
 • Foton och filmer som inkluderar förskolebarnen – hur och vad får du publicera digitalt?

Martin Brinnen, juridisk rådgivare, Legalworks

 

 

 
 
Aktuell forskning – barnens digitala & flerspråkiga förskola

Farzaneh Moinian är filosofie doktor i pedagogik och disputerade på en avhandling om barns identitetsskapande processer i ett mångkulturellt samhälle. Just nu arbetar hon som forskare och lärare vid Uppsala Universitet. Hennes senaste forskning har fokus på förskolebarns lärande med digitala verktyg, flerspråkighet och interkulturella pedagogik i förskolan.

 

 • Så kan du arbeta med digitala verktyg och flerspråkighet i förskolan
 • Hur låter du barnen arbeta med egna identitetsskapande processer?
 • Interkulturell pedagogik i ett mångkulturellt samhälle – vad bör du tänka på?

Farzaneh Moinian, lektor i barn & ungdomsvetenskap med inriktning mot sociala medier, institutionen för pedagogik, didaktik & utbildningsstudier, Uppsala Universitet

 

 

 
 
Den digitala resan för Sveriges förskolor – var står vi idag & hur tar vi oss dit vi ska?
 • Vilka trender ser vi bland förskolornas arbete med digitalisering idag?
 • Vilka stöd finns för dig som pedagog eller ledare i arbetet med digitaliseringen?
 • Vilka faktorer kan vi se som främjar eller hämmar digitaliseringsresan?

Johanna Karlén, programansvarig Skolans digitalisering, SKL

 

 

 
 
Moderator
Andreas Hedlund

Andreas är IKT-utvecklare och projektledare för Programmering i förskola och skola i Skellefteå kommun. Under konferensen är det Andreas som guidar dig mellan programpunkterna och håller i diskussionerna. Han leder även en programmeringsworkshop under konferensen.

 

   
 

Workshop

 

Programmering i förskolan – tips & konkreta verktyg

 

Under detta interaktiva pass får du arbeta praktiskt med programmering som är anpassad för förskolans pedagogiska verksamhet. Du får kunskap om varför det är viktigt att arbeta med programmering i förskolan och vilka framgångsfaktorer som är avgörande för att du ska lyckas. Workshopledaren Andreas Hedlund lyfter även de utmaningar och svårigheter du kan stöta på längs vägen.

 

Vi går igenom:

 

 • Programmering som undervisningsmetod – vilka krav ställs på förskolan?
 • Förberedelser och övergång till skolan – detta bör barnen kunna inom programmering
 • Enkel programmering som du kan använda i ditt dagliga arbete tillsammans med barnen

 

Workshopen leds av Andreas Hedlund, IKT-utvecklare, Skellefteå kommun

 

Andreas föreläser och fortbildar pedagoger i många olika IKTfrågor och brinner extra för programmering. Sedan 2015 är han projektledare för Programmering i förskola och skola med syfte att ta fram lärarhandledningar och hjälpa förskolor och skolor igång med programmering. Ta chansen att ställ dina specifika frågor till Andreas!


Vi tar paus för eftermiddagskaffe ca. 15:00

 

 

Deltagarna uppmanas att ta med egen läsplatta eller smartphone för bästa upplevelse!

 


 

 

Action! – hur kan du arbeta med sagor, berättelser, film och animationer tillsammans med barnen i förskolan?

 

På denna interaktiva workshop får du chansen att praktiskt arbeta med filmskapande och utforska tekniken bakom den.

 

Du får konkreta tips och råd för att kunna använda dina nya kunskaper i din pedagogiska verksamhet redan dagen efter.
Workshopens innehåll är kopplat till läroplanens strävansmål och ger en fördjupad insikt i hur filmskapande kan bli ett verktyg för barns utveckling, kommunikationsförmåga och lärande.

 

Vi går igenom:

 • Filmskapande i praktiken – enklare än du tror!
 • Rörlig bild som dokumentation – så lyckas du
 • iMovie, iMotion & Puppet Pals – lär dig att använda barnens skapande i undervisningen

 

Workshopen leds av Tessan ”Paddagogen” Åkerblom, författare, föreläsare, förskollärare & IKT-pedagog

 

Tessan är legitimerad lärare i förskolan och IKTpedagog. Hon har de senaste åren arbetat mycket med verksamhetsutveckling och handledning i förskolan. Hon är även medförfattare i antologin Mediapedagogik på barnens
villkor samt redaktör och författare i boken iPad i skola och förskola. Tessan är utöver allt detta skapare av ”The Big Five diamenten” och grundare av utbildningsföretaget Paddagogen.

 

Vi tar paus för eftermiddagskaffe ca. 15:00

 

Deltagarna uppmanas att ta med egen iPad/iPhone för bästa upplevelse. Ladda ner apparna Quiver, iMotion, iMovie, Puppet Pals & Magic Eraser inför workshopen.

 

 

Plats & Pris

Konferens
17-18 april 2018
Lokal
Scandic Triangeln
Malmö

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


9 feb

T.o.m.


23 mars

Fr.o.m.


24 mars
Konferens & workshop

3 995 kr
4 495 kr
5 295 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare: Johan Rundquist

jru@teknologiskinstitut.se

Telefon: 076-527 55 80

Tid & plats

Konferens
17-18 april 2018
Lokal
Scandic Triangeln
Malmö

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


9 feb

T.o.m.


23 mars

Fr.o.m.


24 mars
Konferens & workshop

3 995 kr
4 495 kr
5 295 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare: Johan Rundquist

jru@teknologiskinstitut.se

Telefon: 076-527 55 80