Detaljplanering i praktiken

 

 

Lär dig att tänka långsiktigt i din detaljplanering

 

Att arbeta med detaljplanering kan göras på olika nivåer, i olika skeden och med olika inriktningar. Med hjälp av branschen har vi valt ut några av de mest efterfrågade ämnena kring de utmaningar många upplever i sitt arbete. Under konferensen får du med dig några av de verktyg du behöver för att bemästra utmaningar. Ta bland annat chansen att reda ut den snåriga juridiken genom att ta del av vad det är som gör att ett planförslag håller för en rättslig prövning.

 


Lär dig mer om:

 • Hur du formulerar bestämmelser som stödjer plangenomförandet under detaljplanens hela livslängd
 • Hantering av förorenade områden gällande befintliga detaljplaner där föroreningen inte var känd vid antagandet av planen
 • Vilka verktyg du behöver för att tänka långsiktigt i din detaljplanering


Varmt välkommen!

 

 1. Program
 2. Fördjupning
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF
 
Direkt från verkligheten
Juridik – aktuell rättspraxis inom detaljplanering
 • Så ser de senaste rättsfallen från mark- och miljööverdomstolen ut
 • Vilka faktorer har varit avgörande för utgången i domstolarnas prövningar

Katja Hedberg, advokat, Advokaterna Gustafsson Arnbom & Hedberg


Katja har lång erfarenhet från större advokatbyråer och har tidigare tjänstgjort vid bland annat tingsrätt och kammarrätt. Hon biträder kommuner i avtalsfrågor, skadeståndsprocesser, miljö- och VA-frågor samt fastighetsrätt, bland annat PBL. Katja håller även i den separata bokningsbara fördjupningen om lagstiftning som utgångspunkt i detaljplanering.

 
 
 
 
Hantering av föroreningar i antagna samt nya detaljplaner
 • Hur många utredningar och undersökningar behövs för att kunna ge planbesked, skicka ut inför samråd, samt att kunna anta en detaljplan?
 • Så kan du arbeta när det förorenade området och planområdet inte har samma avgränsning?
 • Vilka krav på utredningar kan ställas vid en ny detaljplan där markanvändningen inte ändras?
 • Hur kan du hantera förorenade områden när det gäller befintliga detaljplaner där föroreningen inte var känd vid antagandet av planen?

Henrik von Zweigbergk, miljöjurist, Länsstyrelsen Jönköpings län

Henrik arbetar som miljöjurist med fokus på förorenade områden och han arbetar även åt Östergötland med dessa frågor. Henrik är med i en nationell samverkansgrupp för länsstyrelsejurister som är specialiserade inom juridik kring förorenade områden, där de tar fram olika vägledningar inom området.

 
 

 

 

Direkt från verkligheten

Markanvisningar, exploatering & genomförandeavtal i detaljplanen
 • Hur kan du arbeta i din detaljplanering gällande mark och exploatering?
 • Så arbetar Nyköping kommun utifrån de nya lagkraven gällande markanvisningar och exploateringskraven
 • Exempel på genomförandeavtal

Anna Swanson, fastighetssäljare, Nyköpings kommun
Karin Wesström, projektledare, Nyköpings kommun

 
 

 
Diskussionsforum: Går det att bygga bort segregation med hjälp av detaljplanering?

I mindre grupper ges möjligheten att dela med dig av dina egna erfarenheter och lyssna till hur dina kollegor från andra kommuner gör för att minska segregationen.

 

Under ledning av moderator Susann Sass-Jonsson  
 

 

 
Så kan du arbeta med dagvattenfrågor i detaljplaneringen
 • Så arbetar Stockholms Stad med dagvattenfrågor i detaljplaneringen
 • Hur kan du tänka långsiktigt i din planering genom att arbeta efter den röda tråden
 • Exempel på hantering av dagvatten i detaljplan

Susann Sass-Jonsson, planhandläggare & infrastruktursamordnare, Länsstyrelsen i Stockholm

 
 

 

4.47 av 5.0 i utvärderingen!

Planbestämmelser som fungerar i praktiken – så skapar du bäst förutsättningar redan från början
 • Hur kan du resonera kring planbestämmelsernas funktion och effekt gällande lagenlighet och nullitet?
 • Vilka praktiska erfarenheter finns av vad som fungerar och inte fungerar?
 • Så formulerar du bestämmelser som stödjer plangenomförandet under detaljplanens hela livslängd

Mikael Ström Remin, planhandläggare, Malmö Stad
Mikael arbetar på stadsbyggnadskontorets planavdelning med frågor som har att göra med tillämpning av PBL och han samordnar även avdelningens planstöd.

 
 

 
Hur kommer stadens arkitekturpolitik in i detaljplaneringen
 • Vilka framgångsfaktorer behövs för en god gestaltad miljö?
 • Så kan du få en gemensam avsikt med platsen
 • Hur kan ett stabilt och tydligt ledarskap driva stadens arkitekturpolitik?

Josephine Nellrup, stadsbyggnadsstrateg, Malmö Stad
Josephine har lång erfarenhet inom stadsutveckling på nationell och kommunal nivå, från idé till byggnation. Hon har bland annat ansvarat för Jönköpings region- och stadsutveckling. Tidigare har Josephine varit planchef i Malmö stad och arbetar nu med strategiska utvecklingsfrågor i Malmö och nationellt.

 
 

Fördjupning

 

Så utformar du ett planförslag som håller för en rättslig prövning

 

En plan som inte håller för en rättslig prövning orsakar inte bara en längre planprocess utan också en högre kostnad. Därför är det viktigt att du som arbetar med detaljplanering vet vad du bör tänka på för att ta fram rättssäkra planer som tar hänsyn till motstående intressen. 

 

Lagstiftning som utgångspunkt i detaljplanering


Under denna fördjupning varvas föreläsning med diskussioner. Du får chansen att uppdatera din kunskap om det juridiska ramverk du behöver kunna i din vardag.

 

Du får lära dig:

 • Hur du tolkar lagstiftningen
 • När de olika förfarandena används i planprocessen
 • När det går att växla förfarande
 • Ändring av detaljplan – vad, när och hur?
 • Vad som gäller i fråga om tilläggsplaner
 • Vanliga fallgropar och hur du undviker dem

Katja Hedberg, advokat, Advokaterna Gustafsson, Arnbom & Hedberg


Katja har lång erfarenhet från större advokatbyråer och har tidigare tjänstgjort vid bland annat tingsrätt och kammarrätt. Katja biträder i avtalsfrågor, skadeståndsprocesser, PBL-och miljöbalksfrågor. Byrån arbetar särskilt inriktad på kommuner, kommunförbund, kommunala bolag och landsting. 

 

Som deltagare har du möjlighet att påverka fördjupningspassets innehåll. Om du har förslag till frågeställningar som du tycker är intressanta, skicka ett email till projektledare Sandra Rosenlind, sros@teknologiskinstitut.se, senast den 28 mars.

 

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
18-19 april 2018
Fördjupning
19 april 2018
Lokal
Garnisonen konferens
Karlavägen 100, Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


2 feb

T.o.m.


23 mars

Fr.o.m.


24 mars
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Fördjupning

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Shiran Ringart Cohen

E-post: src@teknologiskinstitut.se

Telefon: 076-527 55 57

Tid & plats

Konferens
18-19 april 2018
Fördjupning
19 april 2018
Lokal
Garnisonen konferens
Karlavägen 100, Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


2 feb

T.o.m.


23 mars

Fr.o.m.


24 mars
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Fördjupning

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Shiran Ringart Cohen

E-post: src@teknologiskinstitut.se

Telefon: 076-527 55 57