Daglig verksamhet 2018

Konferensen för dig som arbetar med daglig verksamhet!

 

Var med & påverka daglig verksamhet i rätt riktning för framtiden!

 

Att ha en sysselsättning i form av arbete eller studier är otroligt viktigt för att vi ska må bra.

 

Känslan av att tillhöra ett sammanhang där du känner dig behövd och har möjlighet att utvecklas har en stor betydelse för den enskildes hälsa oavsett funktionsförmåga. Det är idag dock ett faktum att personer med funktionsnedsättning mår sämre och har en lägre sysselsättningsgrad än personer utan funktionsnedsättning.

 

Du som arbetar med daglig verksamhet har därför aldrig varit viktigare för att vända på denna negativa utveckling. På årets konferens får du ta del av goda exempel på hur vi kan anpassa daglig verksamhet efter varje individs behov och intresse, du får också lyssna till experter inom bemötande och det senaste inom LSS-lagstiftningen. 

 

Varmt välkommen!

 

 

”Vi upplevde ett behov av att skapa en dialog på jämlika villkor”

Läs intervjun med Ann-Christine och RoseMarie om hur Delaktighetsmodellen kom till här

 

 

 1. Program
 2. Workshop
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF

Onsdag 24 januari 2018

 

Mini-workshop!

Lågaffektivt bemötande – metoder för hur du praktiskt kan anpassa förhållningssättet till din verksamhet
 • Varför behövs ett lågaffektivt förhållningssätt?
 • Så kan vi förebygga problemskapande beteenden
 • Case och gruppdiskussion – vanliga situationer som kan uppstå och hur du bemöter dem

Under denna mini-workshop får du grunderna i det lågaffektiva förhållningssättet samt praktiskt öva på hur det kan anpassas till din verksamhet. Genom case-beskrivningar kommer ni som deltagare att diskutera olika dilemman och komma fram till möjliga lösningar.

 

Annelie Karlsson, specialpedagog & expert på funktionsnedsättningar, Funkkonsulten

 

 
 
En individ med flera önskemål & behov – hur löser vi det?
 • Så individanpassar vi vår verksamhet
 • Hur tar du tillvara på individens intressen och förmågor?
 • Ett "smörgåsbord" av arbetsuppgifter – så skapar du flexibla och kostnadseffektiva lösningar med ett stort utbud av olika arbetsuppgifter

Anneli Sten, gruppchef, Nynäshamns kommun
Marie Anklew, enhetschef, Nynäshamns kommun

 

 

 
 
Görans resa från diagnos & särskola till arbetsliv & egen lägenhet

Göran har sedan födseln Noonans syndrom och utifrån sin diagnos har han svårigheter som dyslexi, hörselnedsättning och behov av stöd i vissa inlärningsmoment.
Föreläsningen handlar om Görans egna erfarenheter gällande bemötandet från särgymnasiet ut mot arbetsmarknaden, om stödets betydelse på en arbetsplats, om vikten att våga förverkliga sina drömmar och om hur viktigt det är att det finns en balans i vardagen. Görans grundinställning är att alla ska ha möjlighet till att göra en yrkeskarriär oavsett svårigheter.

 

Göran Tingström, föreläsare, Misa Kompetens

 

 

 
 
Gruppdiskussion
Hur tar vi tillvara på kunskap & intresseområden för att skapa en individanpassad sysselsättning?
 • På vilket sätt arbetar din verksamhet för att tillvarata kunskap och intresseområden?
 • Finns det något som skulle kunna bli bättre och hur?

Under ledning av moderator Mats Jansson

 

 

 

 

LSS – lagens tanke med daglig verksamhet
 • Kvalitetssäkring av verksamhet enligt LSS – tips och råd

Therese Ström, advokat, Therese Ström Advokatbyrå

 

Therese är verksam som advokat i Stockholm och driver sedan 2010 Therese Ström Advokatbyrå, där ett av advokatbyråns verksamhetsområden är socialrätt med fokus på LSS. Hon har sedan 2009 återkommande undervisningsuppdrag på Ersta Sköndals Högskolas uppdragsutbildning som kursföreståndare för LSS-utbildning för såväl privata som kommunala aktörer. Hon undervisar även i ämnet på socionomutbildningen på Södertörns Högskola.

 

 

 
 

Torsdag 25 januari 2018

 

Alla är inte redo för arbetsmarknaden – hur skapar vi en utvecklande & meningsfull verksamhet för dem?
 • Alla människor har resurser – hur bygger vi vidare på det när utmaningar och svårigheter står i vägen?
 • Hur kan vi skapa meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter för de personer som är längre ifrån arbetsmarknaden?

Annika Meinhardt är utbildad arbetsterapeut och har jobbat med daglig verksamhet i 23 år. För 20 år sedan startade hon Resursteamet som hon tillsammans med kollegor har drivit sedan dess. 2017 startade hon företaget Arena för Utveckling där hon nu arbetar som konsult med inriktning mot just denna bransch som hon gillar och kan.

 

 

 
 
Från förtvivlan till hopp – att bli förälder till ett flerfunktionshindrat barn

En berättelse om att bli förälder till ett flerfunktionshindrat barn med autism.

Jan Israelsson tar oss med på sin resa om att få ett annorlunda barn. Vad är det som händer när det inte blir som man tänkt sig? Han berättar om livet med Johanna och alla svårigheter de haft och vad de gjort för att förstå henne. Lyssna till deras starka livsberättelse som gått från förtvivlan till hopp.

 

   
 
Moderator
Mats Jansson
Mats arbetar som ombudsman på Autism- och Aspergerförbundet och har över 25 års erfarenhet av att arbeta inom området autism och andra närliggande funktionsnedsättningar. Han har även varit projektledare och huvudförfattare för webbutbildningen e-autism och är sedan 2017 chefredaktör för förbundets tidning Ögonblick. På konferensen är det Mats som inleder dagarna och guidar oss mellan programpunkterna.
   
 

Workshop

Delaktighetsmodellen – vägen till ökat brukarinflytande & empowerment

 

Att skapa brukarinflytande och individanpassning är några av de viktigaste delarna för en lyckad daglig verksamhet.

 

En arbetsplats och arbetsuppgifter som bidrar till individuell utveckling oavsett individens funktionsförmåga har stor betydelse. Men hur möjliggör du det på bästa sätt?

 

Under denna workshop får du ta del av Delaktighetsmodellen (DMO) och hur den bidrar till ökat brukarinflytande och empowerment. Modellen erbjuder en dialog på jämlika villkor mellan brukare/arbetstagare och personal med syftet att öka
inflytande och delaktighet för den ”svagare rösten”. Du får kunskap i modellens uppbyggnad samt hur du kan använda den i din verksamhet.

 

Du får bl.a. lära dig:

 • Delaktighetsmodellen som metod för brukarinflytande och delaktighet
 • Hur går en delaktighetsslinga till?
 • De tio grundpelarna i Delaktighetsmodellen
 • Modellens förväntade effekter
 • Så kan du implementera modellen i din verksamhet

 

Workshopen leds av Ann-Christine Gullacksen & RoseMarie HejdedalAnn-Christine Gullacksen är en av initiativtagarna till DMO som utformades 2007 i nära samarbete med två kommuners LSS-verksamheter. DMO har därefter systematiskt utvecklats i nära samarbete mellan teori och praktik. Ganska snart
utformades en utbildning till Vägledare av delaktighetsslingor som letts av RoseMarie Hejdedal som under en tid också varit utvecklingsledare för funktionshinderområdet vid Kommunförbundet Skåne.

 

 

Plats & Pris

Konferens
24-25 januari 2018
Workshop
25 januari 2018
Lokal
Birger Jarl konferens
Birger Jarlsgatan 61 A, Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


10 nov

T.o.m.


15 dec

Fr.o.m.


16 dec
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Annika Stenekas
anno@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 05

Tid & plats

Konferens
24-25 januari 2018
Workshop
25 januari 2018
Lokal
Birger Jarl konferens
Birger Jarlsgatan 61 A, Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


10 nov

T.o.m.


15 dec

Fr.o.m.


16 dec
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Annika Stenekas
anno@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 05