Cykelplanering

Konferensen för dig som arbetar med cykelplanering

 

Skapa rätt förutsättningar för cykling i din kommun

 

Hur kan du arbeta för att skapa rätt förutsättningar för cykling i din kommun och vilka möjligheter finns det för att öka antalet cyklister?

 

Under konferensen cykelplanering tar vi upp frågeställningar som rör både beteendeförändring och fysisk planering. Hur kan du arbeta med cykelinfrastruktur? Hur skapar du ett bra samarbete mellan förvaltningarna inom kommunen och hur planerar du för cyklisters säkerhet?

 

Under två fullspäckade dagar får du möjlighet att få svar på dina frågor. Du får lyssna till inspirerande forskare, experter och duktiga praktiker som delar med sig av sin kunskap.

 

Ta chansen och träffa kollegor och experter från hela landet för att utveckla arbetet med cykelplanering i just din kommun! 

 

Varmt välkommen!

 

Samarbetspartner:                                                     Mediapartner:

 

Svenska cykelstäder                            

 1. Program
 2. Anmälan
 3. Plats & Pris
 4. Program i PDF

Tisdag 4 september

 

Erfarenheter från arbetet med el-cykelutlåning & förmånscyklar i Jönköpings kommun
 • El-cykel som färdmedel – möjligheter och utmaningar
 • Vilka resultat har vi kunnat se till följd av projektet?
 • Tips och råd för arbete med el-cykelutlåning

Olle Gustafsson, projektledare hållbart resande, Jönköping kommun

 
 
Missa inte!
Hur får du beslutsfattare att prioritera cykel före andra färdmedel?
 • Cykelvägens plats i staden – vad är viktigt att tänka på?
 • Så fokuserar vi på cykel i stadsplaneringen
 • Cykeltrafikens basbehov – vilka är de och hur kan du arbeta med dem?
Krister Isaksson, cykelexpert, SWECO  
 
 
Hur utformar du bra cykelöverfarter? Viktiga aspekter att förhålla sig till
 • Så har vi i Eskilstuna kommun arbetat med cykelöverfarter
 • Hur kan du arbeta med fysisk utformning av vägar och passager för att öka säkerheten för cyklister?
 • Att hantera cyklister i trafikplaneringen – utmaningar och möjligheter
Petter Skarin, trafikplanerare, Eskilstuna kommun  
 
 
Utbyte & samverkan för bättre cykelplanering

Kunskapen om hur man kan göra cykling mer attraktiv finns, men tyvärr är den koncentrerad till ett fåtal yrkesverksamma i Sverige. För att möta utmaningen behöver vi utbyta kunskap med varandra. Under det här passet kommer du få ta del av flera initiativ för att möta behovet av ökat kunskapsutbyte och samverkan för bättre cykelplanering.

Emil Törnsten, koordinator, Svenska Cykelstäder Emil
 
 
Lyckade exempel på beteendeförändringsprojekt
– så får vi fler att välja cykeln
 • Så arbetar vi med hållbart resande i Västra Götalandsregionen
 • Cykelvänlig arbetsplats – ett beteendeförändringsprojekt som gett resultat
 • Stad och land – vad kan vi lära oss av varandra och hur kan det hjälpa oss att få fler att välja cykel?

Karin Ryberg, Regionutvecklare – Hållbart resande & projektledare cykelvänlig arbetsplats, Västra Götalandsregionen

 
 
Speciellt inbjuden!
Hur kan du arbeta med att förbättra framkomligheten för cyklister?
 • Cyklisters roll i staden – hur ska vi prioritera åtgärder?
 • Aktuellt forskning – så kan du arbeta med trafiksignaler för bättre framkomlighet
 • Innovationstävling för cykling – ett nytt arbetssätt inom cykelområdet
Erik Stigell, trafikkonsult & forskare, Trivector Erik
 
 
Så kan du arbeta för samarbete & samsyn inom kommunen i cykelfrågor
 • Halmstads kommuns samarbete mellan förvaltningar för att öka andelen cyklister
 • Aktuellt cykelprojekt – utmaningar och framgångsfaktorer
 • Hållbart resande – så arbetar vi med mobility management, inriktat på cykel i ett av stadens största infrastrukturprojekt

Representant från Halmstads kommun, presenteras här inom kort

 
 

 

Onsdag 5 september

 

Hur prioriterar du cykel i en tät stadsmiljö?
 • Så har vi arbetat med cykelinfrastruktur i Stockholms stad - erfarenheter från arbetet med cykelmiljarden
 • Hur kan du arbeta med ökad framkomlighet och trafiksäkerhet för cyklister i den täta staden?
 • Aktuella projekt - tips och lösningar för att ge cykel rätt förutsättningar i en tät stadsmiljö

Joakim Boberg, trafikplanerare, samordning cykel, Stockholms stad

 
 
 
Hur kan du arbeta med ökad trafiksäkerhet för cyklister?
 • Så kan du arbeta med infrastruktur för att förebygga risker och höja säkerheten
 • Hur utformar du säkra och trygga cykelvägar?
 • På vilket sätt kan bra drift och underhåll öka säkerheten för cyklister?
Lars Ekman, sakkunnig enhet trafiksäkerhet, Trafikverket  
 
 
Regionala cykelstrategier – exempel på lyckade projekt
 • Cykelkansliet – ett samarbete mellan Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen Stockholm och Trafikverket region Stockholm för ökat samarbete i regionen
 • Ta del av det aktuella projektet stråkstudier av regionala cykelstråk
Björn Sax Kaijser, cykelsamordnare, Cykelkansliet  
 
 
Cykelplanering – inte komplett utan cykelparkering!
 • Cykelparkering som verktyg för att få fler att välja cykeln
 • Konkreta tips för hur du kan arbeta strategiskt med cykelparkering
 • Cykelparkering vid nybyggnation - se till att det blir rätt från början
 • Hur kan vi skapa bättre cykelparkeringar i befintliga fastigheter?
 • Hur skapar vi bättre möjligheter för cykelparkering i det offentliga rummet?
Michael Koucky, VD, Koucky & Partners Michael
 

Internationellt praktikfall från Norge

Internationell spaning – hur får vi anställda att lämna bilen hemma, ibland?

 • Projektet HjemJobbHjem – utmaningar och framgångsfaktorer
 • Hur har vi lyckats få fler att välja andra färdmedel istället för bil?
 • Från samordning till resultat – erfarenheter och konkreta tips

Espen Strand Henriksen, mobilitetsutvecklare, Kolumbus
Randi Markvardsen, ansvarig Bysykkelen Kolumbus

 
 
 
Hur planerar vi för en cykelinfrastruktur som är hållbar & tillgänglig för alla?
 • Utbyggnad av cykelinfrastruktur – utmaningar och möjligheter
 • Hur kombinerar vi funktionalitet, trafiksäkerhet och användarvänlighet med invånaren i fokus?
 • Aktuella projekt – jämställdhet och barns inflytande i trafikplaneringen
 • Samverkan mellan regionen och kommunerna för att skapa så bra cykelinfrastruktur som möjligt

Jessica Cedergren, Infrastrukturstrateg, Region Västmanland
Eva-Karin Wedin, projektledare jämställd regional utveckling i
Västmanland, Region Västmanland

Jessica

Eva-Karin

 

 

   

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
4-5 september 2018
Lokal
Birger Jarl konferens
Birger Jarlsgatan 61A, Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


4 maj

T.o.m.


15 juni

Fr.o.m.


16 juni
Konferens

6 980 kr
7 780 kr
8 780 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Lovina Lövqvist
llov@teknologiskinstitut.se

Telefon: 076-5275569

Tid & plats

Konferens
4-5 september 2018
Lokal
Birger Jarl konferens
Birger Jarlsgatan 61A, Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


4 maj

T.o.m.


15 juni

Fr.o.m.


16 juni
Konferens

6 980 kr
7 780 kr
8 780 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Lovina Lövqvist
llov@teknologiskinstitut.se

Telefon: 076-5275569