Chefsdagarna personlig assistans 2018

Succékonferensen för dig som chef inom personlig assistans är tillbaka!

 

Stärk dina kunskaper och din roll som chef inom personlig assistans

 

Hur skapas en attraktiv arbetsplats som lockar personal med rätt kompetens och engagemang? Hur ska du tolka och arbeta med den komplexa juridiken inom LSS och andra lagrum? Och hur kan du på bästa sätt leda din personal på distans?

 

För sjunde året i rad anordnar Teknologisk Institut den populära konferensen ”Chefsdagarna personlig assistans” som är det självklara forumet för verksamma inom branschen. Tillsammans med inspirerande praktikfall och experter tar vi ett helhetsgrepp kring chefsrollen inom personlig assistans, samt reder ut de vanligaste utmaningarna kring dagens och framtidens assistans.

 

Ur innehållet:

 • Försäkringskassan presenterar nyheter inom funktionshinderområdet
 • Så kan yrkesstolthet och större arbetslust skapas bland dina anställda
 • Konkurrensförhållandet mellan LSS, SoL och AML– hur gör du när regelverken krockar?
 • Från forskning till praktik – få praktiska verktyg för hur du leder ett hållbart vardags- och utvecklingsarbete

 

Varmt välkommen!

 

 1. Program
 2. Fördjupning
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF

Tisdag 11 september 2018

 

Så skapar du förutsättningar för att lyckas med att bli en attraktiv arbetsgivare inom personlig assistans
 • Mål och feedback som skapar trivsel – så arbetar du med det i praktiken
 • Så skapar du individuellt lärande och utveckling i dina anställdas vardag
 • Konkreta och evidensbaserade tips på hur du klokt leder din personal på distans

Sara Henrysson Eidvall, leg. psykolog & specialist inom arbets- & organisationspsykologi, lärare vid Stockholms universitet & konsult, Henrysson, Åkerlund & Sjöberg AB

 

 

 
 
Stolta medarbetare har större arbetslust! – så kan du bidra till att skapa yrkesstolthet i din verksamhet

Att få sin personal att känna stolthet över sitt arbete leder ofta till ökad samarbetsvilja och  motivation. Misslyckas du med att skapa en känsla av samhörighet riskerar du i stället att förlora
kompetent personal.


Under detta pass får du lära dig mer om:

 • Vad är yrkesstolthet och hur uppkommer den? (individ, grupp och organisationsperspektiv)
 • Hur kan du som chef uppnå yrkesstolthet, delade synsätt, uppfattningar och förväntningar bland din personal?
 • Psykologiska kontrakt och personalledarskap – från forskning till praktik

Kerstin Isaksson, leg. psykolog & professor i psykologi, Mälardalens högskola

 

 

 
 
Personlig assistans – en rättighet som ger möjligheter

”Om förslagen som läckt från LSS-utredningen blir verklighet kommer detta innebära ett mycket hårt tryck på kommunerna”, säger Rasmus Isaksson, förbundsordförande för DHR (Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet).


På passet kommer Rasmus tala om:

 • • En rättighetslagstiftning under hård press – vilket alternativt samhälle kommer vi att hamna i om den personliga assistansen urholkas?
 • • Vad kan vi lära av historien?
 • • Att leva som andra – möjligheter som har öppnat sig tack vare personlig assistans

Rasmus Isaksson, förbundsordförande, DHR

 

 

 
 
Så skapar du en förbättringskultur med fokus på kvalitet i assistansen
 • Fyra byggstenar som bidrar till förbättrat systematiskt kvalitetsarbete
 • Så kan du med hjälp av ramverk frigöra kreativitet och innovation hos dig och din personal
 • Konkreta exempel på hur du kan skapa effektiva team med fokus på mål

Anders Roxström, VD, NÄRA personlig assistans & hemtjänst

 

 

 
 
Pass med interaktiv övning
Aktuell forskning om hållbart ledarskapande för chefer inom personlig assistans
 • Digitaliserat ledarskapande – att vara nära på distans
 • Hur ser framtidens utmaningar ut för chefer inom personlig assistans?
 • Från forskning till praktik och vice versa – diskussion kring hur du leder ett hållbart vardags- och utvecklingsarbete

Maria Wolmesjö, fil. dr., docent & bitr. professor vid Akademin för vård, arbetsliv & välfärd, Högskolan i Borås


Maria har lång och gedigen erfarenhet från ledande  befattningar inom äldre- och funktionshinderområdet och inom akademin. Hennes forskning handlar främst om etiska dilemman och förutsättningar för styrning, organisering och
ledning inom äldre- och funktionshinderområdet.

 

 

 
 
Hållbart Yrkesliv Skara – projektet som bevisligen lyckats sänka kommunens sjukskrivningstal
 • Förebyggande och hälsofrämjande arbete – vad har fungerat och vad har inte fungerat?
 • Konkreta exempel på åtgärder som gjorts under projektets gång
 • Få insikt i processen som effektiviserat samarbetet mellan arbetsförmedling,  försäkringskassa, företagshälsovård och vårdcentral

Erica Boegård, projektledare Hållbart Yrkesliv, Skara kommun

 

 

 
 
Gruppdiskussion
Vad krävs för att attrahera & behålla bra assistenter med rätt kompetens?
 • Hur kan vi tillsammans erbjuda bättre villkor för de anställda?
 • Var finns arbetskraften? – alternativa rekryteringsvägar
 • Hur kan vi arbeta för att bättre marknadsföra jobben?

Under ledning av moderator Anna Barsk Holmbom

 

 

 
 

Onsdag 12 september 2018

 

Uppdateringar & nyheter från Försäkringskassan – vad måste du känna till?
 • Aktuella uppdateringar inom funktionshinderområdet
 • Vilka förändringar påverkar din verksamhet?
 • Passa på att ställa dina verksamhetsspecifika frågor

Susanne Lövgren, partnerstrateg, Försäkringskassan

 

 

 
 
Speciellt inbjuden
Framtidsfokus: Ta del av regeringens funktionshinderpolitiska mål

I februari 2017 utsåg regeringen Malin Ekman Aldén till generaldirektör för Myndigheten för delaktighet, MFD. Malin kommer till konferensen för att tala om personlig assistans och regeringens funktionshinderpolitiska mål. Missa inte chansen att ställa dina frågor!

 

   
 
Senaste juridiska uppdateringarna – vad bör du känna till?
 • Genomgång av aktuellt rättsläge och rättspraxis
 • Konkurrensförhållandet mellan LSS, SoL och AML– hur gör du när regelverken krockar?
 • Vad finns det för aktuella domar och vad kan du lära av dem?

Finn Kronsporre, jurist, JP Infonet

 

 

 
 
Moderator
Anna Barsk Holmbom
Anna har arbetat med assistansfrågor sedan 1989 och driver idag det egna företaget ABH Utbildning och Rådgivning, där hon erbjuder rådgivning och stöd inom personlig assistans.
På konferensen är det Anna som inleder dagarna, guidar oss mellan programpunkterna och leder gruppdiskussionerna.
   
 

Fördjupning

Rättssäkra din verksamhet – juridik & lagtolkning i praktiken

 


Att arbeta som chef inom personlig assistans innebär att du ofta måste tolka en mycket komplex lagstiftning, samtidigt som du vill vara trygg i att dina beslut är både välgrundade och rättssäkra. I anslutning till det som du har lärt dig under konferensen får du på denna fördjupning en djupdykning i juridiken med bland annat gränsdragningsproblematik, lagtolkning och rättssäker handläggning inom LSS.

 

Vi går igenom de lagar och regler som påverkar din verksamhet och som du måste ha koll på. Du får även tillfälle att ställa de frågor som du brottas med i ditt dagliga arbete. Efter denna fördjupning kommer du vara rustad med praktiska kunskaper som gör dina insatser i verksamheten mer rättssäkra.


Du får bland annat lära dig:

 • LSS-insatserna och deras särskilda villkor enligt förarbeten och modern praxis
 • Handläggning och dokumentation beträffande LSS-insatser
 • Utformningen av insatsen – vilket inflytande har den enskilde?
 • Rättssäker bedömning av personkretsarna
 • Goda levnadsvillkor och skälig levnadsnivå – vari består skillnaden?
 • Vad innebär föräldraansvar, makeansvar och samboansvar i praktiken?

 

Fördjupningen leds av Finn Kronsporre, JP Infonet

Finn är specialiserad inom socialrätt och har mångårig erfarenhet som processförare och rådgivare kring insatser för funktionshindrade, framförallt enligt LSS och personlig assistans. Han är en mycket uppskattad föreläsare och utbildare för såväl kommuner som för privata aktörer.

 

 

Plats & Pris

Konferens
11-12 september 2018
Fördjupning
12 september 2018
Lokal
Piperska muren
Scheelegatan 14, Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


18 maj

T.o.m.


17 aug

Fr.o.m.


18 aug
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Fördjupning

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Marc Feucht
mfeu@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 70

Tid & plats

Konferens
11-12 september 2018
Fördjupning
12 september 2018
Lokal
Piperska muren
Scheelegatan 14, Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


18 maj

T.o.m.


17 aug

Fr.o.m.


18 aug
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Fördjupning

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Marc Feucht
mfeu@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 70