Chef i sjukvården

Konferensen för dig som är chef inom sjukvården!Årets forum för chefer inom sjukvården!Växande vårdköer, allt färre vårdplatser och överbelastad personal som flyr den offentliga sektorn är exempel på de allt intensivare utmaningar som sjukvården står inför. Under dessa tuffa förutsättningar ökar kraven på dig som chef att utveckla ditt främsta verktyg, nämligen ditt ledarskap.

Du får fördjupade kunskaper inom:

• Hur du driver utveckling genom effektivt förändringsledarskap
• Att motivera och engagera personalen samt att få dem att trivas och utvecklas
• Hur du lyckas med bemanning och schemaläggning
• Konkreta metoder som stärker dig i rollen som chef

På konferensen får du ta del av värdefulla kunskaper samt konkreta verktyg för ett ledarskap som främjar utveckling. Inspireras, utvecklas och fördjupa din kompetens på årets forum för dig som ledare inom vården.

 

Varmt välkommen!

Michael Linnell
Projektledare

 

 1. Program
 2. Workshop
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF

 

Tisdag 13 november 2018

 


Moderator Fredrik Lennmyr inleder konferensen
 
Fredrik arbetar som verksamhetschef för thoraxkirurgen på Akademiska sjukhuset i Uppsala och är även överläkare och docent inom narkos och intensivvård. Fredrik var år 2016 finalist till utmärkelsen Framtidens ledare i sjukvården, som delas ut av Vårdens ledarskapsakademi, och är en mycket uppskattad moderator och föreläsare  
 


 

Keynote speaker!

Så främjar du utveckling & förändring i rollen som chef
 • Norrtäljemodellen – därför fungerar den
 • Så driver du utveckling framgångsrikt genom förändringsledarskap
 • Nöjda medarbetare som stannar kvar – så lyckas du
Peter Graf, VD, vårdbolaget Tiohundra

Peter är sedan 2013 VD för vårdbolaget Tiohundra, en del av den unika Norrtäljemodellen där landstingsdriven sjukvård och kommunal omsorg framgångsrikt integrerats. Peter har tidigare varit VD för Danderyds sjukhus och Aleris sjukvårdsverksamheter i Sverige. Han är även docent och specialistläkare inom öron-näsa-hals. 

 

Konkreta verktyg & metoder som stärker dig i rollen som chef
 • Att leda och styra utifrån värderingar – ett konkret verktyg för att göra ledarskapet lättare?
 • Hur skapas en hållbar och självförbättrande verksamhet utan behov av ständig chefsnärvaro – och törs man släppa taget?
 • Vad innebär ett behovsstyrt och situationsanpassat ledarskap?
 • Så skapas trygghet, uthållighet och driv parallellt

Göran Örnung, verksamhetschef Akutmedicinkliniken, Capio S:t Görans sjukhus  
 

 

 

Hållbart ledarskap – så lyckas du med ett modernt, flexibelt & följsamt ledarskap
 • Att leda i förändringens och digitaliseringens tidsålder – detta bör du tänka på
 • Situationsanpassat och följsamt ledarskap för trygga medarbetare och nöjda patienter
 • Förändringsvilja och engagemang – hur får du till det?

Anette Cederberg, VD, Acceptus  
 

 

Missa inte!

Förutsättningar & möjligheter för ledarskap

Carolina Samuelsson leder sedan 2014 ett av Sveriges största verksamhetsområden och har en gedigen erfarenhet som narkosläkare och ledare på såväl universitetssjukhus som länssjukhus. Hon har även en internationell utblick från tjänstgöring i Australien, Norge samt Indien. År 2012 utsågs hon till Framtidens ledare inom läkarkåren och var år 2017 finalist till utmärkelsen Framtidens ledare i sjukvården genom Sjukvårdens ledarskapsakademi.

Under sitt delvis interaktiva pass delar Carolina med sig av sina tips, reflektioner och erfarenheter från ledning på olika nivåer. Du får ta del av nyttiga verktyg och tankemodeller samt tips på hur du kan undvika vanliga fallgropar

Carolina Samuelsson, verksamhetschef VO intensiv- & perioperativ vård, Skånes universitetssjukvård
 

 


Så främjas kompetensutveckling & karriär inom klinisk vård i Stockholms läns landsting
 • Så arbetar Stockholms läns landsting med att identifiera, kartlägga, planera och följa upp kompetens
 • Kompetensstegen – ett sätt att skapa tydliga karriärvägar och förutsättningar för kompetensutveckling för sjuksköterskor i klinisk vård
 • Framgångsfaktorer och hinder – konkreta exempel

Johanna Forssbeck, personalstrateg, SLL Personal & utbildning
Elisabeth Waldén, personalstrateg, SLL Personal & utbildning

 
 

 


Konkreta exempel på initiativ som bidragit till förbättrad arbetsmiljö
 • Hur delat ledarskap skapat bättre förutsättningar för trivsel och välmående
 • Så har vi lyckats förbättra resultatet av medarbetarenkäten
 • Vikten av att rätt person gör rätt sak

Gun Löfgren, vårdchef kirurgoperation, Södersjukhuset
Kati Liljebäck, vårdenhetschef kirurgoperation, Södersjukhuset
Åsa Öhrner, vårdenhetschef kirurgoperation, Södersjukhuset
 
 

 

Onsdag 14 november 2018

 Din viktiga roll som chef – så motiverar & engagerar du din personal

 • Så skapar du effektiva team – konkreta verktyg utifrån Susan Wheelans modell
 • Anpassa ditt ledarskap utifrån gruppens utvecklingsfas
 • Metoder för att hantera konflikter inom personalgruppen och främja gruppdynamiken
 • Så skapar du delaktighet och engagemang bland medarbetarna

Nishteman Hosseini, leg. psykolog & organisationskonsult, Henrysson, Åkerlund & Sjöberg

Nishteman har särskild inriktning på ledarskap, grupputveckling och personbedömningar. Hon har pågående uppdrag med individer, grupper och organisationer inom privat, kommunal samt statlig verksamhet och är en mycket uppskattad föreläsare.

 
 

 

Missa inte!

Vad får personalen att trivas, utvecklas & vilja stanna kvar?
 • Konkreta exempel på hur en genuin värdegrund stärker personalen, patienterna och ditt ledarskap
 • Vikten av transparens, uppriktighet och att kunna växla mellan mjuka och hårda värden
 • Så säkerställs kompetens och bemanning med fokus på utveckling och kvalitet

Ida Zetterqvist-Hoel, enhetschef, Rättspsykiatriskt Centrum Trelleborg

Ida är i grunden psykiatrisjuksköterska och har 16 års erfarenhet av chefsyrket, både i kommunal- och landstingsregi. Ida har vid flertalet tillfällen uppmärksammats för sitt transparenta och uppriktiga ledarskap. År 2017 utsågs hon till årets chef inom vård och omsorg av Ledarna inom Vård och Omsorg (LiVO) och fick ta emot utmärkelsen Guldkransen 2017.
 

 

Sammanfattande diskussion

 
Moderator Fredrik Lennmyr summerar konferensens presentationer och öppnar upp för frågor och diskussion.  
 

Workshop

 

Så optimerar du schemaläggning & bemanning med rätt styrning  

   


I schemaarbetet möter verksamhetens behov av patientsäkerhet, kompetenssäkring och effektivt resursutnyttjande medarbetarnas behov av attraktiva scheman samt rätt till återhämtning och vila i enlighet med Arbetstidslagen (ATL). Schemaläggningen kommer därför med en rad inbyggda konflikter. Så hur kan du som chef lyckas med planering och schemaläggning utifrån dessa förutsättningar? Hur kan du säkerställa att schemaplaneringen uppnår rätt kvalitet och att ekonomin är i balans? Under workshopen får du som deltagare konkreta råd, verktyg och metoder för att på bästa sätt tillvarata kompetens och resurser, vara en attraktiv arbetsgivare samt efterleva ATL. Teoretiska genomgångar varvas med praktiska övningar genom grupparbete och diskussioner.

 • Ökad kunskap kring bemanningsbehov och beräkningar
 • Konkreta verktyg och metoder som förbättrar din schemaplaneringsprocess
 • Fördjupad kunskap kring hur regelverk, lagar och avtal påverkar schemaläggningen
 • Ökad kunskap kring fördelar och nackdelar med olika schemamodeller
 • Diskutera de utmaningar som du brottas med i din egen verksamhet

Workshopen genomförs under ledning av experter från Schemagi, som med analyser och simuleringar i egenutvecklade optimeringsverktyg är specialiserade inom effektivisering av bemanning och planering. Verksamheten har sina rötter inom optimeringslära och använder unika verktyg för schemaoptimering och –analyser, som har utvecklats genom forskning vid Matematiska Institutionen, Linköpings universitet. De senaste åren har Schemagi arbetat tillsammans med bland annat Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Stockholms Läns Landsting samt flertalet privata vårdaktörer

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
13-14 november 2018
Workshop
14 november 2018
Lokal
Piperska muren
Scheelegatan 14, 112 28 Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


21 Sep

T.o.m.


19 okt

Fr.o.m.


20 okt
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Michael Linnell
mlin@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 26

Tid & plats

Konferens
13-14 november 2018
Workshop
14 november 2018
Lokal
Piperska muren
Scheelegatan 14, 112 28 Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


21 Sep

T.o.m.


19 okt

Fr.o.m.


20 okt
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Michael Linnell
mlin@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 26