Chef LSS-boende 2018

Årets mötesplats för chefer inom LSS!

 

Utveckla och stärk din roll som chef inom LSS

 

Hur kan du som chef attrahera och behålla kompetent personal? Hur ska du tänka kring etiska dilemman när olika lagrum krockar?

 

Att vara chef för LSS-boenden omfattar emellanåt stora och komplexa uppgifter, och för att klara av dessa behöver du ständigt nya och uppdaterade kunskaper.

 

Genom att varva intressanta praktikfall med expertanföranden syftar denna konferens till att ge dig som chef praktiska verktyg, metoder och kunskaper för att bedriva ett högkvalitativt omsorgsarbete. Ställ dina specifika frågor om hur du bör agera vid svåra och utmanande situationer och ta chansen att nätverka med kollegor från hela landet.

 

Varmt välkommen!

 1. Program
 2. Workshop
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF

Onsdag 31 januari 2018

 

Juridisk fördjupning inom LSS – vad bör du känna till?
 • Aktuell uppdatering gällande lagkrav inom LSS
 • Konkurrensförhållandet mellan LSS, SoL och AML– hur gör du när regelverken krockar?
 • Nya dataskyddsförordningen – vad måste din verksamhet känna till och vad kan du förbereda redan nu?

 Finn Kronsporre, jurist, JP Infonet

 

 
 
Brukare med neuropsykiatriska funktionsvariationer – metoder för rätt bemötande & förhållningssätt
 • Så kan du säkra din verksamhet med god kompetens och erfarenhet
 • Jämlik omsorg i praktiken – organisatoriska aspekter
 • Skapa goda förutsättningar för "högfungerande" brukare

Hannah Rubinstein Jakobsson, leg. psykolog, Atriva

 

 
 
Kommunikation – konsten att nå fram med ditt budskap
 • Så gör du för att hantera avvikande uppfattningar kring verksamhetsmålen
 • Utveckla ditt bemötande och din förmåga till konstruktiv kommunikation med din personal
 • Stärk din chefsroll – tips på förhållningssätt och bemötande av brukare, personal och anhöriga

Susanne Sallami, sektionschef, Amicare

 

 

 
 
Aktuell forskning om hållbart ledarskapande för chefer inom LSS-områden
 • Hur kommer framtidens utmaningar att se ut för chefer på LSS-boenden?
 • Från forskning till praktik – få verktyg för hur du leder ett hållbart vardags- och utvecklingsarbete

Maria Wolmesjö, bitr. professor vid Akademin för vård, arbetsliv & välfärd, Högskolan i Borås

Maria är fil.dr., docent och bitr. professor i socialt arbete. Hon har lång och gedigen erfarenhet från ledande befattningar inom äldre- och funktionshinderområdet och inom akademin. Hennes forskning och undervisning handlar främst om ledarskap och hon har skrivit ett flertal läroböcker, bl.a. inom LSS-området.

 

 

 
 
Missa inte!
Gruppdiskussion: Hur kan vi arbeta för att attrahera rätt kompetens?
 • Diskussion kring nyrekrytering och dess utmaningar
 • Var finns arbetskraften – alternativa rekryteringsvägar
 • Hur kan vi arbeta för att bättre marknadsföra jobben?

Under ledning av moderator Susanne Sallami

 

 

 
 
Metoder för att skapa & främja en attraktiv & utvecklande arbetsmiljö
 • Arbetssätt för att höja kompetens i personalgrupper
 • Så kan du arbeta för att bibehålla och engagera din personal

Nanna Kristensen, enhetschef & Gunilla Pettersson, områdeschef, Vingåkers kommun

 

 

 
 

Torsdag 1 februari 2018

 

Hållbart Yrkesliv Skara – projektet som bevisat lyckats sänka kommunens sjukskrivningstal
 • Förebyggande och hälsofrämjande arbete – vad har fungerat och vad har inte fungerat?
 • Inspireras av åtgärder som gjorts under projektets gång
 • Få insikt i processen som effektiviserat samarbetet mellan arbetsförmedling, försäkringskassa, företagshälsovård och vårdcentral

Erica Boegård, projektledare Hållbart Yrkesliv, Skara kommun

 

 

 
 
Sexuell hälsa & rättigheter för personer inom LSS
 • Förbättra dina kunskaper kring sexuella rättigheter inom LSS
 • Lär dig mer om vilka skyldigheter din personal har att hjälpa och stötta personer på LSS-boenden
 • Hur kan ditt boende arbeta för att motverka strukturell diskriminering?

Becky Nelson, folkhälsovetare & informatör, RFSU

 

 

 
 
Autism & social ångest – från experimentell forskning till konkreta insatser i vardagen
Ta del av ny forskning som visar på skillnader i hur personer med och utan autism eller andra funktionsvariationer uppmärksammar och förstår ansiktsuttryck och känslor

Johan Lundin Kleberg, leg. psykolog & doktorand vid institutionen förpsykologi, Uppsala universitet

 

 

 
 
Moderator
Susanne Sallami
Susanne har över 20 års erfarenhet av att arbeta inom LSS, både som enhetschef och sektionschef i kommunal såväl som privat verksamhet. På konferensen är det Susanne som guidar oss mellan programpassen och leder diskussionerna.
   
 

Workshop

Konkreta verktyg för att stärka ditt relationella ledarskap & din kommunikation

 

För att lyckas driva ett LSS-boende med högkvalitativ omsorg krävs ett välmående arbetsteam där alla vill åt samma håll. Det är därför av stor vikt att du som chef har rätt kunskaper för ditt ledarskap samt är trygg i att leda och stötta din grupp.

 

Under denna workshop får du utveckla din ledarskapsförmåga för att kunna möta både gruppens och individens utvecklingsfaser. Du lär dig leda din arbetsgrupp i balans mellan uppdrag och känsla – med ökat eget välbefinnande. Få innovativa tips och verktyg för att skapa och leda ett välmående arbetslag.

 

Vi går igenom bland annat:

 • Relationellt och kommunikativt ledarskap som framgångsfaktor för chefer och ledare inom LSS
 • Hur du i det dagliga arbetet kan skapa balans mellan uppdragets krav kontra känslor och upplevelse för medarbetare och för dig själv
 • Lär dig hur du kan arbeta med reflektion som väcker motivation och lust till positiv förändring på jobbet
 • Få kunskap om hur du kan stötta din personal i deras individoch grupprocesser utan att dräneras på egen energi

 

Workshopen leds av: Johan Berger, coach, föreläsare & handledare

 

Johan arbetar med att utveckla medarbetare och ledare inom vård och omsorg samt hälso- och sjukvård i arbetsrelaterad kommunikation och relation. Med 30 års erfarenhet som anställd inom vården etablerade Johan 2010 sitt eget företag och har sedan dess varit flitigt anlitad som coach, föreläsare och handledare med uppdrag för kommunala, privata och regionala utförare i hela Sverige.

 

 

 

Plats & Pris

Konferens
31 januari - 1 februari 2018
Workshop
1 februari 2018
Lokal
Piperska Muren, Scheelegatan 14
Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


17 nov

T.o.m.


22 dec

Fr.o.m.


23 dec
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Marc Feucht
mfeu@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 70

Tid & plats

Konferens
31 januari - 1 februari 2018
Workshop
1 februari 2018
Lokal
Piperska Muren, Scheelegatan 14
Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


17 nov

T.o.m.


22 dec

Fr.o.m.


23 dec
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Marc Feucht
mfeu@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 70