Chef HVB-hem

Konferensen för dig som är chef på HVB-hem!

 

Uppdatera din kunskap & utvecklas i rollen som chef på HVB-hem

 

Som chef på HVB-hem har du ett stort ansvar och det krävs att du är uppdaterad inom flertalet viktiga områden. Hur bygger du en verksamhet som motiverar och utvecklar din personal? Hur skapar du en miljö som främjar kvalitet och framsteg för både de anställda och de unga boende? Har du koll på de senaste uppdateringarna inom lagar och regler samt hur du ska agera i juridiska gråzoner? Och vad är det som egentligen krävs av dig som chef, både idag och i framtiden, för att bli en naturlig ledare?

 

Under två hela dagar tar vi ett helhetsgrepp kring rollen och ansvaret som chef. Lyssna till både experter och praktiker som lyfter konkreta exempel, utmaningar och framgångsfaktorer inom de mest aktuella områdena. Konferensen är den självklara mötesplatsen för dig som vill uppdatera din kunskap och utvecklas som chef på HVB-hem.       

 

 

Varmt välkommen!

 

Philip Alfredsson

Projektledare    

 1. Program
 2. Anmälan
 3. Plats & Pris
 4. Program i PDF

Tisdag 20 november

 

Vad ser IVO i tillsynen? 

IVO presenterar vad de sett i tillsynen under 2017 och 2018. De lyfter fram framgångsfaktorer och utmaningar från verksamheterna och presenterar även framtidens tillsyn, som tar sin utgångspunkt i risk och kvalitet. 

 

Catharina Granath & Per-Oscar Gundel, inspektörer, Inspektionen för vård och omsorg

 
 
 
Aktuell juridik för HVB-hem
 • Aktuell rättspraxis inom SoL och LVU
 • Genomgång av de nya bestämmelserna om förbud mot innehav av berusningsmedel m.m. vid HVB-hem
 • Hur ska du tolka lagen och vad gäller juridiskt i olika situationer?
 • Befogenheter och otillåtna begränsningsåtgärder – detta måste du som chef ha koll på

Ylva Lindblom, förbundsjurist, SKL

 
 
 
Arbetsmiljö på HVB-hem – ditt ansvar som chef 
 • Hur kan du främja personalens hälsa i en miljö som ska se till de boendes behov?
 • Så tar alla i personalen ett gemensamt ansvar och samarbetar för en trivsam arbetsmiljö
 • Konkreta tips och metoder för ett systematiskt arbetsmiljöarbete 

Anna West, HR-specialist, Gryning vård

Anna arbetar sedan två år tillbaka som HR-specialist inom arbetsmiljö och hälsa på Gryning vård, ett bolag som bedriver öppenvård och behandlingshem i Västra Götalandsregionen. Anna har en lång och gedigen erfarenhet inom HR och har tidigare arbetat i roller med personalansvar och som HR-ansvarig inom privat näringsliv i både Sverige och Norge.

 
 
 
HVB-verksamhet i förändring – vad krävs av dig som chef, idag & i framtiden?

Nytida HVB står idag inför ett förändringsarbete där de implementerar nya arbetsmodeller. Målet med implementeringen är att skapa ytterligare kvalitet för både boende och personal i det pedagogiska arbetet och genom att skapa tydligare roller i arbetsgrupperna.

 • Implementering av nya modeller – så leder du en verksamhet i förändring
 • Mål och visioner med förändringsarbetet – vad förväntar vi oss av framtiden?
 • Ledarskapet på HVB-hem – arbetssätt och metoder för att handleda din personal på bästa sätt
 • Konkreta tips och modeller för hur du kan säkerställa en god kvalitet i din verksamhet 

Helena Nilsson, verksamhetschef, Nytida

Rebecca Söderström, gruppchef, Nytida

 
 
 
Gör rätt saker & gör dem rätt! – metoder & arbetssätt för HVB-hem
 • Behandlingsprocessen i en målgruppsneutral och skalbar form
 • Reaktiva eller proaktiva insatser - ansvarsfördelning är nyckeln  
 • Mätbarhet som skapar sammanhang och sammanhållning i verksamheten

Gunnar Ahlin, beteendeterapeut, Operant

 
 

 

 

Onsdag 21 november 

 

 

Aktuell forskning om HVB för barn & unga
 • Vad säger forskningen och vilken kunskap finns om HVB-hem idag?
 • Aktuella områden för att optimera HVB-vården – vad visar forskningen?
 • Statens tillståndsprövning och tillsyn – vilken roll spelar dessa egentligen för HVB-hem? 

David Pålsson, fil. dr. i socialt arbete, Stockholms universitet

 
 
 
Konkreta arbetssätt för att förebygga hot & våld på HVB-hem

I Östersunds kommun bedrivs ett aktivt förebyggande arbete mot hot och våld. Utbildning av personal och snabbt delgivande av information om nya lagar och beslut är en stor del av rutinen för att skapa förståelse och lugn bland anställda och ungdomar.

 • Så har vi organiserat det förebyggande arbetet
 • Rutiner för hur vi arbetar med att skapa förståelse kring ändrade förutsättningar och förändringar inom verksamheterna
 • Hur arbetet med vägledare med utökat ansvar på varje boende bidragit till det förebyggande arbetet
 • Så har vi arbetat med en tydligare vårdkedja från HVB till öppenvårdsinsats

Lena Hellberg, biträdande områdeschef, Socialförvaltningen Östersund

 
 
 
Att motivera den omotiverade – hur man skapar & upprätthåller motivationen hos den som har gett upp

De flesta barn och ungdomar drömmer om ett liv i lycka med ett positivt självförverkligande. Tyvärr möter vi ibland barn och ungdomar som har gjort om sina drömmar till destruktiva drömmar eller till och med gett upp dem – och hur gör du då? Utifrån sina kunskaper och erfarenheter som coach och som lärare i känslomässig balans, Cultivating Emotional Balance (CEB), håller Lelle ett inspirerande pass om hur du som chef kan arbeta för att motivera och förverkliga den unges drömmar.  

 • Hur gör vi för att effektivt väcka de ungas drömmar och framtidstro?
 • Hur gör vi för att hålla deras motivation levande även i de utmaningar som de möter på vägen?
 • Hur gör vi för att ge dem praktiska redskap för ett liv i mental och känslomässig balans?

Lelle Hagström, metodansvarig, Sida vid sida

 
 

Workshop

Kompetensutveckling på HVB-hem

– utbildningar & handledning för en modern & kvalitativ verksamhet

 

Utbildning och kompetensförsörjning är en viktig del för framtidens HVB-verksamheter för att skapa ett starkt personalteam, en attraktiv arbetsplats och ett kvalitativt boende för den unge. Att utveckla sin personal kan därför tyckas vara en självklarhet, men hur ska du gå tillväga när det gäller grundutbildning, vidareutbildning och handledning? 

 

Missa inte denna interaktiva workshop där vi tillsammans går igenom och diskuterar praktiska erfarenheter, behov och problem rörande kompetensförsörjning samt hur du på bästa sätt lägger upp utbildningsplaner för ett modernt HVB-hem.

 

Vi går igenom:

 • Vad säger lagstiftningen, IVO och Socialstyrelsen gällande kompetensförsörjning?
 • Hur ser forskningsläget ut inom området?
 • Praktiska erfarenheter – vilka behov och problem finns?
 • Hur handleder du på bästa sätt? – tips och metoder
 • Vad behövs framåt och hur ska vi gå tillväga?

 

Workshopen leds av Niklas Waitong, personalchef & utbildningsansvarig, Vision

Niklas Waitong är socionom i grunden och har en lång och gedigen erfarenhet inom behandling samt som föreståndare och utbildningsansvarig. Under workshopen delar han med sig av kunskap och erfarenhet från ICCE, Älgeredskollektivet och den nuvarande arbetsplatsen Vision HVB.  

 

   

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
20-21 november 2018
Lokal
Garnisonen konferens
Karlavägen 100, Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


14 sep

T.o.m.


19 okt

Fr.o.m.


20 okt
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8350 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Philip Alfredsson

0765 27 55 82

phal@teknologiskinstitut.se

Tid & plats

Konferens
20-21 november 2018
Lokal
Garnisonen konferens
Karlavägen 100, Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


14 sep

T.o.m.


19 okt

Fr.o.m.


20 okt
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8350 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Philip Alfredsson

0765 27 55 82

phal@teknologiskinstitut.se