Chef HVB-hem 2017
Årets mötesplats för chefer på HVB-hem!
 

Ledarskap som utvecklar & kvalitetssäkrar din HVB-verksamhet

 

Som chef på HVB-hem har du ett stort ansvar att driva en kvalitetssäkrad omsorg för den unge, vilket också ställer höga krav på dig. Du behöver bl.a. vara uppdaterad inom juridiken, möta IVO:s krav och driva och engagera din personal på ett bra sätt. I ett ofta tungt arbete är detta lättare sagt än gjort.

 

Under två lärorika dagar får lyssna till experter och framstående HVB-verksamheter och du får även en unik möjlighet att diskutera aktuella utmaningar med kollegor från andra HVB-verksamheter runt om i landet.

 

Varmt välkommen på konferens!

 

 

I samarbete med:

 

Utställare:

 1. Program
 2. Workshop
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF
Ökade krav som ställs på ditt HVB-hem
 • Definition av HVB-hem och målgrupper för dessa verksamheter
 • Så driver du ditt HVB på rätt sätt utifrån socialtjänstlagen
 • Föreståndarens och personalens kompetens – vad behöver du veta?
 • Vilka krav ställs på bemanningen i ett HVB-hem?
 • Lagar, föreskrifter och allmänna råd

Kerstin Jonsson, sakkunnig i tillsyns- & tillståndsfrågor, Humana

 

 

 

Konkreta arbetssätt för att handleda din personal i bemötande
 • Hur får du personalen att orka med när arbetet blir påfrestande?
 • Metoder för att möta olika typer av känslor hos både personal och hos de boende

Jan Raimisto, behandlingschef, Curmitis 

 

 
 
Granskning & kvalitet inom HVB – aktuell forskning
 • Vilken forskningskunskap finns om HVB för unga?
 • Vad säger forskningen om möjligheterna för statlig granskning att bidra till förbättrad vård?
 • Vilken roll spelar granskningen egentligen för verksamheter och brukare?

 David Pålsson, doktorand i socialt arbete, Stockholms universitet

 

 
 
Senaste juridiken kring läkemedelshantering på HVB-hem – vad måste du känna till?
 • Redovisning av regelverket om läkemedelshantering
 • Vilket ansvar har du och vad gäller vid fel och misstag?
 • Hur ska läkemedel hanteras och förvaras och vad ska dokumenteras?
 • När är det egenvård och vad gäller då?

Oskar Höllgren, jurist, Institutet för Medicinsk rätt 

 
 
Din viktiga roll som chef – så motiverar & engagerar du din personal
 • Så skapar du effektiva team – konkreta verktyg utifrån Susan Wheelans modell
 • Anpassa ditt ledarskap utifrån gruppens utvecklingsfas
 • Metoder för att hantera konflikter inom personalgruppen och främja gruppdynamiken
 • Så skapar du delaktighet och engagemang bland medarbetarna

Nishteman Hosseini, leg. psykolog & organisationskonsult, Henrysson, Åkerlund & Sjöberg

 
 
Juridiken du måste ha koll på!
 • Gränsdragningar och ordningsregler på HVB-hem - hur skiljer sig regelverket beroende på olika huvudmän?
 • Offentlighet och sekretess – vem disponerar över sekretessen?
 • Uppdatering i viktiga juridiska frågor
 • Aktuell rättspraxis inom SoL och LVU

Ylva Lindblom, förbundsjurist, SKL

 

 
 
Arbetssätt som ökar tryggheten & säkerheten på HVB-hemmet – både för personalen & för de boende
 • Vad krävs av ledningsgruppen för att kunna skapa en trygg och säker arbetsmiljö?
 • Hur kan du som chef arbeta mer proaktivt?
 • Relationsskapande arbete som förebygger hot och våld
 • Regler på HVB-hemmet – bra eller dåligt?

Jörgen Forsgren, ungdomsassistent HVB-hemmet AKKA, Vännäs kommun

 

 
 
Arbetsmiljöansvar, delegation & straffansvar – när är du som chef ansvarig & för vad?
 • Delegerade arbetsmiljöuppgifter – när är du huvudansvarig?
 • Riskbedömning – hur, när och varför?
 • Arbetsmiljöbrott och straffansvar

Caroline Bleichner, förbundsjurist, Vision

 

 
 

Workshop

Konkreta arbetssätt som stärker ditt ledarskap

 

För att utveckla en bra och trygg HVB-verksamhet för de boende och för personalen krävs ett stabilt ledarskap. I en bransch som utsätts för stor press, hög arbetsbelastning och emotionellt påfrestande situationer är detta ofta lättare sagt än gjort. Så hur ska du göra för att stärka din personal, hantera konflikter som uppstår och känna dig säker i din ledarroll?

 

Under denna eftermiddag får du genom teoretiska genomgångar och interaktiva diskussioner konkreta verktyg för att stärka dig i din roll som chef.

 

Vi går igenom:

 • Tydligt ledarskap – tankesätt och drivkrafter
 • Metoder för en effektivare kommunikation
 • Känslopåverkan – så hanterar du emotionellt påfrestande situationer
 • Yrkesrocken – hitta rätt balans mellan privatliv och arbetsliv
 • Bemötande – skapa rätt värdegrund för din verksamhet

 


Workshopen leds av Ami Löfström & Tina Löfström, ALerigo

 

Ami Löfström har många års erfarenhet som chef på olika nivåer inom offentlig sektor och driver nu företaget ALerigo med inriktning på chef- och organisationsutveckling. Hennes goda kunskap inom ledarskap, beteenden, kommunikation och bemötande har varit mycket efterfrågad och omtyckt.

 

Tina Löfström har studerat kognitiv neurovetenskap och Positiv Psykologi och arbetar sedan 2012 på ALerigo med motivation och positivt tänkande. Hennes passion är att sprida kunskap om inre hälsa och välmående. Med Positiv Psykologi visar hon hur välmående styr vår motivation och de resultat vi når.

 

Plats & Pris

Konferens
7-8 november 2017
Workshop
8 november 2017
Lokal
Garnisonen konferens
Karlavägen 100, Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


8 september

T.o.m.


13 oktober

Fr.o.m.


14 oktober
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Jenny Engerdahl
jeen@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 81

Tid & plats

Konferens
7-8 november 2017
Workshop
8 november 2017
Lokal
Garnisonen konferens
Karlavägen 100, Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


8 september

T.o.m.


13 oktober

Fr.o.m.


14 oktober
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Jenny Engerdahl
jeen@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 81