Chef i hemtjänsten 2018

Årets mötesplats för dig som arbetar som chef inom hemtjänsten!

 

Skapa en hållbar hemtjänst som möter framtidens krav


Välkommen på årets uppskattade forum för dig som chef inom kommunal eller privat hemtjänst.

 

Under två dagar varvar vi experter inom området med framgånggångsrika verksamheter och tar upp frågor som personalkontinuitet, rekrytering och aktuell forskning. Du får ny kunskap och verktyg för att kunna utvecklas i ditt ledarskap, stärka din personalgrupp och skapa en trygg och kvalitetssäkrad hemtjänst för de äldre.

 

Missa inte heller chansen att utbyta erfarenheter med kollegor från stora delar av landet!

 

Varmt välkommen!

 

I samarbete med:
 
 
 
Utställare:

 

 1. Program
 2. Workshop
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF
Framtidsfokus: Aktuellt inom hemtjänsten
 • Vilka krav ställs på hemtjänsten när allt fler blir allt äldre?
 • Regeringens syn på den digitala utvecklingen inom hemtjänsten
 • Frågestund: Missa inte chansen att ställa dina specifika frågor till äldreministern! Maila dina frågor till Jenny Engerdahl, jeen@teknologiskinstitut.se, senast 26 mars. 

Åsa Regnér är Barn-, äldre- och jämställdhetsminister sedan 2014. Tidigare har hon arbetat som landschef för FN-organet UN Women i Bolivia och hon har även en bakgrund som generalsekreterare för RFSU. Hon har arbetat med jämställd­hetsfrågor under en stor del av sitt yrkesverksamma liv och har även lång erfarenhet från olika tjänster inom Regerings­kansliet. 

 

 
 
Tekniska lösningar som effektiviserar din hemtjänst & ökar tryggheten för de äldre
 • Fjärrtillsyn, mobila arbetssätt och mobila trygghetslarm – vilka möjligheter och utmaningar finns?
 • En omsorg i digital framkant – hur har vi gjort för att ta oss dit?

Carina Andersson, IT-samordnare/enhetschef, Falu kommun

 

Carina ansvarar för IT-frågorna på omvårdnadsförvaltningen och har tidigare arbetat som chef inom hemtjänsten. Hennes bakgrund ger henne en bra förståelse för arbetet inom hemtjänsten, som är värdefull i utvecklingen och implementeringen av nya tekniska tjänster inom omsorgsarbetet.

 

Gruppdiskussion: Vilka utmaningar och möjligheter finns med välfärdsteknologi inom hemtjänsten?

 

 

 
 
Vilket handlingsutrymme har du som chef för att skapa goda arbetsförhållanden för personalen & vad har betydelse för att vilja & orka arbeta kvar?
 • Ersättningssystemet inom beställar-/utförarmodellen – tankarna bakom och dess konsekvenser
 • Viktiga samband mellan exponering och utfall i hälsa, och viljan att arbeta kvar

Ingela Målqvist, personalvetare, Centrum för arbets- & miljömedicin, Stockholms läns landsting

 

Ingela har varit involverad i flera projekt kring hemtjänsten, bl.a. projektet HEKLA: om ersättningssystem i hemtjänsten och förutsättningarna för att kunna leverera en omsorg med hög kvalitet. Idag ingår hon i ett projekt med syfte att undersöka hemtjänstpersonalens fysiska och psykiska belastning och ta fram åtgärdsplaner för cheferna. På konferensen presenterar Ingela bland annat aktuella resultat från den första delen av datainsamlingen. 

 

 

 
 
Kontaktmannaskap – fungerande arbetssätt för att öka personalkontinuiteten
 • Arbetssätt som skapar trygghet för kund, personal och chef
 • Så har vi skapat rätt förutsättningar för personalkontinuitet i verksamheten
 • Vanliga utmaningar med kontaktpersoner och hur du kan hantera dem

Pirjo Lundegren, verksamhetschef & Anna Rosén, verksamhetschef, Anna & Pirjos hemtjänst & service

 

 

 
 
Jobba smartare -> frigör tid & energi!
 • Beslutsfattande – hur hjärnan fungerar i det ökande informationsflödet
 • Öka koncentrationen och förbättra framförhållningen
 • Så kan du använda arbetsdagen mer effektivt och behålla energin

Sara Olén, effektivitetsexpert, Petra Brask & Partners

 

Sara är en erfaren senior verksamhetskonsult och entreprenör med mer än 15 års erfarenhet inom telekom och detaljhandel. Hennes specialitet är att leda och genomföra operationella förbättringar inom process, ledarskap och organisation. Hennes styrka är att bygga effektiva team. Sara har arbetat både inom stora och små företag.

 

 

 
 
Demens-team inom hemtjänsten – hur fungerar det & vilka resultat ser vi i detta arbete?
 • Fler äldre med demens – så skapade vi förutsättningar för att ge denna grupp äldre en kvalitetssäkrad omsorg
 • Färre men längre besök i hemtjänsten – nyckeln till lugnare demensvård
 • BPSD – så säkerställer vi att utförda insatser gett rätt resultat 

Gunilla Nordström, enhetschef Demensteam i hemtjänsten & diplomerad Silviasyster, Vårdbolaget Tiohundra

 

 
 

 

Så har vi skapat en bra arbetsmiljö som lett till nöjdare chefer, personal & kunder
 • Ny styr- och ledningsplan med tydligt chefsfokus – så fungerar det
 • Från en personalgrupp på ca 50 anställda till max 25-30 – hur har det möjliggjorts?
 • Vilka resultat har vi sett hittills?

Susanne Wikström, enhetschef hemtjänsten, Söderhamns kommun

 

 

 
 

Nya arbetssätt för att attrahera & rekrytera kompetent personal inom hemtjänsten
 • Vad anser egentligen arbetstagare vara utmärkande för en attraktiv arbetsgivare?
 • Vad bör du som chef tänka på för att kunna attrahera rätt kompetens?
 • Vad kan äldreomsorgen lära från andra branscher? 

Lisa Thambert, projektledare, Seniorval.se

 

Lisa har tidigare arbetat inom hemtjänsten, på kommunikationsbyrån Prime PR och är idag projektledare på Seniorval, som i mars lanserar en ny digital tjänst som ska hjälpa omsorgssektorn att attrahera och rekrytera personal. I arbetet har de pratat med allt från undersköterskor, studenter, chefer till sjuksköterskor. Det har gjorts omfattande undersökningar, enkäter och analyser av vad målgruppen efterfrågar hos arbetsgivare – och vad man tror behövs för att locka fler, och rätt, medarbetare till äldreomsorgen.  

 

Gruppdiskussion: Hur kan hemtjänsten bli en attraktiv arbetsgivare?

 

 
 

 

Lyckade arbetssätt för att de äldre ska bli mer delaktiga i omsorgen
 • Vikten av struktur och uppföljning i kvalitetsledningssystemen för att säkerställa en god omsorg
 • Rambeslut inom hemtjänsten – så kan du göra för att lyckas
 • Projekt med värdegrundsarbete som skapar mening för både kunder och personal
 • Kundfokuserat arbetssätt  som vinnande koncept i en ökad konkurrens

Representant från hemtjänsten, Jönköpings kommun 

 

 

 
Moderator
Pernilla Kristoffersson
Pernilla är initiativtagare till Seniorval.se, Sveriges ledande informationstjänst om äldreomsorg. Seniorval.se samarbetar med utförare inom äldreomsorgen för att stärka deras kommunikation med äldre, anhöriga och personal och i sitt arbete är hon dagligen i kontakt med hemtjänstchefer runt om i landet. På konferensen är det Pernilla som guidar oss mellan programpassen och leder diskussionerna. 
 

 

 

 

Workshop

Konkreta arbetssätt som stärker ditt ledarskap

 

I din roll har du en viktig uppgift att skapa en trygg och stabil verksamhet för både brukare och personal. Du måste kunna hantera allt från tidspress, förhållanden som ändras från dag till dag och emotionellt påfrestande situationer. Så hur kan du utvecklas i din roll som chef och kunna motivera och engagera din personal på bästa sätt?

Under denna eftermiddag får du genom teoretiska genomgångar och interaktiva diskussioner konkreta verktyg för att stärka dig i din roll som chef.

 

Vi går igenom:
 • Tydligt ledarskap – tankesätt och drivkrafter
 • Metoder för en effektivare kommunikation
 • Känslopåverkan – så hanterar du emotionellt påfrestande situationer
 • Yrkesrocken – hitta rätt balans mellan privatliv och arbetsliv
 • Bemötande – skapa rätt värdegrund för din verksamhet

 

Workshopen leds av Ami Löfström, ALerigo

Ami Löfström har många års erfarenhet som chef på olika nivåer inom offentlig sektor och driver nu företaget ALerigo med inriktning på chef- och organisationsutveckling. Hennes goda kunskap inom ledarskap, beteenden, kommunikation och bemötande har varit mycket efterfrågad och omtyckt.

 

Plats & Pris

Konferens
10-11 april 2018
Workshop
11 april 2018
Lokal
Piperska Muren, Scheelegatan 14
Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


2 feb

T.o.m.


9 mars

Fr.o.m.


10 mars
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Jenny Engerdahl
jeen@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 81

Tid & plats

Konferens
10-11 april 2018
Workshop
11 april 2018
Lokal
Piperska Muren, Scheelegatan 14
Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


2 feb

T.o.m.


9 mars

Fr.o.m.


10 mars
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Jenny Engerdahl
jeen@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 81