Boende för äldre 2018

Årets viktigaste konferens för dig som arbetar med äldreomsorg 

 

Konferensen som sätter äldres

boendemiljö i fokus

 

 

Äldreomsorgen i Sverige står inför stora utmaningar. En av dessa utmaningar är klyftan mellan växande antal äldre och utformningen av en boendemiljö som är anpassad efter den äldres kognitiva- och fysiska behov.

 

Denna klyfta sätter krav på de offentliga resurserna, byggnationer, chefer och personal som arbetar inom vård – och omsorg för äldre. För att möta framtidens vårdbehov och samtidigt lyckas skapa en trygg boendemiljö för den äldre krävs det att våga tänka nytt, nya metoder – och arbetssätt.

 

Vad behöver vi veta för att skapa framtidens boende för äldre? Följ med på dessa två lärorika dagar och ta del av hur vi kan lösa denna problematik.  

 

Varmt välkommen!

 

 

MISSA INTE: STUDIEBESÖK!

Vill du besöka ett av Sveriges mest unika kollektivboenden för äldre? Efter konferensens första dag finns det möjlighet för dig som deltagare att göra ett studiebesök på kollektivboendet Färdknäppen. Antalet platser är begränsat till 20 stycken så anmäl dig redan idag till detta lärorika studiebesök. Kostnad 150 kr per person.

 

 

I samarbete med:

 

 

Seniorvals kunder erhåller 10% rabatt på aktuellt pris, angebokningskod: SENIORVAL10

 

 1. Program
 2. Workshop
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF

Onsdag 31 januari 2018

 

Brist på platser – hur kan vi möta framtidens behov?
 •  Senaste nytt om olika boendeformer – hur kan vi använda dem för att tillgodose de äldres behov i framtiden?
 • Utformning av trygghetsboenden – ett alternativ för de äldre som fortfarande vill bo hemma
 • Vad finns det för olika temaboenden idag och hur kan temaboenden möta framtidens behov?
 • Hur skapar vi förutsättningar, både ekonomiskt och praktiskt, för att äldre ska kunna bo kvar hemma?

Susanne Rolfner Suvanto, specialistsjuksköterska inom psykiatri, fil. mag. inom vårdpedagogik, projektledare, föreläsare & skribent, Omvårdnadsinstitutet & (H)järnkoll

 

 

 
 
Professionellt arbetssätt för att involvera både äldre & medarbetare vid utvecklingen inför framtidens äldreboende
 • Framgångsrika arbetssätt som ökar äldres inflytande i utvecklingen
 • Hur tar vi till vara på den kunskap som vår personal har och hur ökar vi inflytandet och deras möjlighet att vara med och utveckla?
 • Hur ser utvecklingsarbetet ut i relationsmodellen och vilket resultat når organisationen?

Lilian Bohlin, äldreomsorgschef Tubberödshus äldreboende, Tjörns kommun

 

 

 
 
Metoder för att anpassa boendemiljön efter den äldres kognitiva funktion
 • Så skapar vi en trygg miljö utifrån äldres kognitiva funktion – praktiska exempel
 • Hur vi kan anpassa vårt förhållningssätt/bemötande utifrån personens behov
 • Så kan du med rätt kunskap forma framtidens äldreboende anpassat för alla

Anders Lindström, utvecklare vård- & omsorgsförvaltningen, Eskilstuna kommun

 

 

 
 
Så kan vi utforma ett tryggt boende för personer med demenssjukdomar
 • Metoder för att använda teknologi för att skapa en tryggare miljö för den äldre med demens
 • Framgångsrika arbetssätt för att bemöta äldre med demens
 • Sinnesstimulering – så stärker du de demenssjukas möjligheter att leva ett liv i gemenskap och delaktighet
 • Så kan du med rätt kunskap anpassa boendet för äldre med demens

Jane Lindell Ljunggren, VD & initiativtagare, Hattstugan

 

 

 
 
Aktuell forskning
Integritet & etik kring tekniska lösningar – vad måste du känna till?
 • Vilka etiska frågor kan uppstå vid välfärdsteknik?
 • Hur kan du arbeta med integritetsfrågor vid tekniska lösningar?
 • Praktiska exempel – hur tillämpar du tekniken utan att gå emot integritet och etik?

Stefan Sävenstedt, professor inom omvårdnad, Luleå tekniska universitet

 

 

 
 

Torsdag 1 februari 2018

 

Välfärdsteknik för äldre – hot eller möjlighet?
 • Så möter vi brukarens behov och krav med hjälp av välfärdsteknik
 • Äldre personers rättigheter och vikten av god tillgänglighet
 • Så ger vi äldre möjligheten att vara mer självständiga tack vare välfärdsteknik

Claes Tjäder, konsult & föreläsare & Tomas Lagerwall, konsult &
föreläsare

 

 

 
 
Hur kan vi utforma boenden för att främja aktivering & sociala möten hos de äldre?
 • Så kan vi med framgångsrika arbetssätt uppmuntra aktivering hos de äldre
 • Hur kan vi tänka kring placering av lokalerna för att främja fysisk och social aktivering hos äldre
 • Så skapar vi en god social miljö för äldres hälsa och välbefinnande

Monica Berglund, direktör, Tre Stiftelser

 

 

 

 

Så kan du tänka kring design, färg & form för att skapa en god fysisk miljö i boendet för äldre
 • Hur du med rätt färg och form kan underlätta för dementa – aktuell forskning
 • Så anpassar du den fysiska miljön efter den äldres behov – konkreta råd
 • Detta bör du tänka på för att skapa en god ute- och innemiljö för äldres välbefinnande

Monica Berglund, direktör, Tre Stiftelser

 

 

 
 
Så kan du skapa en bra måltidsmiljö för den äldre
 • Vikten av en bra måltidsmiljö – så kan du underlätta och optimera måltidssituationen för äldre
 • FAMM- modellen – hur kan du använda den i praktiken?
 • Hur kan du tänka kring placering av matsalen för att skapa en god måltidsmiljö?
 • Hur lagar vi maten för att anpassa den efter de äldres individuella behov?

Jasmin Matinzadeh, leg. dietist & matinspiratör, Aleris

 

 

 
 
Moderator
Torsten Kindström
Torsten är en erfaren moderator med många års erfarenhet av arbete inom hälso- och vårdområdet. Han har tidigare arbetat som arbetsmarknadsjournalist, pressekreterare och kulturredaktör och under den tiden har han även varit engagerad i frågor som rör äldres boenden och villkor. På konferensen är det Torsten som guidar oss mellan programpunkterna och leder diskussionerna.
   
 

Workshop

Välfärdsteknik – verktyg för ett tryggare & effektivare boende för äldre

 

Du som är yrkesverksam inom äldreomsorgen är väl medveten om den tekniska resa som du och ditt boende befinner sig i, eller står inför. Med en stadig ökning vårdbehövande människor i samhället sätter det högt tryck på de offentliga resurserna och dess byggnader, men även på chefer och personal. För att möta dessa krav behövs det framgångsrika verktyg och metoder för att implementera välfärdsteknik i framtidens boenden. Det är även viktigt att du som chef eller personal känner dig trygg i den tekniska resa ni står inför.

 

Missa inte denna workshop där du får ta del av konkreta verktyg som du behöver för att implementera och arbeta med välfärdsteknik på ett sätt som gynnar både personal och chefer.
Teori varvas med interaktiva diskussioner där du får utbyta erfarenheter med branschkollegor från hela landet.

 

Vi går igenom:

 

 • Hur implementerar vi dagens teknologi/teknik för att effektivisera boenden för äldre?
 • Så skapar vi ett attraktivt äldreboende för framtidens äldre
 • Strategier för att involvera personalen i teknologin/tekniken
 • Så ger du stöd till äldre genom välfärdsteknologin/ välfärdsteknik – framgångsrika metoder
 • Så kan en central intern organisation höja kvaliteten för medborgare och medarbetare

 

 

Workshopen leds av Marita Godén & Åsa Trolle, Östersunds kommun

 

 

Marita har en bakgrund från bland annat LSS-verksamheten och har uppdrag som kontaktperson sedan många år. Marita och hennes administratörskollegor sköter all administration, programmering och felsökningar när det gäller tekniken inom Vård- och omsorgsförvaltningen. Hon arbetar även ute på fältet med olika installationer och som stöd till verksamheten. När hon har tid över klurar hon på nya lösningar med befintlig teknik!

 

Åsa är fritidspedagog i botten och har bland annat arbetat på hotell och på SOS Alarm och har ett antal ledarkurser i bagaget. Hon försöker hålla ihop den spretiga verksamhet som Teknik och Service är och har många externa kontakter med leverantörer och andra kommuner.

Plats & Pris

Konferens
31 januari - 1 februari 2018
Workshop
1 februari 2018
Lokal
Birger Jarl konferens
Tulegatan 8, Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


18 nov

T.o.m.


22 dec

Fr.o.m.


23 dec
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Studiebesök

150 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Daniela Källgren
daka@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 40

Tid & plats

Konferens
31 januari - 1 februari 2018
Workshop
1 februari 2018
Lokal
Birger Jarl konferens
Tulegatan 8, Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


18 nov

T.o.m.


22 dec

Fr.o.m.


23 dec
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Studiebesök

150 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Daniela Källgren
daka@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 40