Bipolär sjukdom 2017

Patienter med bipolär sjukdom

 

Så får du patient och närstående i fokus

 

För åttonde året i rad anordnas konferensen Bipolär sjukdom som riktar sig till dig som arbetar inom psykiatrin och möter patienter med bipolär sjukdom.

 

På årets konferens får du chansen att öka din kunskap kring bland annat samsjuklighet, bemötande och hur du kan stötta anhöriga på bästa sätt för att patienten ska lyckas i sin behandling. Lyssna även till vad som händer i kroppen och hjärnan vid bipolär sjukdom och medicinering. 

 

Varmt välkommen!

Annika Stenekas
Projektledare

 

 

 1. Program
 2. Anmälan
 3. Plats & Pris
 4. Program i PDF

 

 

Tisdag 28 november 2017

 

 
Stämningsinstabilitet: är det bipolär sjukdom?
 • Bipolaritet/ADHD/Borderline personlighetsstörning – vad vet vi om skillnader och likheter?

 • När bipolär sjukdom debuterar – nya tankar om tidiga varningstecken

 • Hur sammanställer du bäst behandling för varje enskild patient?

 • Kliniska infallsvinklar på ny forskning

Lars Häggström, överläkare, Psykiatrimottagningen Affecta

 

 

 
Hur ser följsamheten ut gällande läkemedelsbehandling med fokus på psykiatriska tillstånd?
 • Vilket ansvar har vården?

 • Hur kan följsamheten och förståelsen bli bättre?

 • Vilket ansvar har du för att följsamheten ska bli bättre?

 • Hur kan intresseorganisationerna arbeta med dessa frågor?

Erik Jedenius, PhD & associerad forskare, Karolinska Institutet, NVS samt medicinsk rådgivare, Janssen

 

 
Ett bipolärt hjärta – ett patientperspektiv
 • Livet som förändrades över en natt – hur stor påverkan har bipolär sjukdom?
 • En historia om manier, depressioner, självmordstankar och psykoser
 • Sjukdomen är förförisk – så fick jag sjukdomsinsikt
 • Det finns inga hopplösa fall – hoppet finns i varje människa
 • Hur kan psykiatrin ge stöttning på bästa sätt?

Rebecca Anserud är en driven entreprenör inom frågor rörande psykisk ohälsa och har själv diagnoserna bipolär sjukdom och ADHD. Rebecca är bland annat författare till boken Ett bipolärt hjärta och programledare för Psykpodden, hon syns ofta i media och är en av Sveriges mest eftertraktade föreläsare.

 

Under hennes föreläsning får du följa med i hennes historia av manier, depressioner, självmordstankar och psykoser men också hur hon tog makten över sjukdomen och valde livet.

 

 

 

 

Onsdag 29 november 2017

 

 
Bipolär sjukdom & samsjuklighet – hur ska vi tänka vid behandling?
 • Diagnostik av bipolär sjukdom – hur kan diagnosprocessen genomföras på bästa sätt?
 • Hur ska vi prioritera och särskilja sjukdomarna vid behandling?
 • Medicinering vid samsjuklighet – vad är viktigt att tänka på?

Mats Adler, överläkare Psykiatri Sydväst, Karolinska Institutet

 

 
Bemötande av patienter med bipolär sjukdom – vad är viktigt att tänka på?
 • Bemötandestrategier i patientens olika faser av sjukdomen
 • Så identifierar du tidiga tecken för att förhindra eventuella skov
 • Hur kan du bäst bemöta patienten när en tvångsåtgärd inte går att undvika?

José Rodriguez, överläkare Psykiatri Psykos, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 


Så kan mentorer med bipolär sjukdom ge stöttning till patienter i återhämtningsprocessen
 • Vad innebär det att vara mentor och hur kan rollen hjälpa patienter i sin behandling?
 • Återhämtning som en process snarare än ett resultat – ett brukarperspektiv
 • Resultat från utvärderingsrapport av mentoryrket inom Psykiatri Skåne

Janne Tikkanen har själv diagnosen bipolär sjukdom och arbetar idag som mentor på Affektivt Centrum i Malmö. Som mentor är hans främsta uppgift att förmedla hopp och fungera som förebild till att ett liv med högsta kvalitet är möjligt, trots en bipolär sjukdom.

 

Under konferensen får du lyssna till delar av hans egen resa och hur han som mentor arbetar för att stötta andra med bipolär sjukdom.

 

 
Standardiserat vårdförlopp vid bipolär sjukdom – erfarenheter från Affektivt centrum i Malmö
 • Så har vårt standardiserade vårdförlopp vuxit fram och vidmakthållits – fördelar och nackdelar för patienter, närstående och behandlare
 • Vårdprocessens olika faser – stabilisering, återfallsprevention, samsjuklighet och avslut
 • Psykoedukation enligt Barcelonamodellen och närståendeutbildning
 • Så använder vi oss av transdiagnostisk KBT och kognitiv träning (funktionell remediering)

Robin Åkerlund, enhetschef och legitimerad psykolog, Affektivt Centrum Malmö

 

 

 

Workshop

Workshop kommer inom kort!

   

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
28-29 november 2017
Lokal
Scandic Klara
Slöjdgatan 7 Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


29 sep

T.o.m.


27 okt

Fr.o.m.


28 okt
Konferens

5 980 kr
6 680 kr
7 680 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Annika Nordin
anno@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 05

Tid & plats

Konferens
28-29 november 2017
Lokal
Scandic Klara
Slöjdgatan 7 Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


29 sep

T.o.m.


27 okt

Fr.o.m.


28 okt
Konferens

5 980 kr
6 680 kr
7 680 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Annika Nordin
anno@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 05