Badanläggningar 2018

Succékonferensen Badanläggningar är tillbaka för åttonde gången!

 

Konferensen Badanläggningar

- en djupdykning i den svenska badvärlden

 

 

I samarbete med Svensk Simidrott är vi stolta att presentera den åttonde upplagan av konferensen Badanläggningar. Under två fullspäckade dagar samlar vi forskare, experter och spännande praktikfall för att återigen göra en djupdykning i den svenska badvärlden.

 

Lyssna till de senaste nyheterna och ta del av kunskap från aktuella utmaningar inom nybyggnation, renovering, drift och verksamhet. Ta tillfället i akt och bredda din kunskap i mötet med branschkollegor från hela landet.

 

Varmt välkommen!

 

 

Utställare:                                                       Samarbetspartner:                                          

 

                 simidrott                                

 1. Program
 2. Anmälan
 3. Plats & Pris
 4. Program i PDF
 

Tisdag 2 oktober 

 

Moderator - Bengt Jönsson

 

För åttonde tillfället i rad presenterar vi Bengt som moderator på konferensen Badanläggningar! Bengt är en väl anlitad moderator och har lång erfarenhet från ledande positioner inom både näringslivet och idrottsrörelsen. Idag arbetar Bengt som styrelseordförande i flertalet organisationer inom idrotten, miljö och hållbarhet, E-Learning och transportnäring och har ett brinnande intresse för simsporten och en gedigen erfarenhet rörande simhallsfrågor.  

 

Läs mer om Bengt och hans erfarenheter här >

Bengt 
 
 
Svensk simidrott – vad betyder utvecklingen av sim- & badanläggningar för landets kommuner? 

Simhallen är en av få idrottsplatser som samlar och attraherar så många olika grupper i samhället och dess hälsofrämjande betydelse för landets invånare är unik. Under passet får du ta del av Svensk Simidrotts kunskap om hur du som beställare bör resonera och tänka kring nya och befintliga badanläggningar i din kommun.     

 • Därför ska vi ha en simhall – för vem och för vad bygger vi?
 • Badanläggningens betydelse för kommunen – så kan simhallen verka för ett friskare och mer inkluderande samhälle 

Mikael Jansson, förbundschef, Svensk Simidrott

 
 
 
Vilka faktorer kan påverka badanläggningarnas livslängd & hur skapar du en hållbar inomhusmiljö?

Ta del av det senaste i projektet Hållbara innemiljöer för fritid i staden som fokuserar på hållbara kvalitetssäkrade helhetslösningar för nybyggnation och renovering av sim-och badanläggningar.   

 • Smarta och hållbara investeringar - vad bör du tänka på när du väljer material?
 • Metoder och teknik vid ny- och ombyggnation – hur skapar du en anläggning som är hållbar över tid?
 • Nya riktlinjer för rostfria kvalitéer – ta del av den senaste forskningen inom området
 • Nästa steg i projektet och behoven framåt för Sveriges badanläggningar  

Åsa Laurell Lyne, forskare, RISE CBI Betonginstitutet    

 
 
 
Planeringsarbetet vid ny-& ombyggnation – framgångsnycklar & fallgropar i uppstartsfasen

Planeringen och projekteringen av det nya badhuset i Varberg är nu i gång. Byggnationen planeras börja under hösten 2018 och beräknas vara klar i början av 2021. Ta del av planeringsarbetet och visionerna för den nya anläggningen.     

 

 • Samverkan i planeringen – så lägger du grunden för ett lyckat projekt
 • Vad är viktigt att tänka på i ett tidigt skede – så undviker du oväntade händelser och problem senare i projektet
 • Från gestaltning och utformning till färdig anläggning – visionen och målsättningarna med projektet

Annelie Idermark, byggnadsingenjör, Liljewall arkitekter

Calle Hellberg, arkitekt, Liljewall arkitekter

 
 
 
Speciellt inbjuden
Ett samtal med David Lega

Tidigare har David Lega haft en karriär som handikappidrottare där han har deltagit i två paralympiska spel samt slagit 14 världsrekord i simning under åren 1995–2000. Idag är David kommunalråd (KD) och vice ordförande i Idrotts- och föreningsnämnden i Göteborg. Under passet för du möjlighet att lyssna till David som berättarom både sin bakgrund och det dagliga arbetet som politiker i Göteborgs stad.

  David Lega 
 

 

 

 
Byggnation & verksamhet för alla i samhället – så skapar du en modern, mångsidig & inkluderande anläggning 

Lyssna till visionen och resultaten bakom två av Norges mest moderna badanläggningsprojekt. AdO Arena, en färdig anläggning sedan 2014 med cirka 335.000 årliga besökare och Tromsøbadet, ett badhus under byggnation nära gränsen till Arktis. 

 • Utformning och funktioner i anläggningen – så skapar du förutsättningar för nyttjande och aktivitet
 • Tips på arbetssätt och metoder för att skapa ett välkomnande bad för alla i samhället
 • Teknik, drift och kostnader – så ser det ut i AdO Arena
 • Tromsøbadet – byggnationen av framtidens badanläggning i nordligaste Norge

Håkon A. Egeberg Johansen, managing director, AdO Arena

Håkon 
 
 
Badanläggningar från start till mål – tankar kring beslutsprocess, byggnation & samverkan
 • Affärsformer och koncept för ett effektivt och hållbart byggande – lyckade exempel
 • Samarbete för en bättre slutprodukt – hur du jobbar med partnerskap och vad det innebär för projektet
 • Från upphandling till färdigt badhus – framgångsnycklar och fallgropar genom hela processen   

Jonas Wångsell, affärsansvarig badhus, NCC

 
 

 

Onsdag 3 oktober 

 

Hur utformar du & bygger en säker badanläggning – både under & ovanför vattenytan?
 • Badanläggningens utformning och planlösning – hur bör du planera med hänsyn för säkerheten?
 • Drunkningsförebyggande åtgärder – vilken teknik finns för att komplettera traditionella arbetssätt? 
 • Den dagliga verksamheten ur ett säkerhetsperspektiv – vad bör du tänka på?

Mikael Olausson, områdesansvarig säkerhet & livräddning, Svenska Livräddningssällskapet

 
 
 
Samarbete & balans mellan olika aktörer vid ny- & ombyggnation – lyckade exempel

Ta del av lärdomar från bland annat ombyggnationen av Åkeshovs sim- och idrottsanläggning som invigdes strax efter årsskiftet. Hur har samverkan sett ut och vilka utmaningar stötte vi på under projektets gång?

 • Projektledning vid ny- och ombyggnation – så driver du projekten från start till mål
 • Hur skapas en god samverkan mellan de olika aktörerna i projektet?
 • Framtidens badanläggningar – så bör vi bygga för att skapa badanläggningar för alla i samhället

Martin Forssell, projektledare, Act Management 

 
 
 
Klimatsmarta system – hur kan du påverka luftkvalitén & skapa en mer hållbar anläggning?
 • Ventilation och luftkvalitet i anläggningen - hur skapas ett hälsosamt och trivsamt inomhusklimat?
 • Så kan du jobba med klimatsystem för att främja en mer hållbar och miljövänlig simhall
 • Fördjupa din kunskap kring energieffektivisering och hur det kan påverka driften av badanläggningen

Patrick Löfberg, försäljningschef, Menerga AB

 
 
 
Badanläggningar under byggnation – tankar kring beslutsprocess, organisation & byggnation

Simhallen i Östhammars kommun står nu åter redo för att ta emot badgäster efter en omfattande renovering. Under passet får du ta del av hur förändringsarbetet gått till och hur du bygger en modern anläggning anpassad efter kommunens egna behov.

 • Bygga om eller bygga nytt – så resonerade vi under beslutsprocessen
 • Vilka förändringar har vi åstadkommit och hur har vi planerat för framtida verksamhet?
 • Hur påverkar renoveringen byggnadens livslängd och drift?

Lasse Karlsson, fastighetschef, Östhammars kommun

 
 
 
Upphandlingsprocessen av simhallsprojekt – vilka fallgropar finns & hur undviker du dem?
 • Vad bör du tänka på vid upphandling av anläggningen – lyckade exempel
 • Upphandling av drift – vem ska driva badanläggningen och vad bör du tänka på när driften läggs på entreprenad?
 • Vanliga fallgropar och framgångsfaktorer vid upphandling av badanläggningar

Andreas Luiga, konsult upphandling, Svensk simidrott

 
 
 
Paneldiskussion – under ledning av moderator Bengt Jönsson

Under passet samlar vi kunskap från flera av de medverkande talarna för att kort summera de hetaste ämnena under konferensen. Vidare lyfter vi ytterligare aktuella frågor inom området badanläggningar och lyssnar till olika resonemang och erfarenheter.

 

 • Nybyggnation eller ombyggnation – fördelar och nackdelar med olika alternativ
 • Vad är kommunens roll och ansvar när det kommer till badanläggningar?
 • Vilka krav bör vi ställa på framtidens badanläggningar och dess verksamhet?

 

Medverkande:

Håkon A. Egeberg Johansen, managing director, AdO Arena

Martin Forsell, projektledare, Act Management

Lasse Karlsson, fastighetschef, Östhammars kommun

Mikael Jansson, förbundschef, Svensk simidrott

 
 

 

   

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
2-3 oktober 2018
Lokal
Lokal meddelas inom kort
Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


15 juni

T.o.m.


31 aug

Fr.o.m.


1 sept
Konferens

6 980 kr
7 780 kr
8 780 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare: Philip Alfredsson

Telefon: 076-527 55 82

Mail: phal@teknologiskinstitut.se

Tid & plats

Konferens
2-3 oktober 2018
Lokal
Lokal meddelas inom kort
Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


15 juni

T.o.m.


31 aug

Fr.o.m.


1 sept
Konferens

6 980 kr
7 780 kr
8 780 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare: Philip Alfredsson

Telefon: 076-527 55 82

Mail: phal@teknologiskinstitut.se