Avlopp och rening 2017

Framtidssäkra och optimera din slamhantering!

 

Konferensen som rustar dig för framtiden – Avlopp och rening


 

Vad kommer framtiden ställa för krav på dig gällande avlopp och rening?

 

På den helt nya konferensen Avlopp och rening lär du dig förbereda inför framtidens läkemedelsrening och att optimera din slamhantering. Du får även ta del av framgångsrika exempel från prisbelönat uppströmsarbete.

 

Står du inför eller är mitt i en renovering av ditt reningsverk eller pumpstation? Då får du inte missa kunskapen som guidar dig att rusta för framtidens krav så att du kan renovera effektivt! Konferensen avslutas med en workshop där du får djupdyka i VA-juridiken och få alla förutsättningar för att kunna tolka och förstå lagar och regler.


Varmt välkommen!

 1. Program
 2. Workshop
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF
Renovering av ett äldre reningsverk – att rusta för framtiden
 • Skapa flexibilitet för att klara variationer i belastning och flöden
 • Så planerar vi för klimatanpassning och det energieffektiva reningsverket
 • Framgångsfaktorer med vårt projektprogram och metodiken bakom

Jesper Olsson, utredningsingenjör, Uppsala Vatten och Avfall

 
 

 

 

Senaste forskningen kring mikroplaster
 • Vidden av problemet – mikroplastförekomst i VA-tekniska kretsloppet
 • Vad kan du göra idag och hur kan VA-sektorn arbeta?
 • Diskussion kring framtiden för mikroplastföroreningar

Emma Fältström, doktorand, Sweden Water Research

 

 
 
Reningsverket som kretslopp – utvinning av biogas, slam & värme
 • Strategier för hur du kan optimera utvinningen på ditt reningsverk
 • Att utvinna utefter dina förutsättningar
 • Två saker som du bör undvika för att lyckas

Robert Hansson, produktionschef VA, Vakin

 

 
 
Effektivt uppströmsarbete

Förra året vann VA-enheten Örebro kommuns kvalitetspris Nya Steg för sitt ”Uppströmsarbete”. Nu har de för samma utvecklingsarbete blivit nominerade till Göta-priset, som delas ut till Sveriges bästa utvecklingsprojekt i offentlig sektor.

 • Så får du fart på uppströmsarbetet
 • Lärdomar och erfarenheter från Örebro kommun
 • Så hittar du en utsläppskälla

Helena Hasselquist, miljöingenjör, Skebäcks reningsverk

 

 

 

Gruppdiskussion!
Hantering av ovidkommande vatten, bräddning & flödesmätningar
 

Vi utnyttjar kompentensen bland deltagarna i en gemensam gruppdiskussion.

 

Under ledning av moderator Marie Albrektsson

 

 
 
Miljökvalitetsnormer – få koll på juridiken!
 • Navigera rätt i lagstiftningsdjungeln och få koll på relevant domstolspraxis
 • Hur bör du förbereda dig och din verksamhet med anledning av miljökvalitetsnormer och de krav som dessa medför?
 • Praktiska råd inför framtiden – nya krav genom tillsyn, vid tillståndsprövningar etc.

Jonas Söderstjerna, advokat, Advokatfirman Söderstjerna

 

 
 
Inblick i framtiden – så skulle slamhanteringen kunna bli optimal!
 • Käppalaförbundets slamstrategi
 • Utvärdering av potentiella slamhanteringsmetoder med hjälp av livscykelanalys (LCA)
 • Tre konkreta råd för hur du bör tänka kring din framtida slamhantering

Cecilia Bertholds, resursutvecklare, Käppalaförbundet

 

 

 

Nu har vi tekniken att rena bort läkemedelsrester
 • Spännande reningsmetoder – inspireras och lär
 • Kompletterande metoder som möjliggör rening på en helt ny nivå
 • Läkemedelsresterna som är kritiskt att rena – så väljer du rätt metod!

Berndt Björlenius, projektledare, KTH

 

 

 

Renovera eller bygg nytt på ett framgångsrikt sätt för framtidens reningsprocesser
 • Att planera för det okända – vad behöver vi rena från i framtiden?
 • Läkemedelsrester och mikroplaster – hur kan vi förbereda oss redan nu?
 • Vad är egentligen effektivast, att bygga nytt eller renovera?

Niclas Åstrand, processkonsult, SWECO Environment
Marie Albrektsson, processkonsult, SWECO Environment

 

 
 
Moderator
Marie Albrektsson

Marie Albrektsson är konsult inom VA-processer på Sweco. Tidigare har hon arbetat som processingenjör på Norrköping Vatten och på Karlstads kommun. Efter snart tio år i branschen tycker Marie fortfarande att hon har världens bästa jobb. ”Jag vet att det är en kliché, men att utveckla och förvalta hållbara VA-system är bland det viktigaste och roligaste jag kan tänka mig”.

   
 

Workshop

VA-juridik i praktiken – lagar & regler samt hur du tolkar dessa

 

Hur lagar och regler ska tolkas är en stor utmaning för många kommuner. Att veta vilka rättigheter och skyldigheter VAhuvudmannen respektive fastighetsägaren har är otroligt viktigt men också svårt. Här får du hjälp och samtidigt svar på just dina frågeställningar kring VA-juridik.

 

På denna workshop får du fördjupa dina juridiska kunskaper och lära dig att använda dem i praktiken. Vi varvar föreläsningar med diskussioner och case så du verkligen får chans att utveckla dina kunskaper inom VA-juridik!

 

Fördjupa dig inom:

 

• Juridiken kring krav på rening/förrening:
- Vilka föroreningar får tillföras spillvattenanläggningen respektive dagvattenanläggningen?

• Juridiken kring tillskottsvatten:
- Lagar och regler som berör tillskottsvatten och hur du tolkar dessa
- Tillskottsvatten från fastighetsmark, privat mark samt serviser från hushåll — vilka rättigheter och skyldigheter har VA-huvudmannen gällande kravställning på fastighetsägare?
- När VA-huvudmannen blir ersättningsskyldig för ombyggnad av fastighetsägarens VA-installation
- Hur kan VA-taxans utformning/tillämpning vara ett instrument för att komma till rätta med tillskottsvattenproblematiken

• Juridiken kring markavvattning och diknings-/markavvattningsföretag?

 

Workshopen leds av Fredrik Mörtberg, advokat, Advokatfirman
Abersten


Fredrik är en omtalad och mycket uppskattad expert och föreläsare som på ett pedagogiskt och levande sätt kan bryta ner juridiken till praktik i vardagen.

 

 

 

   

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
24-25 oktober 2017
Workshop
25 oktober 2017
Lokal
Garnisonen konferens, Karlavägen 100
Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


18 augusti

T.o.m.


15 september

Fr.o.m.


16 september
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Isabel Swartling
issw@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 83

 

Tid & plats

Konferens
24-25 oktober 2017
Workshop
25 oktober 2017
Lokal
Garnisonen konferens, Karlavägen 100
Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


18 augusti

T.o.m.


15 september

Fr.o.m.


16 september
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Isabel Swartling
issw@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 83