Avlopp & rening

Konferensen för dig som arbetar med Avlopp & rening!

 

Den populära konferensen Avlopp & rening är tillbaka! 

 

Den populära konferensen Avlopp & rening är tillbaka! Med ett nytt program belyser konferensen aktuella utmaningar och frågor för dig som arbetar med avlopp och rening. Ta del av både intressanta case och föredrag från experter som ger dig inspiration, metoder och arbetssätt du kan dra nytta av i ditt praktiska arbete. Står du exempelvis inför utmaningar rörande slam eller arbetet med ovidkommande vatten? Då får du inte missa passen om hur du skapar en framgångsrik slamstrategi och metodik kring hantering av tillskottsvatten!


Konferensen avslutas med ett studiebesök till Hammarby Sjöstadsverk där du guidas på plats av facilitetens experter och du får tillfälle att djupdyka i framtidens VA-teknik. Låt konferensen blir ett tillfälle för nya idéer där du får hämta inspiration och nätverka med kollegor.

 


Varmt välkommen!
Veronika Westermark
Projektledare

 1. Program
 2. Studiebesök
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF

Onsdag 24 oktober 2018

 

 

 Lär dig arbeta effektivt med tillskottsvatten
 • Dräneringsvatten och överläckage – hur hanterar du det?
 • Så arbetar vi med läcksökning
 • Exempel på knepiga fall – våra erfarenheter
 • Filmvisning – case: Vårt arbete med tillskottsvatten, från problem till slutbesiktning
 
Stefan Andersson, VA-utredare tillskottsvatten, Tyresö kommun

Michael Carlsson, VA-utredare tillskottsvatten, Tyresö kommun

 

 

Passet rankat 4.7 av 5.0!

Kom igång med ett effektivt uppströmsarbete
 • Hur startar du ett bra uppströmsarbete?
 • Vad är viktigt att fokusera på i uppstarten för att få resultat? – Kortsiktigt och långsiktigt
 • Resultat och lärdomar från uppströmsarbetet i Örebro kommun
 • Så hittar du en utsläppskälla
Helena Hasselquist, miljöingenjör, Skebäcks reningsverk Helena 
 
 
Hur kan du hantera ovidkommande vatten & hur mäter du resultatet?
 • Ta del av vår metodik kring ovidkommande vatten – undersökning, åtgärd, uppföljning
 • Så arbetar vi med övervakning
 • Resultat från flödesmätning innan och efter en åtgärd
 • När ovidkommande vatten skapar höga påfrestningar på reningsverket – hur går du tillväga?
 • Våra erfarenheter med arbetet kring Marstrands avloppsreningsverk

Annelie Svensson, VA-ingenjör, Kungälvs kommun

 

 

 

Magnus Lidberg, VA-ingenjör, Kungälvs kommun

Annelie

Magnus 

 
 
Så kan du gå tillväga för att skapa en framgångsrik slamstrategi
 • Därför är det viktigt med en långsiktig slamstrategi
 • Så kommer du igång med din slamstrategi
 • Vilka möjligheter finns för att hantera slammet på längre sikt när det inte finns omgivande jordbruksmark?

Jenny Cerruto, processingenjör, MittSverige Vatten & Avfall

 

 

 
Så arbetar vi med renovering & nybyggnation av små & stora avloppsreningsverk

En växande befolkning gör att Växjö kommun måste skapa förutsättningar för att möta kraven på en effektivare rening. Ta del av deras beslutsprocess för att renovera och bygga nya avloppsreningsverk samt hur de arbetar för att optimera sina processer.

 •  Hur anpassar du reningsverken och kapaciteten för nya förhållanden?
 • Så arbetar vi för att rena effektivare i befintliga volymer och optimera våra processer
 • Ta del av lärdomar från vår beslutsprocess mellan att lägga ner eller investera i avloppsreningsverken
Anneli Andersson Chan, Utvecklingschef, Växjö kommun   
 

 

Så får du en samordnad realtidsstyrning för ledningsnät & reningsverk
 • Modellbaserade prognoser av tillrinning och bräddning
 • Hur kan du styra och utnyttja ditt system på ett optimalt sätt?
 • Så kan du kvalitetsgranska dina mätdata i realtid med stöd av modellberäkningar

 

Nya verktyg för hantering av tillskottsvatten i ledningsnätet 
 • Få kontroll över tillskottsvattnets utveckling med automatiserad nyckeltalsberäkning
 • Simulator för prioritering och beräkning av åtgärders kostnadseffektivitet – prototyp för Göteborg
 • Projektet ”Future city flow” – ett beslutsstödsystem för hantering av tillskottsvatten
Lars-Göran Gustafsson, innovationschef, DHI Sverige lars-göran 
 

 

 Torsdag 25 oktober 2018

 

Avancerad rening av avloppsvatten för avskiljning av läkemedelsrester & andra oönskade ämnen – behov, teknik & konsekvenser

Ta del av resultaten från Naturvårdsverkets senaste regeringsuppdrag kring avskiljning av läkemedelsrester på avloppsreningsverk. De har också fått i uppdrag att fördela 45 miljoner kronor år 2018 i form av bidrag för installation av avancerad rening – hör mer om utlysningen. 

 • Behovet av avancerad rening – hur ser det ut?
 • För- och nackdelar med existerande tekniska lösningar
 • Samhällsekonomisk analys av användningen av avancerad rening
Anna Maria Sundin, handläggare, Naturvårdsverket
 
 

 
Hur kan du skapa en helhetslösning för rening av läkemedelsrester?

I Simrishamns kommun pågår just nu projektet Morgondagens kommunala vattenrening. Bland annat byggs en världsledande fullskalig anläggning för läkemedelsrening som en del i utbyggnaden av reningsverket. Ta del av projektet så långt och tankar om möjligheterna för framtidens rening.

 • Att implementera en anläggning för läkemedelsrening i en liten kommun – framgångar och utmaningar
 • Processoptimering – så kan du skapa ett bra underhållsflöde och skapa en helhetslösning för reningen
 • Från reningsverk till produktionsanläggning – vilka möjligheter kan vi skapa för framtidens rening?
 • Hur motiverar du beslutsfattare att investera över mandatperioderna?

 

Marcus Hasselgren, VA-ingenjör, Simrishamns kommun


Stefan Blomqvist, projektledare, Simrishamns kommun

 
 

 
Framtidens återvinning från avlopp & slam
 • Vilka krav kommer ställas och vart är vi på väg?
 • Olika metoder för utvinning av fosfor – vilka sätt finns och vad fungerar?
 • Hanteringskedja och marknad för avsättning av produkten
 • Framtiden för utvinning av näring från avlopp och slam – hur kan det se ut?
Erik Kärrman, gruppchef, RISE Urban Water Management  
 

Studiebesök

Avancerad rening & ny teknik

- studiebesök på FoU-anläggningen Hammarby Sjöstadsverk

 

På Hammarby Sjöstadsverk utvecklas tekniker för att kunna återanvända och nyttiggöra resurserna i avloppsvatten. Anläggningens uppbyggnad möjliggör tester av ny teknik och innovativa lösningar inom vattenrening och miljöteknik.

 

Under studiebesöket får du möjlighet att träffa facilitetens experter. I mindre grupper blir vi guidade genom verket och får ta del av tester inom bland annat slamhantering, återanvändning av avloppsvatten för olika ändamål och etablering av världens största membranbioreaktor. Det är också ett utmärkt tillfälle att ställa dina frågor.

 

Missa inte detta unika tillfälle att besöka försökts- och demonstrationsanläggningen för framtidens VA-teknik.

 

 

Under besöket får du bland annat ta del av:

 • Hur Sjöstadsverket används
 • Rening för återanvändning av behandlat avloppsvatten
 • Kompletterande rening av läkemedelsrester och andra prioriterade mikroföroreningar
 • Innovativa anaeroba behandlingsystem för avloppsrening
 • Utveckling av olika system och konfiguration för att förbättra produktionen av biogas
 • Hur vi kan arbeta med framtidens utmaningar

 

OBS: Begränsat antal platser – boka idag och säkra din plats 

 

           

Foto ovan och bakgrund: IVL Svenska miljöinstitutet

   

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
24-25 oktober 2018
Studiebesök
25 oktober 2018
Lokal
Piperska muren
Scheelegatan 14, Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


17 aug

T.o.m.


21 sep

Fr.o.m.


22 sep
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Studiebesök

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Veronika Westermark

0756-27 55 04

vwe@teknologiskinstitut.se

Tid & plats

Konferens
24-25 oktober 2018
Studiebesök
25 oktober 2018
Lokal
Piperska muren
Scheelegatan 14, Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


17 aug

T.o.m.


21 sep

Fr.o.m.


22 sep
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Studiebesök

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Veronika Westermark

0756-27 55 04

vwe@teknologiskinstitut.se