Attrahera och behåll rätt kompetens i bygg- och fastighetsbranschen

Skapa en långsiktig kompetensförsörjning

 

Många företag slåss om samma kandidater och konkurrensen är hård vilket gör det viktigt att veta hur du lyckas attrahera ny kompetens men även behålla befintlig inom företaget. Under den här konferensen möter du experter inom området och får ta del av tips kring mångfald, etik, medarbetarengagemang och employer branding.

 

Delta även i workshopen som behandlar konkreta strategier för att attrahera och behålla personal samt spanar in i hur framtidens behov påverkar rekrytering och kompetensutveckling.

 1. Program
 2. Workshop
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF
Betydelsen av ett starkt varumärke – NCC:s
varumärkesresa mot att förnya branschen
 • Varumärkesstrategi i en föränderlig värld
 • Det gränslösa varumärket – så skapar du långsiktighet för ett starkt och hållbart varumärke
 • Hur har vi arbetat med varumärkets betydelse för att attrahera ny kompetens?
My Kiiman-Håll, Head of Employer Branding, NCC My Kiiman-Håll
 
Skapa berättelser – ett sätt att öka
attraktionskraften
 • Hur skapar du en attraktiv arbetsplats som skapar nyfikenhet kring företaget?
 • Så arbetar vi strategiskt med varumärket för att väcka intresset hos potentiella anställda
 • Vad krävs för att vara en synlig arbetsplats? – så arbetar Vasakronan
Åsa Almquist, chef inköp & kundservice, Vasakronan Åsa Almquist
 
Sammanhållning & gemenskap för att skapa
långsiktiga rekryteringar
 • Vad skapar motivation och driv på arbetsplatsen?
 • Vilka konkurrensfördelar har en mindre aktör på marknaden?
 • Bli sedd på arbetsplatsen – så arbetar vi för att behålla våra anställda

Andreas Wallin, inköpare/vVD, Lawab
Daniel Ljungmann, projektledare, Lawab


Andreas WallinDaniel Ljungmann
 
Varumärket & samhällsengagemang som
effektiva verktyg i konkurrensen om arbetstagare
 • Morgondagens talanger – vad efterfrågar de?
 • Helhetssyn i verksamheten – så skapar vi ett attraktivt varumärke
 • Metoder och verktyg för att använda samhällsengagemang i varumärkes- och rekryteringsarbetet
 • Långsiktighet i kompetensförsörjningen – så tryggar du din personalstyrka nu och framöver

Sighsten Dahl, employer branding specialist, Universum 

Sighsten arbetar som specialist på arbetsgivarvarumärken på Universum. Han har en bakgrund som egenföretagare inom digital kommunikation samt som konsult inom talent management. I sitt arbete väver Sighsten samman HR-utmaningar med metoder och modeller från marknad och kommunikation.


Sighsten Dahl
 
Etik & moral på arbetsplatsen – hur skapar du en
bra företagskultur med goda värderingar?
 • Hur har vi arbetat fram en företagskultur där etik och moral genomsyrar verksamheten?
 • Så har vi skapat en stabil grund för etiska koder och policys
 • Implementering genom spel för att skapa dialog och diskussion kring dilemman

Catharina Sabel, ansvarig för kompetensutveckling & ledarförsörjning, JM
Per Löfgren, hållbarhetschef, JM


Catharina SabelPer Löfgren
 
Engagerade medarbetare som känner stolthet
på arbetsplatsen – verktyg för att skapa
långsiktighet i kompetensförsörjningen
 • Vilka faktorer bidrar till engagerade medarbetare och hur uppnår du det?
 • Ambassadörskap som ett led i att skapa delaktighet och engagemang
 • Nyckelfaktorer i att behålla kompetens – tips och erfarenheter
Helena Martini, HR-chef, Atrium Ljungberg Helena Martini
 
Så framhäver du värderingar, företagskultur
& arbetslivskvalitet för att skapa en attraktiv
arbetsplats
 • Hur kan du skapa trivsel, öppenhet och engagemang för mer attraktiva arbetsplatser?
 • På vilka sätt kan ditt företag särskilja sig från andra företag?
 • Värdefulla metoder för att attrahera rätt medarbetare
Kristin Linus, Head of HR, Veidekke Sverige Kristin Linus
 
Gruppdiskussion
Hur kan vi arbeta för att synliggöra branschen
för unga?
 • Hur kan vi identifiera framtidens kompetensbehov?
 • Vad efterfrågar framtida generationer?
Moderator leder gruppdiskussionen Ann Ericsson
 
Mångfald på arbetsplatsen – så skapar du
inkluderande arbetsklimat & företagskultur
 • Framgångsrika metoder för att låta arbetsplatsens värderingar genomsyra hela verksamheten
 • Hur arbetar vi med mångfalds- och jämställdhetsfrågor på arbetsplatsen?
 • De viktigaste lärdomarna från vårt förändringsarbete mot en mer inkluderande byggbransch
Maria Hernroth, hållbarhetschef, Peab Maria Hernroth
 

Workshop

Så blir du medarbetarnas förstahandsval – att arbeta med dagens & morgondagens medarbetares uppfattning om företaget

 

Människorna som driver organisationen är dess viktigaste tillgång. Dina medarbetare är företagets främsta och mest unika konkurrensfördel. Hur gör du som företag för att locka de bästa talangerna till ditt företag? Vad får dem att stanna samt hur arbetar du med både nya och nuvarande anställdas uppfattning om företaget?


I denna workshop behandlar vi konkreta strategier för att attrahera och behålla personal samt spanar in i hur framtidens behov påverkar rekrytering och kompetensutveckling.

 

Du får lära dig:
• Den långsiktiga satsningen – från ad hoc till strategiskt val för att bygga vidare på ditt arbetsgivarvarumärke
• Hur du gör din arbetsplats mer attraktiv för potentiella kandidater och nuvarande anställda
• Hur du kan arbeta med marknadsföringen av dig som arbetsgivare
• Att arbeta med att skapa goda associationer till ditt varumärke
• Strategiska lösningar kring varumärkesarbetet
• Exempel på inspirerande case som öppnar ögonen för nya möjligheter med potentiella och nuvarande medarbetares uppfattning om företaget


Få möjlighet att på förhand påverka innehållet i workshopen.
Skicka dina frågor till: kga@teknologiskinstitut.se


Workshopen leds av Svante Randlert, Business & People Advisor, Academic work


Svante är en av Sveriges mest anlitade konsulter och föreläsare inom området att attrahera, rekrytera och utveckla medarbetare. Svante är en av fyra föreläsare bland över 1000, som genom tiderna lyckats få maxbetyget 5.0 av en hel publik hos Sveriges största chefsnätverk Close.

  Svante Randlert

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
26-27 september 2017
Workshop
27 september 2017
Lokal
Garnisonen
Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


2 jun

T.o.m.


25 aug

Fr.o.m.


26 aug
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Malin Hammer Northcott
mnor@teknologiskinstitut.se
0765-27 55 69

Tid & plats

Konferens
26-27 september 2017
Workshop
27 september 2017
Lokal
Garnisonen
Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


2 jun

T.o.m.


25 aug

Fr.o.m.


26 aug
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Malin Hammer Northcott
mnor@teknologiskinstitut.se
0765-27 55 69