Arbetsterapi för barn med funktionsnedsättning 2018

Konferensen för dig som vill utvecklas som arbetsterapeut

 

Arbetsterapi för barn med funktionsnedsättning

 

Att skapa förutsättningar för barnets och de anhörigas delaktighet, självständighet, känsla av meningsfullhet och ge möjligheter för varje barn att utvecklas bortom dagens gränser är en avgörande del i ditt arbete.

 

Men för att lyckas med detta, och samtidigt kunna utforma nytänkande sätt att behandla, utveckla och/eller kompensera såväl fysiska som kognitiva förmågor, krävs att du ständigt håller dig uppdaterad och hittar bra hjälpmedel inom alla de områden du arbetar med.

 

För att kunna vara specialiserad och samtidigt bred i din kompetens har vi utifrån specifika behov tagit fram en skräddarsydd konferens för dig som arbetar med arbetsterapi för barn med funktionsnedsättningar.

 

Ur innehållet

 • Hur kan teknik som stöd implementeras i barn & ungas vardag?
 • Att hantera stress & främja din egen hälsa – arbetssätt för en strukturerad dag & ett balanserat sinne
 • Farmakologisk behandling vid ADHD, autism och sömnstörningar – att känna till när man ska behandla

 

Ta del av expertrådgivning, ställ dina specifika frågor och ta chansen att utbyta erfarenheter med kollegor från stora delar av landet.

 

Varmt välkommen! 

 1. Program
 2. Workshop
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF

Tisdag 29 maj 2018

 

Aktuell forskning inom autism, Aspergers syndrom & andra autismliknande tillstånd
 • Vad säger forskningen om bakgrundsfaktorer till autismspektrumtillstånd?
 • Hur kommer DSM-5 påverka diagnoserna inom autismspektrumtillstånd?
 • Framtidens behandlingsmetoder för autism – vilka har forskningsstöd?

Steve Berggren, med. dr., leg. psykolog, specialist i neuropsykologi, biträdande föreståndare för Center of Neurodevelopmental Disorders på Karolinska Institutet (KIND) samt enhetschef för den kliniska verksamheten BUP KIND

 

Steve har en gedigen erfarenhet av att jobba kliniskt med barn och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Steve har även jobbat med handledning och utbildning av olika personalgrupper inom skola och klinisk verksamhet.

 
 
Klarspråk i journal – så skriver du tydligt, korrekt & lättförståeligt
 • Mottagaren i fokus: förenkla språket – inte innehållet
 • Effektiv kommunikation i vården – enkla knep för begripliga texter
 • Innehållsstruktur, meningsbyggnad och ordval som underlättar för läsaren

Elisabeth Legl, författare & föreläsare

 

 

 
 
Time Management – frigör tid, minska stress & jobba effektivare

 

Hög arbetsbelastning och stress är ett faktum på många arbetsplatser, och i synnerhet för arbetsterapeuter. Det är därför mer aktuellt än någonsin att kunna planera och strukturera tiden för att använda tillgängliga timmar på ett så produktivt sätt som möjligt. Att vi lever i en tillvaro där tid har blivit en bristvara samtidigt som vi får större ansvarsområden är ingen nyhet men det går att göra någonting åt det.


På detta pass får du bland annat:

 • Lära dig hur du skapar ett smidigt arbetsflöde och struktur trots att uppgifterna är många
 • Konkreta tips och råd för hur du kan skapa en effektivare vardag och få energi över efter arbetsdagen
 • Förstå vilka dina tidstjuvar är och hur du bäst använder din arbetsvecka

Passet leds av Sara Olén som är en uppskattad och efterfrågad effektivitetskonsult från Petra Brask & Partners. Hon har utbildat och föreläst för chefer och medarbetare i ett flertal olika organisationer. Missa inte chansen att ta del av Saras gedigna kunskaper!

 

 

 
Ögonstyrd dator som hjälpmedel för kommunikation & samspel för barn med
flerfunktionsnedsättning
 • Hur och till vad kan en ögonstyrd dator vara till nytta och vad behövs för att få det att fungera?
 • Viktiga resultat från aktuell intervjustudie utifrån personal-och föräldraperspektivet
 • Metod- och informationsmaterial för implementering och tidsbesparing för nätverket runt barnet, samt färdiga programvaruanpassningar för barn i olika åldrar och utvecklingsnivåer

Eva Holmqvist, MSc & specialistarbetsterapeut på Dart (kommunikations- & dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning)

 

 

 
 
Sällsynta diagnoser – vad är det & vad bör du känna till?
 • Definition av och exempel på vad som är sällsynt
 • Hur kan vi tänka kring sällsynthetens dilemma?
 • Centrum för sällsynta diagnoser; organisation och uppdrag – vilket stöd kan du få?

Cecilia Gunnarsson, docent i klinisk genetik & verksamhetschef på Centrum för sällsynta diagnoser sydöst
Charlotte Lilja, barnsjuksköterska & biträdande verksamhetschef på Centrum för sällsynta diagnoser sydöst

 

 

 
 

Onsdag 30 maj 2018

 

Farmakologisk behandling vid ADHD, autism & sömnstörningar – att känna till vid arbetsterapeutisk behandling
 • ADHD och autism – aktuella läkemedel
 • Vilka symtom kan behandlas med läkemedel och vad gör läkemedlet på sikt?

Kerstin Malmberg, överläkare, med. dr., Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet

 

 

 
 
Missa inte!
Föräldrastöd & etiska & moraliska frågor ur ett mångfaldsperspektiv
 • Olika kulturella synsätt på föräldraskapet
 • Olika kulturella synsätt på barn och funktionsnedsättningar
 • Arbetssätt för att tänka sig in i någon annans världsbild och hjälpa dem där de befinner sig

Rebecca Popenoe, universitetsadjunkt, Karolinska Institutet

 

 


 

Workshop

Digitala hjälpmedel vid kognitiv funktionsnedsättning


– effektiva verktyg som underlättar vardagen för barn & unga
 


Att ha kontroll över sin vardag innebär mer självständighet och ökad livskvalitet men det är inte alltid en självklarhet för personer med en kognitiv funktionsnedsättning. Under denna workshop går vi igenom hur kognitiva hjälpmedel
kan kompensera för olika svårigheter som att förstå tiden, påminnas om att en aktivitet startar, att avsluta en aktivitet, se om en aktivitet är utförd etc. Du får även ta del av nya och effektiva verktyg som hjälper dig att utveckla ditt arbete och
som underlättar för barnen att enklare få kontroll över sin vardag.

 

Vi går bland annat igenom:

 

 • Ett urval av Abilias kognitiva hjälpmedel och hur de används
 • Evidens och forskning inom kognitiva hjälpmedel
 • Exempel på olika personers anpassade tekniska stöd
 • Prova på och titta närmare på de olika hjälpmedlen

 

Workshopen leds av Sara Säterstam, leg. arbetsterapeut, Abilia

 


Abilia är ett företag med över 40 års erfarenhet och som med stöd av forskningsresultat utvecklar, tillverkar och säljer tekniska hjälpmedel för personer med olika funktionsnedsättningar. Sara har klinisk erfarenhet av att arbeta med barn såväl som vuxna. Hon har varit verksam i företaget i 7 år och jobbar idag med att informera och sprida kunskaper om vilket stöd tekniska hjälpmedel kan ge.

 

 

Plats & Pris

Konferens
29-30 maj 2018
Workshop
30 maj 2018
Lokal
Meddelas inom kort
Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


6 april

T.o.m.


4 maj

Fr.o.m.


5 maj
Konferens

5 450 kr
5 950 kr
6 750 kr
Workshop

2 450 kr
2 890 kr
3 490 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Marc Feucht
mfeu@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 70

Tid & plats

Konferens
29-30 maj 2018
Workshop
30 maj 2018
Lokal
Meddelas inom kort
Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


6 april

T.o.m.


4 maj

Fr.o.m.


5 maj
Konferens

5 450 kr
5 950 kr
6 750 kr
Workshop

2 450 kr
2 890 kr
3 490 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Marc Feucht
mfeu@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 70