Arbetsmarknadsinsatser i kommun 2018

Konferensen som ger dig praktiska verktyg och tips!

 

Lyckade arbetssätt för att hjälpa fler till arbete

 

Arbetsmarknaden i Sverige går starkt framåt med fler i arbete, men i detta synliggörs den grupp som står längst från arbetsmarknaden. Hur ska du nå dem och vilka insatser krävs? Hur kan den interna samverkan stärkas och hur ska du skapa en lyckad samverkan mellan kommun, Arbetsförmedlingen och näringslivet för att ge alla möjlighet till rätt sysselsättning?

 

Under två dagar får du ta del av anföranden från experter och lyssna till framstående praktikfall för att ge dig rätt kunskap och verktyg för att lyckas ännu bättre i ditt arbete.

 

Varmt välkommen!

 

Ur programmet:

 

Så får du den interna samverkan inom kommunen att fungera på bästa sätt
 • Framgångsfaktorer och utmaningar i samverkansarbetet kring unga – vad har vi lärt oss?
 • Så skapar samverkan möjligheter till att utgå från individen och att arbeta långsiktigt
 • Nästa steg i samverkansarbetet – så ska arbetssätten implementeras även för nyanlända och äldre

Anita Amandusson, arbetsmarknadssamordnare, arbetsmarknadsenheten Sotenäs kommun & Karin Ludvigsson, arbetsförmedlare, Arbetsförmedlingen Bohuslän

 

 

Växjölöftet – lokala reformer för att skapa rätt förutsättningar för att hjälpa nyanlända i arbete
 • Samverkan mellan kommun, arbetsgivare och myndigheter för full sysselsättning
 • Tydliga krav på motprestation för bidrag
 • Så möjliggör vi för en modern och effektiv vuxenutbildning med fokus på kompetensförsörjning

Oliver Rosengren, kommunalråd & ordförande i nämnden för arbete och välfärd, Växjö kommun

 

 

Erfarenheter från Trelleborgsmodellen – fokus på invånarens väg till självförsörjning
 • Lyckade insatser för minskat försörjningsstödsberoende
 • Nära samverkan med näringslivet som framgångsfaktor
 • Mer pengar till arbetsmarknadsprocessen, mindre till handläggning – så har vi lyckats fördela om resurserna

Eleonore Schlyter, enhetschef & Rehanna Ståhlstierna, enhetschef, Arbetsmarknads-förvaltningen, Trelleborgs kommun

 

 

 

 1. Program
 2. Workshop
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. PDF KOMMER
Fullständigt program kommer inom kort!
 
   
 

Workshop

 
Workshop kommer inom kort!

 

 

 

Spara
Spara

Plats & Pris

Konferens
18-19 september 2018
Workshop
19 september 2018
Lokal
Meddelas inom kort
Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


1 juni

T.o.m.


24 aug

Fr.o.m.


25 aug
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Jenny Engerdahl
jeen@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 81

Program i PDF-format


Tid & plats

Konferens
18-19 september 2018
Workshop
19 september 2018
Lokal
Meddelas inom kort
Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


1 juni

T.o.m.


24 aug

Fr.o.m.


25 aug
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Jenny Engerdahl
jeen@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 81