Arbetsmarknadsinsatser i kommun

Verktyg för att matcha rätt kompetens med rätt arbete!

 

Lär dig att effektivt hjälpa individer till självförsörjning

 

Under denna konferens får du inspireras av framgångsrika insatser och ta del av effektiva metoder för att kunna förbättra individers möjlighet till etablering på arbetsmarknaden. Sverige har stora utmaningar då många människor står utanför arbetsmarknaden, vilket ställer höga krav på landets kommuner.

 

Ta chansen att under två fullspäckade dagar träffa kunniga branschkollegor för att utbyta erfarenheter och få betydelsefulla verktyg för kommunala arbetsmarknadsinsatser.

 

 1. Program
 2. Workshop
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF
Samverkan med socialtjänsten & Arbetsförmedlingen – så möter Malmö utmaningar med hjälp av kommunala arbetsmarknadsinsatser
 • Så har vi nått resultat genom samverkan med offentliga och idéburna aktörer
 • Framgångsfaktorer för snabb etablering av nyanlända på arbetsmarknaden
 • Så har våra arbetsmarknadspolitiska insatser motverkat höga kostnader för försörjningsstöd

Maria Norrby, områdeschef Arbetsmarknad, Malmö stad

Som områdeschef för Arbetsmarknad i Malmö Stad har Maria det övergripande ansvaret för de kommunala arbetsmarknadspolitiska insatserna och stor erfarenhet av uppdraget att minska arbetslöshet och utanförskap med hjälp av effektiv samverkan med stat, idéburna sektorn samt övriga förvaltningar i Malmö.

 

 

 

Effektiv etablering av nyanlända med utgångspunkt på arbetsgivarens behov & bristyrken i landet
 • Så arbetar vi med nya sätt för att få in rätt person på rätt plats direkt 
 • Hur arbetsplatsförlagd utbildning kan hjälpa nyanlända till arbete 
 • Såhär skapar du struktur för en framgångsrik matchning

Annica Axelsson, integrationssamordnare, & Klas Johansson, chef Arbetsmarknadsenheten, Hammarö kommun

Hammarö kommun är en part i en regional satsning som innebär att snabb arbetsträning,  kompetensbedömning samt matchning är målet för att ge arbetsgivarna rätt kompetens och korta vägen till arbete. 

 

 

 

 
 
Vägen till självförsörjning – förbättra individers möjligheter till etablering på arbetsmarknaden
 • Kreativ Arbetsmarknad – projektet för en mer inkluderande arbetsmarknad för dem som står allra längst ifrån
 • Så har vi fått resultat genom systematisk samverkan för att bättre möta individer med olika typer av problematik
 • Så ökar vi anställningsbarheten och skapar fler ingångar till arbete 

Lisbeth Jönsson, verksamhetsutvecklare, ABF Malmö & Peter Stenberg, volontär & stödledare via Kreativ Arbetsmarknad

 

 I ESF-projektet Kreativ Arbetsmarknad som ägs av ABF Malmö arbetar Lisbeth för en mer inkluderande arbetsmarknad för dem som står allra längst ifrån. Hon har stor erfarenhet av arbetet med att få individer att närma sig arbetsmarknaden, utveckla en systematisk samverkan för att bättre möta sammansatt problematik samt att skapa fler ingångar till arbete. Tack vare Kreativ Arbetsmarknad har Peter fått arbete som volontär och stödledare.

 

 

 

Framgångsfaktorer för effektiva jobbprojekt i en kommun
 • KomiJobb – verktyg för bättre möjlighet till självförsörjning och en stärkt anställningsbarhet hos arbetssökande
 • Crea – en unik arbetsmetod med en effektiv introduktion av den svenska arbetsmarknaden
 • Hur du kan omvandla försörjningsstöd till att finansiera anställningar

Jenny Edlund, projektledare, & Hans Skimmermo, projektledare, Sundsvalls kommun 

 
 
Hur vi hjälper lågutbildade & analfabeter in på arbetsmarknaden på bästa sätt
 • Effektiva verktyg för att förkorta lågutbildades och analfabeters väg till arbetsmarknaden
 • Vikten av individualisering, stöd och stöttning
 • Hej svenska! – ett interaktivt stöd för svenskinlärning och språkträning som kan användas både hemma och i skolan 

Annika Hansen, projektledare lärplattformen hejsvenska.se, Komvux Malmö Södervärn

 

Annika, SFI-lärare sedan 1992 och förstelärare på Komvux Malmö Södervärn, har ett särskilt intresse av utbildning av analfabeter och lågutbildade. Detta har bidragit till att hon startat upp en flexibel lärstudio för denna målgrupp och är projektledare och ansvarig för pedagogiskt innehåll på läsplattformen hejsvenska.se.

 

 

 

Kommunens ansvar för att skapa resurser för arbetsmarknadsinsatser
 • Är det kommunens ansvar att skapa resurser för arbetsmarknadsinsatser? 
 • Så kan kommunen motverka kostsam arbetslöshet och försörjningsstödsberoende 
 • Metoder för att organisera det arbetsmarknadspolitiska arbetet i en kommun

Christiane Rüdiger, ordförande Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning & integration, Sundsvalls kommun

 
 
Effektiva vägar ut i arbetslivet för ungdomar långt ifrån arbetsmarknaden
 • Faktorer som påverkar ungas möjlighet att etablera sig i arbetslivet – hur du kan stötta på rätt sätt
 • Vilka typer av insatser har visat sig framgångsrika för unga som varken studerar eller arbetar? 
 • Metoder och strategier för att öka kvaliteten i insatser för unga

Malin Monas, arbetsmarknadscoach, & Cecilia Leanderson, arbetsmarknadscoach, Olofströms kommun 

 
 
Långtidsarbetslöshet & dess påverkan på individen – metoderna för att hjälpa på rätt sätt
 • Hur vi kan ge långtidsarbetslösa en mer positiv framtidstro 
 • Vad du kan tänka på i mötet med en arbetssökande som länge varit arbetslös
 • Hur kan individen själv förbättra sina chanser på arbetsmarknaden på rätt sätt?

Klas Hägglund, samordnare/koordinator, Studieförbundet Vuxenskolan Sundsvall 

 

Klas har lång erfarenhet av att leda  arbetsmarknadsprojekt och har själv varit arbetslös i många år. Han kan, förutom att ge dig effektiva verktyg för bemötandet av arbetslösa, därför ge självupplevda och insiktsfulla tips om hur man som långtidsarbetslös upplever sin vardag och för hur man kan coacha sig själv fram till nästa jobb eller nästa mål.

 
 
Så har vi skapat ett framgångsrikt samarbete mellan kommunen & Arbetsförmedlingen
 • Hur ett gott samarbete med Arbetsförmedlingen ser ut
 • Kommunens möjlighet att påverka samarbetets uppbyggnad
 • Kommunen och Arbetsförmedlingen – vilken part bär vilket ansvar?  
Lars Borgemo, chef norra Kalmar län, Arbetsförmedlingen   
 
Olofsströmsmodellen – vägen från försörjningsbidrag till självförsörjning
 • Goda resultat genom att koppla samman försörjningsstödet med praktik och arbetsträning
 • Hur vi använder effektiva verktyg för att minska utgifterna för försörjningsstöd
 • Så har vi skapat framgångsrika samarbeten med offentliga aktörer

Helen Hagegren, verksamhetschef Arbete & Försörjning, & Björn Sigfridsson, samordnare Ekonomiskt bistånd, Olofströms kommun

 

Med stor erfarenhet av vägledning till självförsörjning berättar Helen och Björn mer om hur det år 2000 startades ett projekt med målet att hjälpa bidragsberoende till egenförsörjning med hjälp av arbete, studier eller sjukersättning.

 

 

 

Workshop

Effektiva metoder för att få in rätt person på rätt plats – att matcha kompetenser, kunskaper och arbete

 

Att minska kostnader för försörjningsbidrag, få fler människor till sysselsättning och att utveckla matchningen av kompetens och efterfrågan är idag en mycket central och viktig del i arbetet med arbetsmarknadsinsatser. Hur kan du på bästa sätt ta tillvara på kunskaper och kompetenser hos nyanlända akademiker? Hur kan du hjälpa dem att korta vägen till den svenska arbetsmarknaden?

 

Denna interaktiva workshop kommer att ge dig användbara kunskaper om hur du effektivt kan matcha arbete med kompetens utifrån individuella förutsättningar och arbetsmarknadens behov, samt vilka verktyg som visat sig vara framgångsrika för bästa resultat. Du kommer även att lära dig hur du kan tillvarata utländska kompetenser och hur ett framgångsrikt system för att få människor till arbetslivet kan se ut. 

 

Under fördjupningen får du lära dig mer om:

 • Effektiva metoder för att korta vägen till arbetsmarknaden
 • Framgångsrika verktyg för att synliggöra kompetens
 • Möjligheter och utmaningar i arbetet med att erkänna kunskap och kompetens i nya sammanhang 

 

Workshopen leds av Johanna Hargö, projektledare för Korta Vägen på Stockholms Universitet.

 

Johanna arbetar som projektledare på Korta Vägen, en förberedande arbetsmarknadsutbildning som ges på uppdrag av Arbetsförmedlingen, vars syfte är att hjälpa utländska akademiker att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Under workshopen kommer Johanna och kollegor från team Korta Vägen att dela med sig av sina erfarenheter av hur du kan använda verktyg som vägledning, utbildning och relationsbyggande insatser, matchning samt kvalificerade praktikplatser för att hjälpa målgruppen att bli mer anställningsbar.

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
20-21 september 2017
Workshop
21 september 2017
Lokal
Garnisonen konferens
Karlavägen 100, Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


1 juni

T.o.m.


24 augusti

Fr.o.m.


25 augusti
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Angelica Barile
angb@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 92

Tid & plats

Konferens
20-21 september 2017
Workshop
21 september 2017
Lokal
Garnisonen konferens
Karlavägen 100, Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


1 juni

T.o.m.


24 augusti

Fr.o.m.


25 augusti
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Angelica Barile
angb@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 92