Anhörigdagarna 2017

Konferensen med fokus på beroendeproblematik & psykisk ohälsa

 

Du som arbetar med anhörigstöd står inför många utmaningar i en verksamhet under utveckling. På denna konferens varvas praktikfall och aktuell forskning med interaktiva moment, och du får även en unik chans att medverka i utformningen av nya samverkansmodeller för framtidens anhörigstöd. Välj fördjupning inom beroende eller psykisk ohälsa, inspireras och få konkreta verktyg och fördjupad kunskap för att möta framtidens utmaningar.Lär dig mer om bland annat:

 

 • Hur du kan nå ut till och fånga upp de som är i behov av anhörigstöd
 • Vad som krävs för att bäst förstå och tillgodoser anhörigas unika och ofta komplexa behov av insatser
 • Hur du bäst bemöter och hjälper personer som lider av medberoende
 • Konkreta verktyg och metoder för att effektivt stödja anhöriga till personer med missbruksproblematik eller psykisk ohälsa

 

Varmt välkommen!

 

 

I samarbete med:

 

      

 1. Program
 2. Workshop
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF
Hur kan vi bäst samverka med psykiatrin?
 • Hur kan vi samverka trots rådande system för sekretesshantering?
 • Övriga hinder för samverkan – så kan vi övervinna dessa
 • Nya samverkansformer mellan psykiatrin och kommunernas anhörigstöd
 • Bikupediskussioner & brainstorming

 Mikael Nylander, anhörigkonsulent, Danderyds kommun

 

 
 
Intern samverkan för effektivare & mer lättillgängligt anhörigstöd
 • Vad kan vi åstadkomma med en gemensam handlingsplan för psykisk hälsa?
 • Gränslöst anhörigstöd inom Stockholms Län – en gyllene chans att göra skillnad
 • Vilka hinder måste vi övervinna för att lyckas?
 • Bikupediskussioner & brainstorming

Mikael Nylander, anhörigkonsulent, Danderyds kommun
Marie Svärd, anhörigkonsulent, Rinkeby–Kista stadsdelsförvaltning

 

 
 
Speciellt inbjuden
Anhöriga – resurs eller belastning?
 • Finns det besvärliga anhöriga?
 • Så kan du förstå anhörigs behov
 • Praktiska tillvägagångssätt och metoder för god kommunikation och konflikthantering

Gunilla Matheny arbetar som distriktssköterska med specialisering inom vård i livets slutskede samt som pedagog och uttryckande konstterapeut. Hon arbetar även i egen verksamhet med föreläsningar, utbildning och handledning av personal, chefer, politiker, frivilliga samt anhöriga. Därtill har hon har skrivit boken Att utveckla anhörigstöd och designat NKA:s webbutbildning Utveckla stöd till anhöriga. Gunilla har gjort sig känd som en av de drivande krafterna bakom anhörigstödet i Sverige.

 

 
 
Gruppdiskussion
Hur når du ut till de som är i behov av anhörigstöd?
 • Att uppmärksamma anhöriga om rätten till stöd – hur gör du?
 • Hur kan du nå ut till nyanlända och få dem att känna sig trygga?
 • Hur hjälper du anhöriga att förstå samt bemöta vanliga försvarsmekanismer hos den närstående?
 • Verktyg och metoder för att bygga tillit hos anhöriga – vilka är dina bästa tips?

Under ledning av Maria Comstedt

 

 
 
Digitala verktyg för ett förbättrat anhörigstöd – ta del av det senaste
 • Vardagslivet för unga vuxna som är närstående till personer med psykisk ohälsa
 • Vilket stöd använder unga personer som lever nära någon med psykisk ohälsa?
 • Vilka är effekterna av ett webbaserat stöd för unga vuxna som tar hand om någon med psykisk ohälsa?

Lilas Ali, universitetslektor, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

 

 
 
Spår 1: BEROENDE
CRAFT – ett framgångsrikt program för anhöriga
till någon med beroendeproblematik
 • Introduktion i CRAFT – en evidensbaserad metod för anhöriga
 • Hur förbättrar CRAFT anhörigas välbefinnande? – så säger forskningen
 • Konkreta strategier och verktyg som uppmuntrar närstående med beroendeproblem att söka hjälp

Carina Bång, beteendevetare & cert. CRAFT-terapeut, Coaching & Motivation Scandinavia

 

 
 
Spår 1: BEROENDE 
Anhörigperspektiv på livet med missbruk – fotbollsmammor som blev knarkmorsor
 • Barn med missbruksproblematik – från misstanke till ingripande
 • Upplevda framgångsfaktorer och fallgropar i anhörigstödet
 • Så gör vi skillnad genom AHA (Anhöriga Hjälper Anhöriga)

Angelica Byström & Maria Comstedt, anhöriga & aktiva inom AHA (Anhöriga Hjälper Anhöriga)

 

 
 
Spår 2: PSYKISK OHÄLSA
Två perspektiv på psykisk ohälsa – närstående & anhörig berättar
 • Rädsla, okunskap samt vikten av förståelse och insikt
 • Viktiga framgångsfaktorer och fallgropar i anhörigstödet
 • Exempel på skillnader i närståendes respektive anhörigs upplevelse och tolkning av samma händelser

Eva Svärd, närstående
Sara Svärd, anhörig

 

 
 
Spår 2: PSYKISK OHÄLSA
Att möta självmordsnära
– Vad säger man till den som vill dö?
 • Fakta & myter om självmord i Sverige
 • Verktyg för dig som möter anhöriga till självmordsnära individer i ditt arbete
 • Do's & don'ts – vad kan du säga & vad kan trigga?

Selene Cortes, utbildningsansvarig, Mind

 

 
 
Gruppdiskussion
Närstående med kombination av beroendeproblematik & psykisk ohälsa
 • Vilka specifika stödbehov har denna grupp av anhöriga?
 • Är dessa anhöriga specifikt utsatta för samhällets värderingar?
 • Vilka komplikationer uppstår för anhörigstödet vid denna samsjuklighet?
 • Vad bör du undvika i anhörigstödet i dessa fall?

Under ledning av Maria Comstedt

 

 
 
Moderator
Maria Comstedt
Maria är utbildad kommunikatör och arbetar som fristående konsult inom bland annat affärsutveckling och projektledning. Hon bor i Örebro och har två barn – varav ett med beroendeproblematik. Utifrån sina personliga erfarenheter av livet som anhörig har Maria kommit att engagera sig aktivt inom samhället och anhörigstödet – främst genom den ideella föreningen AHA (Anhöriga Hjälper Anhöriga), där hon coachar andra anhöriga för en bättre och lyckligare tillvaro.
   
 

Workshop

Medberoende – att hjälpa den som hjälper

 

Runt varje person som lider av missbruk eller psykisk ohälsa finns normalt minst en person som är medberoende. Detta kan leda till minskad förmåga för den anhörige att hantera sitt eget liv och på sikt till ångest, depression, utmattningssyndrom, suicidtankar eller rent av eget missbruk. Men hur kan du förhindra medberoende och vilken hjälp fungerar bäst? Vad efterfrågar medberoende själva och hur kan du behandla orsaken istället för symptomen?

 

 

Workshopen leds av Ida Högström, föreläsare och grundare, Medberoendepodden

 

Ida har gått ifrån en otrygg, dysfunktionell uppväxt med hemligheter, skam, oro och lögner, till att resa sig och bli en fri människa med hopp och lust på livet. Efter att ha tillfrisknat från sitt eget medberoende startade Ida år 2015 podcasten Medberoendepodden, som idag är Sveriges största podcast om medberoende. Genom Medberoendepodden har Ida träffat ledande kompetens inom området – resultatet av dessa intervjuer, omfattande forskning samt egna erfarenheter ligger till grunden för denna inspirerande workshop.

 

Under workshopen delar Ida med sig av sina erfarenheter från uppväxten med en mor som led av alkoholism och bipolär sjukdom. Workshopen lyfter även medberoendeproblematiken i sin helhet – Vad är medberoende? Hur ter det sig? Vem är medberoende? Vad säger statistiken och hur kan du göra skillnad?

 

Workshopens deltagare får medverka i interaktiva övningar och gruppdiskussioner samt reflektera och dela erfarenheter. Deltagarna kommer att få fördjupad kunskap om medberoendeproblematiken, effektiva verktyg för att bemöta personer som lider av medberoende samt konkreta råd och tillvägagångssätt gällande hur stödet till dessa individer bäst utformas.

 

   

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
15-16 november 2017
Workshop
16 november 2017
Lokal
Meddelas inom kort
Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


22 sep

T.o.m.


27 okt

Fr.o.m.


28 okt
Konferens

5 450 kr
5 950 kr
6 750 kr
Workshop

2 490 kr
2 890 kr
3 490 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Michael Linell
mlin@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 26

Tid & plats

Konferens
15-16 november 2017
Workshop
16 november 2017
Lokal
Meddelas inom kort
Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


22 sep

T.o.m.


27 okt

Fr.o.m.


28 okt
Konferens

5 450 kr
5 950 kr
6 750 kr
Workshop

2 490 kr
2 890 kr
3 490 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Michael Linell
mlin@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 26