Ångestsyndrom 2018

Konferensen för dig som arbetar med ångestsyndrom!

 

Lyckas i din behandling av patienter med ångestsyndrom

 

Den psykiska ohälsan är ett växande folkhälsoproblem och allt fler söker vård för besvär av oro och ångest. Du som arbetar inom psykiatrin och kommer i kontakt med patienter med olika ångestsyndrom har därför en viktig roll att hjälpa varje patient till rätt behandling.

 

Under konferensen Ångestsyndrom 2018 får du chansen att bland annat lyssna till den senaste forskningen inom ångestsyndrom och uppdatera dig i aktuella och evidensbaserade behandlingsmetoder. 

 

Varmt välkommen!

 

 1. Program
 2. Anmälan
 3. Plats & Pris
 4. Program i PDF

Onsdag 12 september 2018

 

Den rädda hjärnan
 • Hjärnfunktion vid ångest och ångestbehandling
 • Kan symptomaktivering och re-konsolidering leda till precisionspsykiatri?
 • Serotoninfunktion och selektiva serotonin som återupptags-hämmare vid socialt ångestsyndrom
Mats Fredrikson, senior professor i klinisk psykologi vid Uppsala universitet & verksam vid Karolinska institutet

Mats forskning rör processer i människans hjärna vid rädsla och ångest. Under föreläsningen kommer aktuell forskning kring hjärnavbildning vid farmakologisk och psykologisk behandling av ångestsyndrom att diskuteras, liksom experimentella och kliniska studier gällande grundläggande inlärningsmekanismer som är av betydelse för behandlingsframgång.

 

 

 
 
Peer supporter – en ny yrkesroll inom sjukvården & socialpsykiatrin
 • Vad innebär det att vara en peer supporter och hur kan rollen hjälpa patienter i deras behandling?
 • Senaste forskningsresultaten från projektet
 • Hur går man tillväga för att få en peer supporter till sin verksamhet?

Sonny Wåhlstedt, projektsamordnare PEER Support, Nationell samverkan för psykisk hälsa i Göteborg

Sonny arbetar som samordnare för fyra pilotlän i Sverige och arbetar med implementeringen av PEER Support i verksamheter i Västra Götaland. Han är även ordförande och verksamhetschef för NSPHiG – Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg/Västra Götaland.

 

 

 
 
KBT vid ångestproblematik – aktuella trender & utvecklingslinjer
 • Från syndromspecifik till transdiagnostisk ångestbehandling
 • Nya sätt att arbeta med välkända KBT-tekniker – exponering, kognitiva tekniker, etc.
 • Kombinationsbehandlingar: KBT och psykofarmaka – var är viktigt att tänka på?
 • Evidensen för KBT vid olika ångesttillstånd 

Bengt E Westling, psykolog, Westling KBT

Bengt är leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi, leg. psykoterapeut, psykoterapihandledare och docent. Idag är han verksam som universitetslektor vid Institutionen för psykologi på Uppsala universitet men är också privatpraktiserande psykolog i Stockholm. Under Bengts talarpass får du ta del av hans långa erfarenhet av kliniskt arbete, forskning och utbildning inom ångestområdet.

 

 

 
 
Att leva med ångestsyndrom – ett patientperspektiv
 • Min resa i med- och motgångar
 • Metoder som hjälpt mig i min behandling
 • Vikten av rätt bemötande inom vården
 • Tabu, stigmatisering och skam – hur påverkar det? 

Petra Rohrer har cirka 20 års egen erfarenhet av olika former av ångestsyndrom såsom panikångest, PTSD och social fobi. Idag arbetar hon med olika projekt med fokus på att skapa ökat inflytande och delaktighet för personer med psykisk ohälsa och/eller utvecklingsstörning. Under föreläsningen får du ta del av hennes berättelse om hur det är att leva med ångestsyndrom och vad som har hjälpt henne i återhämtningsprocessen. 

 

 

 
 

Onsdag 12 september 2018

 

IPT som behandlingsmetod vid ångestsyndrom
 • Att arbeta kliniskt med IPT – verksamma mekanismer och centrala interventioner i IPT-behandlingen
 • Kliniska exempel på IPT-behandling vid ångestsyndrom
 • Hur kan du implementera metoden i din kliniska praktik?

Karin Hammarstrand, leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi, IPT-Handledare, Verksam psykologi  

 

 

 
 
Affektfokuserad psykodynamisk korttidsterapi vid ångestsyndrom – finns det någon evidens & hur går det till?
 • Översikt av forskningsläget för psykodynamisk korttidsterapi vid vanliga ångestsyndrom
 • För vilka patienter kan psykodynamisk psykoterapi vara ett lämpligt alternativ?
 • Beskrivning av centrala principer i affektfokuserad psykodynamisk psykoterapi

Peter Lilliengren, psykolog, psykoterapeut & fil. dr. i klinisk psykologi, Affekta

 

 

 
 
Tvångssyndrom & dess behandling!
 • Bakomliggande faktorer till tvångssyndrom
 • De olika tvångssyndromen
 • Medicinering och KBT-behandling – vad säger forskningen?
 • Hur arbetar vi på de regionala mottagningarna?

Johannes Cannán-Magnusson, enhetschef & Katarina Evervall, Psykiatrisjuksköterska, Vuxenpsykiatrisk Öppenvårdsmottagning OCD- Tvångssyndrom, Södra Älvsborgs Sjukhus

 

 

 
 
Hur höjer vi kunskapen hos anhöriga till personer med ångestsyndrom?
 • Upplevelser från ett anhörigperspektiv
 • Vilken stöttning behöver anhöriga ha för att hjälpa till i behandlingsprocessen?
 • Betydelsen av ett bra bemötande gentemot patient och anhöriga 

AnnKatrin Noreliusson, föreläsare & coach, Familjebalans

 

 

 
 
Moderator
AnnKatrin Noreliusson

AnnKatrin har stor erfarenhet av NPF och OCD, både som förälder och genom hennes arbete som NPF-coach. Idag driver hon företaget Familjebalans där hon föreläser, handleder och utbildar inom NPF och OCD. Hon driver även Familjebalans-podden, en podcast om NPF. Under konferensdagarna är det AnnKatrin som guidar oss mellan programpunkterna och som leder diskussionerna. 

 

   
 

Workshop

Workshoptext

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
11-12 september 2018
Lokal
Piperska muren, Scheelegatan 14
Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


18 maj

T.o.m.


17 aug

Fr.o.m.


18 aug
Konferens

5 980 kr
6 680 kr
7 680 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Annika Stenekas
anno@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 05

Tid & plats

Konferens
11-12 september 2018
Lokal
Piperska muren, Scheelegatan 14
Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


18 maj

T.o.m.


17 aug

Fr.o.m.


18 aug
Konferens

5 980 kr
6 680 kr
7 680 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Annika Stenekas
anno@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 05