Kirurgisk omvårdnad 2018

Utveckla dig i din yrkesroll!

 

Årets mötesplats för dig som arbetar som sjuksköterska inom kirurgisk omvårdnad Konferensen lyfter hur du kan arbeta för att möta de höga kraven som ställs på kvalitet och effektivitet inom vården. Du får bland annat praktiska verktyg för att kunna öka patientens delaktighet i sin egen vårdprocess och du får även lyssna till praktikfall och experter från hela landet!

 

Ta chansen att fördjupa dig kring:

 

 • Vad som är bra arbetsmiljö och hur du skapar ett gott ledarskapsklimat
 • Den senaste forskningen och hur du kan förbereda dig för den framtida utvecklingen
 • Behandlingsmetoder och rutiner för postoperativt illamående
 • Metoder och arbetssätt för att stärka och utveckla dig i din arbetsroll

 

Varmt välkommen!

Lovina Lövqvist

Projektledare 

 

 1. Program
 2. Workshop
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF

 

Tisdag 15 maj 2018 

 


Prevention & behandling av kirurgiska komplikationer
 • Vilka är de vanligaste respektive svåraste förebyggbara kirurgiska komplikationerna inom vården idag?
 • Nya råd och rön gällande preop status – vilka risker kan du redan innan operation uppmärksamma för att förbättra patientsäkerheten?
 • Hur kan du bidra till en säkrare vård och undvika att patienten skadas?
 • Hur kan ny teknik användas för att göra vården mer säker och vilka fallgropar finns?

Gabriel Sandblom, överläkare & docent Gastrocentrum, Karolinska universitetssjukhuset
Gabriel har ett intresse för patientsäkerhet och metoder för att bedöma patienter inför kirurgi och monitorerna dem efter ingreppet. Han är ledare för en forskningsgrupp som driver studier kring utvärdering av tekniker för benign kirurgi.Så identifierar du den akut försämrade kirurgipatienten i tid – varningstecken & signaler
 • Erfarenheter från implementerade rutiner

 • Så stärker du ditt handhavande i det patientnära arbetet

 • Metoder för att upptäcka riskfaktorer i tid

Gabriel Sandblom, överläkare & docent Gastrocentrum, Karolinska universitetssjukhuset

 


Vätsketerapi för den svårt sjuka kirurgiska patienten – nya & gamla rön
 • Vilka vätskeförluster är vanligt förekommande hos en kirurgisk patient?

 • Hur kan optimerad vätskebehandling leda till minskad postoperativ morbiditet och mortalitet?

 • Hur undviker du under- och överbehandling med vätska och salter postoperativt?

Hans Bahlmann, överläkare AnOpIVA-kliniken, Universitetssjukhuset i LinköpingÖka din kunskap om omvårdnad vid sepsis
 • Var finns de moderna behandlingsalternativen?

 • Ny kunskap om tillståndet

 • Ta del av de senaste nationellt och internationellt rönen kring sepsis

Johnny Hillgren, verksamhetschef VO Anestesi, Region GävleborgDen senaste forskningen kring divertikulit
 • Nya trender kring utredning, behandling och uppföljning

 • Aspekter på omvårdnad av patienter med divertikulit

Fredrik Hjern, överläkare och docent, Kolorektalflödet, Karolinska Universitetssjukhuset

 Onsdag 16 maj 2018

 

Det senaste inom behandlingsmetoder & rutiner för postoperativt illamående
 • Illamående som problematik och hur du bemöter den

 • Riskfaktorer för PDNV

 • Den senaste forskningen och de senaste lärdomarna från klinik

Antonio Moraitis, ST-läkare Länsverksamheten för operation & Intensivvård, Sundsvalls sjukhus

 


Ta del av den senaste forskningen kring traumatisk blödning
 • Utveckla din förståelse för tillståndet

 • De senaste rutinerna inom klinik idag – fördelar, fallgropar och utmaningar

 • Nya rön nationellt och internationellt

Ulf Schött, forskare & överläkare, Lunds Universitet

Ulf har långårig erfarenhet från branschen och har bland annat arbetat i England där han upplevde att det fanns ett mycket
större säkerhetsintresse kring blodprodukter än i Sverige. Detta har lett till att han har publicerat flera artiklar i läkartidningen om transfusion. Ulfs nuvarande forskning fokuserar kring monitorering av koagulation och blödningsbehandling.

 

 

Arbetsmiljö som ett verktyg för att behålla & utveckla personalen
 • Vad är en god arbetsmiljö inom vården?

 • Så skapas ett gott ledarskapsklimat med stort förtroende

 • Ta del av konkreta exempel från lyckade satsningar

Åsa Kuivanen & Malin Friberg, vårdenhetschef geriatrisk avdelning, Kungälvs sjukhus

 

Workshop

Time Management

 

Hög arbetsbelastning och stress är ett faktum inom sjukvården idag samtidigt som sjuktalen bland patienterna ökar. Det
är därför mer aktuellt än någonsin att kunna planera och strukturera tiden för att använda tillgängliga timmar på ett så produktivt sätt som möjligt. Att vi lever i en tillvaro där tid har blivit en bristvara samtidigt som vi får större ansvarsområden är ingen nyhet men du kan faktiskt göra något åt det!

 

Under denna workshop får du en tidseffektiv utbildning med fokus på personlig effektivitet, planering och prioritering. Vi ser över vilka ”tids- och energitjuvar” du brottas med dagligen och ger dig verktyg för en mer målinriktad och balanserad arbetsdag. Målsättningen med workshopen är att du får träna in ett beteende där du kan kontrollera din egen arbetssituation bättre, så att du får mer gjort av det som är viktigt varje dag.

 

Vi går bland annat igenom:

 •  Konkreta tips och råd för hur du kan skapa en effektivare bvardag och får energi över efter arbetsdagen

 • Hur du skapar ett smidigt arbetsflöde och struktur trots att uppgifterna är många

 •  Verktyg för tidsanalys som kan hjälpa dig att planera för att undvika onödig stress

 • Förstå vilka dina tidstjuvar är och hur du bäst använder din arbetsvecka

   

 

Workshopen leds av Ingrid Hegg, effektivitetskonsult, Petra Brask & Partners

Ingrid är en uppskattad och efterfrågad effektivitetskonsult. Hon har utbildat och föreläst för chefer och medarbetare i ett flertal
olika organisationer. Missa inte chansen att ta del av Ingrids gedigna kunskap.

 

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
15-16 maj 2018
Workshop
Lokal
Lokal meddelas inom kort
Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


20 april

Fr.o.m.


21 april


Konferens

5 980 kr
7 680 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Lovina Lövqvist
E-post: llov@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-52 75 527

Tid & plats

Konferens
15-16 maj 2018
Workshop
Lokal
Lokal meddelas inom kort
Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


20 april

Fr.o.m.


21 april


Konferens

5 980 kr
7 680 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Lovina Lövqvist
E-post: llov@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-52 75 527