IVA 2018

 

Utveckla arbetet på intensivvårdsavdelningen!

 

Att möta en värld i förändring-

IVA-sjuksköterskans dynamiska roll

 

Intensivvård är en verksamhet som lever i symbios med omvärldens förändringar och som ständigt förs framåt av forskningens insatser. Den ställer höga krav på sin personal avseende såväl kompentens som handlingskraft under press och empati för drabbade och anhöriga. 

Att arbeta i en sådan miljö kan vara påfrestande och att tidvis vara fokus för såväl medial- som hotfull uppmärksamhet ökar komplexiteten exponentiellt.

 

Denna konferens tar avstamp i dessa utmaningar och ger dig de verktyg, och den insyn i forskningen, du behöver för att möta denna evigt föränderliga omvärld.

 

Varmt välkommen!

 

Marcus Sjöström

Projektledare  

 

 

Ur programmet:


IVA från ett patientperspektiv - fördjupa din förståelse

- Ta del av de psykiska & fysiska utmaningar som vårdtagaren möter

- Dra lärdom av patientmötet från annat perspektiv

- Utveckla ditt handhavande i det patientnära arbetet

Carina Elmqvist  leg. Sjuksköterska, fil.dr vårdvetenskap, Lektor, Linnéuniversitetet

 

Skalltrauma - konkreta verktyg för effektiv diagnosticering & behandling 

- Ta del av beprövade behandlingsmetoder och diagnosstrategier

- Utveckla din förståelse för tillståndet och hypoteserna kring det

Zandra Olivecrona, specialistläkare i neurokirurgi, Universitetssjukhuset Örebro, ANIVA-kliniken

 

Råd och rön inom hypotermibehandling

- Ta lärdom från den senaste forskningen

- Få förmågan att individanpassa din behandling

Otto Henriksson, läkare i anestesi och intensivvård, MSE, Eskilstuna

 

 

 

  1. Program
  2. Anmälan
  3. Plats & Pris
  4. PDF KOMMER

 

Fullständigt program kommer inom kort!

 

 

 

Workshop

Workshoptext

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
13-14 mars 2018
Lokal
Lokal meddelas inom kort
Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


8 dec

T.o.m.


2 feb

Fr.o.m.


3 feb
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Marcus Sjöström
E-post: masj@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-52 75 573

 

Program i PDF-format


Tid & plats

Konferens
13-14 mars 2018
Lokal
Lokal meddelas inom kort
Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


8 dec

T.o.m.


2 feb

Fr.o.m.


3 feb
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Marcus Sjöström
E-post: masj@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-52 75 573