IVA 2018

 Utveckla arbetet på intensivvårdsavdelningen!

 

Att möta en värld i förändring

- IVA-sjuksköterskans dynamiska roll

 

Intensivvård är en verksamhet som lever i symbios med omvärldens förändringar och som ständigt förs framåt av forskningens insatser. Den ställer höga krav på sin personal avseende såväl kompentens som handlingskraft under press och empati för drabbade och anhöriga. 

Att arbeta i en sådan miljö kan vara påfrestande och att tidvis vara fokus för såväl medial- som hotfull uppmärksamhet ökar komplexiteten exponentiellt.

 

Denna konferens tar avstamp i dessa utmaningar och ger dig de verktyg, och den insyn i forskningen, du behöver för att möta denna evigt föränderliga omvärld.

 

Varmt välkommen!

 

 1. Program
 2. Anmälan
 3. Plats & Pris
 4. Program i PDF

 


Tisdag 13 mars 2018Kontinuerlig dialys ur ett intensivvårdsperspektiv
 • Indikationer, val och principer som föreligger kontinuerlig dialys

 • De vanligaste problemen hos dialyspatienten på IVA och hur du kan åtgärda dem

 • De senaste behandlingsmetoderna och riktlinjerna inom kontinuerlig dialys

Max Bell, med. dr. & överläkare, centrala intensivvårdsavdelningen, Karolinska Universitetssjukhuset

 

 

Accidentell hypotermi – vän eller fiende? Initialt omhändertagande & resuscitering
 • Hypotermi som ett problem för den skadade patienten – vilka särskilda överväganden och åtgärder behöver vidtas prehospitalt och inom intensivvård?

 • Indikationer och åtgärder vid resuscitering av nedkyld person med hjärtstillestånd

 • Hypotermi som förutsättning för framgångsrik återupplivning och överlevnad

Otto Henriksson, läkare anestesi & intensivvård, anestesikliniken, Eskilstuna & ambulanshelikopter, Västerbotten

 


Nya psykoaktiva substanser – en utmaning för sjukvården
 • Nya substanser för berusning som kan inhandlas via Internet

 • Förekomst och akut toxicitet

 • Klinisk handläggning av dessa substanser

Kai Knudsen, universitetslektor & överläkare, avdelningen för anestesiologi & intensivvård, institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

 

 

Blödningsbehandling & profylax inom intensivvård

 • Hur mäter vi in vivo hemostas?

 • Koagulationsproblem inom intensivvård

 • Faktorkoncentrat eller plasma?

 • När vågar vi använda trombosprofylax?

Ulf Schött, överläkare, docent, anestesiologi & intensivvård, Skånes Universitetssjukhus samt projektledare, koagulation vid kirurgi & kritisk sjukdom, Lunds universitet

 

 

Intensivvårdssjuksköterskan – en resurs för familjen

 • Familjer – en omvårdnadsangelägenhet?

 • Aktuell forskning kring familjers behov när en familjemedlem behöver vård

 • Hur upplever familjer mötet med vården?

 • Familjecentrerad omvårdnad – ett stöd för sjuksköterskor i omvårdnadsarbetet

Carina Persson, sjukgymnast, med. dr. omvårdnad & lektor, vårdvetenskap med inriktning mot familjers livssituation, Linnéuniversitetet

 

 

Onsdag 14 mars 2018

 


Det är en konst att vårda
 • Patientens paradoxala känslor kring att vara intressant och ointressant på samma gång

 • Personalens känslor av att splittras mellan höga krav på effektivitet och patienternas behov av existentiellt stöd

 • Den mellanmänskliga beröringens betydelse

Carina Elmqvist, PhD, Docent

 

 

Nutritionsbehandling på IVA
 • Indikationer och målsättning

 • Energitillförsel och proteintillförsel

 • Processer för ökad effektivitet

Jan Wernerman, professor & överläkare, anestesi & intensivvårdskliniken, Karolinska sjukhuset

 

 

 

Sepsis: gammal sjukdom – gammal behandling?
 • Var finns de moderna behandlingsalternativen?

 • Vad kan forskarna göra bättre i framtiden?

Jonas Tverring, ST-läkare infektionsmedicin, Helsingborgs lasarett & doktorand infektionsmedicin, Lunds universitet

 

 

 

Hot & våld på arbetsplatsen – du ska inte behöva vänja dig

Hot och våld mot vårdpersonal är ett samhällsproblem som eskalerat de sista åren och som kräver ett aktivt arbete, på såväl individ- som organisationsnivå, för att komma tillrätta med.

Marie Jensen är säkerhetshandläggare på enheten för säkerhet och katastrofmedicin vid Skånes universitetssjukvård och förkämpe för vårdgivares säkerhet på sjukhus pratar kring orsaker till problemet och hur arbetet med frågan bör ske. Hon ger dig även metoder för att själv ta kontroll över och vara den drivande i en konfliktsituation, så missa inte detta pass.

 

 

 

Plötsligt högt inflöde av patienter på IVA – katastrofmedicinsk beredskap
 • Demovisning av Emergo Train System®

 • Katastrofmedicinsk beredskap i praktiken

Eva Kristedal, anestesisjuksköterska & lärare i katastrofmedicin, Katastrofmedicinskt centrum

 

Workshop

Workshoptext

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
13-14 mars 2018
Lokal
Birger Jarl
Birger Jarlsgatan 61A Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


8 dec

T.o.m.


2 feb

Fr.o.m.


3 feb
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Caroline Edeslätt
E-post: ced@teknologiskinstitut.se
Telefon: 0765 27 55 85

 

Tid & plats

Konferens
13-14 mars 2018
Lokal
Birger Jarl
Birger Jarlsgatan 61A Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


8 dec

T.o.m.


2 feb

Fr.o.m.


3 feb
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Caroline Edeslätt
E-post: ced@teknologiskinstitut.se
Telefon: 0765 27 55 85