Hemmasittare 2018

Utveckla dig i din yrkesroll!

 

Hur uppmärksammar du frånvaro i tid? 

Under två lärorika dagar får du chans att lyssna till ledande experter inom branschen och ta del av framstående praktikfall från verkligheten. Du får fördjupa dina kunskaper inom bland annat juridik, samarbetet med vårdnadshavarna samt ta del av viktiga resultat från aktuell forskning. Efter dagarna kommer du ha fått med dig praktiska tips och konkreta verktyg att använda i ditt vardagliga arbete.

 

Ur innehållet:

 

 • Framgångsfaktorer för att få barn och unga att återvända till skolan  
 • Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som väljer att stanna hemma – hur kan verksamheten underlätta för dem?
 • Så skapar du välfungerande samarbeten med vårdnadshavaren

 

 

Varmt välkommen!

Caroline Edeslätt

Projektledare 

 


OBS!

Konferensen genomförs även i Göteborg 15-16 maj. 

Klicka här för att komma till Göteborgstillfället!

 

 

 1. Program
 2. Fördjupning
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF

 


Dag 1

 

 

Forskningsbaserade metoder – vad kan du göra med elever som är, eller riskerar att bli, hemmasittare?
 
 • Viktiga resultat från aktuell forskning kring hemmasittare

 • Vilka är de vanligaste orsakerna till att barn och unga stannar hemma?

 • Konkreta metoder för att få eleverna att gå till skolan

Martin Karlberg, universitetslektor, institutionen för pedagogik, didaktik & utbildningsstudier, Uppsala universitet
 


Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som väljer att stanna hemma – hur kan verksamheten underlätta för dem?

 • Vanligt förekommande orsaker till att elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar väljer att stanna hemma

 • Bemötande av individer med funktionsvariationer – vad är viktigt att tänka på?

 • Hur kan skolan stötta eleverna i olika situationer?

 • Individanpassat arbetssätt – utmaningar och möjligheter

Ann-Katrin Swärd, universitetslektor, Institutionen för pedagogik & specialpedagogik, Göteborgs universitet

Ann-Katrin har en 30 årig bakgrund som lärare/speciallärare inom olika skolformer och har även startat upp och ansvarat för olika kurser inom det neuropsykiatriska området. Missa inte chansen att ta del av hennes gedigna kunskap inom området!

 Skolan & hemmet – framgångsfaktorer för att skapa ett välfungerande samarbete med vårdnadshavaren

 • Hur kan du stötta och bemöta hemmasittare och deras familjer i vardagen?

 • Så hjälper du skolan och hemmet att samarbete

 • Erfarenheter från sex års arbete med kolloverksamhet för hemmasittare

 • Svåra samtal med elever och vårdnadshavare – hur främjas tilliten?

Matthias Rowe, socionom, kurator på Filosofiska skolan & Solna ungdomsmottagning

Matthias har startat upp och drivit Sommarkollo4me, en kolloverksamhet för barn med problematisk skolfrånvaro. Han arrangerar också träffar för anhöriga till hemmasittare och har stor erfarenhet av samarbetet mellan vårdnadshavare och elev.

 

 Det strukturerade frånvaroarbetet – så uppmärksammar vi frånvaron i tid
 
 • Vilka är de största riskfaktorerna för problematisk skolfrånvaro?

 • Hur kan vi arbeta strukturerat och effektivt i arbetet med frånvaro?

 • Hur kan vi identifiera hemmasittare i ett tidigt skede och vilka signaler ska vi vara extra uppmärksamma på?

 • Förebyggande och åtgärdande insatser – hur kan vi arbeta när vi ser elever som är i riskzonen för omfattande frånvaro?

Aggie Öhman, verksamhetsutvecklare, utbildare & föreläsare, Prestationsprinsen 

Aggie har grundat föreningen och bloggen Presentationsprinsen och är specialiserad på problematisk skolfrånvaro. Hon utbildar, föreläser och arbetar som konsult för effektivare arbete med frånvaro hos skolor och huvudmän och är även författare till Skolans tomma stolar.

 

 

 

 


Juridiken kring hemmasittare – vad är viktigt för dig att känna till?

 • Vad säger lagen om skolplikt och rätt till utbildning för hemmasittaren?

 • Tydliggörande av ansvarsfördelningen – vem ansvarar för de olika delarna i samverkan runt en hemmasittande elev?

 • Vilka befogenheter har olika aktörer?

Simon Jernelöv, konsult inom skoljuridik, JP infonet

 

 

Dag 2

 

 

Framgångsfaktorer för att få barn & unga att återvända till skolan
 
 • Elever som inte vill – hur väcker du lusten?

 • Stödfunktioner och arbetssätt som bidrar till ökad motivation att gå till skolan

 • Att identifiera elever med problematisk frånvaro och arbeta förebyggande – hur kan du göra?

 • Vilka sociala/pedagogiska och psykologiska faktorer kan ligga bakom en elevs vägran att gå till skolan?

 • Gruppdiskussion: att vända frånvaro till närvaro – hur gör kollegor på andra skolor?

Eva Elg, specialpedagog, Bjuvs kommun

  

 

Lärmiljöer som främjar närvaro & förhindrar frånvaro

 • Skolmiljöns betydelse för elevens motivation att gå till skolan

 • Hur kan du skapa trivsamma lärmiljöer som gynnar elevens välmående och lärande?

 • Praktiska och konkreta insatser i klassrummet som främjar närvaro

Joanna Lundin, NPF-pedagog, Huddinge kommun

 


Projektet Ökad skolnärvaro – metoder för lyckat samarbete mellan olika parter
 • Framgångsfaktorer för att främja skolnärvaro och motverka frånvaro

 • Arbetsmetoder som underlättar för eleverna att gå till skolan – så gjorde vi

 • Erfarenheter från projektet – vilka resultat har vi sett och hur går vi vidare framöver?

Ann Gottfridsson, chef, Ledviks Resursenhet, Lidingö stad
Per Wirén, biträdande enhetschef/lärare, Ledviks Resurenhet, Lidingö stad

 

Fördjupning

Framgångsfaktorer för att skapa ett lyckat samarbete mellan skola, socialtjänst & BUP

 

På senare år har skolfrånvaro blivit så omfattande och problematisk att det krävs stora resurser för att få eleverna att förändra sitt beteende. I detta arbete är samarbetet mellan olika aktörer avgörande för att förebygga frånvaro och främja närvaro. Så hur kan ni tillsammans arbeta framgångsrikt för att få eleverna att återvända till skolan?

 

Välkommen till en interaktiv fördjupning!

Under eftermiddagen får du jobba med idéer kring hur du utifrån din professionella position kan tänka, för att få till ett välfungerande samarbete, som stöttar och motiverar hemmasittande elever att gå till skolan. Du får också chans att utbyta erfarenheter och inspireras av hur andra kollegor i branschen arbetar.

Vi går igenom:

 • Hur ansvarsfördelningen ser ut mellan olika aktörer

 • Hur du får till ett lyckat samarbete med vårdnadshavaren

 • Att samverka på olika nivåer – en förutsättning för att nå resultat

 • Erfarenheter från SKIFO – ett samarbete mellan skola och individ- och familjeomsorg

 • Hur sker god samverkan?


Workshopen leds av Rolf Agaton, pedagogisk utvecklare & framtidsbyggare

 

Intervju med Rolf hittar du här!


Rolf har en lång bakgrund som lärare och har gedigen erfarenhet av samverkan mellan olika aktörer, både från arbetet med elever och från olika projekt. Sedan fyra år tillbaka arbetar han som pedagog i SKIFO, som är ett samarbete mellan skolan och individ- och familjeomsorgen i Stenungsunds kommun. Samverkan mellan skola, IFO och föräldrar är en central del i Rolfs framgångsrika arbete med hemmasittare och han föreläser även om sina erfarenheter kring samverkan och sitt arbete med hemmasittare.

 

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
24-25 april 2018
Fördjupning
25 april 2018
Lokal
Scandic Anglais
Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


9 mars

T.o.m.


6 april

Fr.o.m.


7 april
Konferens

5 450 kr
5 950 kr
6 750 kr
Fördjupning

2 490 kr
2 890 kr
3 490 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Caroline Edeslätt
E-post: ced@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 85

Tid & plats

Konferens
24-25 april 2018
Fördjupning
25 april 2018
Lokal
Scandic Anglais
Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


9 mars

T.o.m.


6 april

Fr.o.m.


7 april
Konferens

5 450 kr
5 950 kr
6 750 kr
Fördjupning

2 490 kr
2 890 kr
3 490 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Caroline Edeslätt
E-post: ced@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 85