Gerodontidagarna 2018

Utveckla dig i din yrkesroll!

 

Gerodontidagarna 2018

 

Den förväntade livslängden har ökat dramatiskt i världen och med en äldre befolkning följer en förskjutning av allvarliga hälsoproblem uppåt i åldrarna. Behovet av en tandvård med ett speciellt omhändertagande av de äldres orala hälsa, och med en starkare koppling till allmänsjukvårdens problematik, då gruppen utgör en allt större del av befolkningen och spänner över hela vårdspektrat.

 

Utifrån dessa specifika behov hos den äldre patientgruppen har vi tagit fram en skräddarsydd konferens med de kunskaper som krävs för att möta dina utmaningar.

 

Låt Sveriges främsta experter inom gerodonti uppdatera dig inom den senaste forskningen och ge dig nya insikter i hur du kan utveckla vården för att öka välmåendet och livskvaliteten hos dina patienter.

 

Varmt välkommen!

 

Marc Feucht

Projektledare

 1. Program
 2. Workshop
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF


Tisdag 17 april 2018

 

Samarbetet mellan tandvården & sjukvården i teori & praktik

 • Samband mellan allmän och oral hälsa – den senaste forskningen
 • Högre kunskapsnivå inom oral kärnkompetens för sjukvårds- och omsorgspersonal
 • Medicinsk screening inom tandvården – hur, när och varför? 

Göran Friman, leg. tandläkare, med. dr. & bedömningstandläkare, Landstinget i Värmland 

 

 

Psykisk ohälsa hos äldre – hur påverkas tandvården? 
 • Bemötande av äldre patienter med psykisk ohälsa – effektiva arbetssätt för tandvården

 • Odontologiskt omhändertagande och val av behandling när patienten inte orkar så mycket

 • Demenssjukdom: vår nya folksjukdom – vad märker vi inom tandvården?

 • Apraxi, agnosi och minnesstörning vid demenssjukdom – hur hanterar vi dessa symtom med bibehållen hög kvalitet på tandvården?

Inger Stenberg, övertandläkare, Specialkliniken för sjukhustandvård & oral medicin, Centrum för äldretandvård

 
 

 

Oral hälsa & livskvalitet hos de allra äldsta
 • Vad menas med livskvalitet och hur mäter du den?

 • Hur värderar de äldsta patienterna oral hälsa?

 • Hur ska vi tolka de äldstas självrapporterade orala hälsa? 

Angelika Lantto, verksamhetschef, Tandvårdens Kompetenscentrum, Region Norrbotten

 
 

 

Munhälsa på äldre dagar – arbeta salutogent!
 • Vad innebär ett salutogent arbete i allmänhet och inom äldretandvård i synnerhet?

 • Kan nutritionsstatus motivera personal att främja munhälsan hos äldre?

 • Samverkan – en viktig resurs för äldres munhälsa men också en utmaning. Vems ansvar?

Ulrika Lindmark, leg. tandhygienist, universitetslektor oral hälsovetenskap, Centrum för oral hälsa, Jönköpings universitet

 
 

 


Onsdag 18 april 2018

 

 

Skör & äldre – vilka munslemhinneförändringar kan vi räkna med att möta?
 • Vad händer med munslemhinnan när vi åldras?
 • Munslemhinneförändringar hos den åldrade medicinskt friska patienten
 • Munslemhinneförändringar hos den allmänmedicinskt sjuka patienten
 • Hur diagnostiserar vi och behandlar dessa?  

Karin Garming Legert, universitetsadjunkt, med. dr., bitr. övertandläkare & programdirektör för tandläkarprogrammet & KUT, Institutionen för Odontologi, Karolinska Institutet

 
 

 

 
Att möta & behandla den äldre patienten med kognitiva nedsättningar – utmaningar & möjligheter
 • Hur påverkar nedsatt kognition det dagliga livet?

 • Så skapar du förutsättningarna för den kognitivt nedsatte patientens tandvårdsbesök

 • Verktyg för en effektiv och individanpassad egenvård i hemmet

Pia Gabre, med. dr., inst. för odontologi, Sahlgrenska akademin

 
 

 

OBS! Missa inte konferensens workshop!

 

 

Workshop

 

Midazolam på äldre – så gör vi det säkert, etiskt & med gott resultat!

 

Under workshopen kommer du utveckla din kunskap kring användningen av Midazolam på äldre och därmed stärka din förmåga att säkert kunna sedera dina patienter. Sedering är ibland enda alternativet för att kunna genomföra vård på annars svårbehandlade patienter, detta kan vara komplicerat på grund av sjukdomar och medicinering.

 

Vi går igenom:

 • Patientselektion - vilka patienter är lämpliga?
 • Dosering – Midazolam är svårdoserat med många påverkande faktorer
 • Interaktioner – vågar jag ge Midazolam om patienten redan står på lugnande?
 • Etik – vård mot patientens vilja, vikten av att ha etiken i ryggen
 • Säkerhet – vilken utrustning behövs och vad gör jag om patienten slutar andas?

 

Under tre timmar får du, under kompetent handledning, konkreta och praktiska verktyg varvat med teori för att lyfta din kunskap på området. Missa inte chansen att utveckla dina kunskaper!

 

Workshopen leds av:

 

Markus Höglund, överläkare i orofacial medicin och doktorand vid odontologiska institutionen vid Karolinska Institutet där han är aktuell med projektet Dental Anxiety in Adults from the Dental Personnel’s Perspective.

 

Markus är en uppskattad föreläsare med mångårig erfarenhet av Midazolam i arbete med geriatriska patienter. Han har även stor erfarenhet av patientkontakt och utbildning beträffande svårbehandlade patienter inom geriatrik, funktionsnedsättningar, tandvårdsrädda och medicinska patienter

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
17-18 april 2018
Workshop
18 april 2018
Lokal
Birger Jarl
Birger Jarlsgatan 61A Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


2 feb

T.o.m.


23 mars

Fr.o.m.


24 mars
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Marcus Sjöström
E-post: masj@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 73

 

Projektledare, Marc Feucht
E-post: mfeu@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 70

Tid & plats

Konferens
17-18 april 2018
Workshop
18 april 2018
Lokal
Birger Jarl
Birger Jarlsgatan 61A Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


2 feb

T.o.m.


23 mars

Fr.o.m.


24 mars
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Marcus Sjöström
E-post: masj@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 73

 

Projektledare, Marc Feucht
E-post: mfeu@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 70