Geriatrisk vård för framtiden

Framgångsrika strategier för personcentrerad vård

 

Konkreta verktyg för att möta framtidens ökade behov av god äldrevård för de allt fler, sjukare och äldre patienternaDu som arbetar inom geriatriken står idag inför flertalet växande utmaningar och en alltmer komplex arbetstillvaro. För att möta framtidens ökade behov av god äldrevård för de allt fler, sjukare och äldre geriatriska patienterna, krävs nya och effektivare arbetssätt. På denna konferens får du konkreta och användbara verktyg för att utvecklas och möta dessa utmaningar.

 

Fördjupa dina kunskaper inom bland annat:

 

 • Framgångsrika strategier för personcentrerad vård
 • Effektiva samverkansmetoder för ökad patientsäkerhet
 • Hur du bäst bemöter och omhändertar patienter med akut förvirring
 • Metoder för effektivt arbete i multiprofessionella team
 • Hur du attraherar samt behåller kompetent personal

 

På konferensen varvas inspirerande praktikfall med gruppdiskussioner och ny forskning. Missa inte denna möjlighet att inspireras och utvecklas tillsammans med vårdkollegor från hela landet.

 

Varmt välkommen!

 

Michael Linnell

Projektledare 

 1. Program
 2. Workshop
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDFTisdag 21 november 2017Akut omhändertagande av den förvirrade patienten – så lyckas vi

 

 • Vilka är de vanligaste fallgroparna?
 • Vad säger den senaste forskningen?
 • Palliativ vårdfilosofi som framgångsrik strategi

Johan Ejerhed, specialistläkare i internmedicin, Danderyds Sjukhus
Speciellt inbjuden


Etiska frågeställningar som rör vården av den multisjuka patienten

 • Vad betyder det att vi tror på alla människors lika värde?
 • Värdighet – vad innebär det för personer i olika livssituationer?
 • Vad är ett värdigt omhändertagande?

Astrid Norberg är Sveriges första professor i omvårdnad, numera professor emerita vid institutionen för omvårdnad, Umeå universitet samt enheten för palliativ vård, Ersta Sköndal Bräcke högskola. Astrids forskning fokuserar främst upplevelsen av ”självet” hos personer med demens och samvetsstress i sjukvården.

 

 


Trygg & patientsäker in- & utskrivning på sjukhus för den multisjuka äldre

 • Hur lever vi upp till det nya lagförslaget om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård?
 • Nya arbetssätt för samordnad vårdplaneringsprocess som förbättrar vårdkapaciteten
 • Digitala läkarbesök och verktyg för kommunikation mellan olika vårdaktörer – vad har detta gett oss?

Magdalena Fritzon, verksamhetschef Hälso- och sjukvårdsenheten & Hemtjänst, Nässjö kommun
Anna Björk, specialistsjuksköterska, Nässjö kommun

 Hur arbetar vi för en tryggare miljö på avdelningen med minskad risk för vårdskador?

 

 • Systematiska och strukturella metoder för förebyggande av vårdskador – så gör vi
 • Så har vi lyckats engagera både personal och patienter i skapandet av en tryggare miljö med färre vårdskador som följd
 • Konkreta metoder och tillvägagångssätt för ökad patientsäkerhet

Ewa Waern, verksamhetschef geriatrik, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Mölndal
Anna Hyltner, verksamhetsutvecklare geriatrik, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Mölndal

 Behåll kompetent vårdpersonal – faktorer som gör arbetet attraktivt

 

 • Vad krävs för att lyckas? – aktuell forskning som ger svar
 • Attraktivt arbete – ett smart frågeformulär och en modell utöver det vanliga
 • Magnet hospitals som attraherar sjuksköterskor, ger goda behandlingsresultat och nöjda patienter – lösningen för svensk hälso- och sjukvård?

Catrine Björn, med. dr. & studierektor sjuksköterskors verksamhetsförlagda utbildning, Region Gävleborg

 Samverkan mellan sjukhus, primärvård & kommun för ett bättre flöde samt vård av hög kvalitet

 • Så underlättar vårt arbetssätt den äldre patientens väg mellan hemmet, sjukvården och den kommunala omsorgen
 • Vårdplanering som minskar antalet återinskrivningar och skapar en tydligare helhetsbild kring patientens vård
 • Ta del av den lyckade samverkansmodellen som ska implementeras i samtliga kommuner i Region Skåne

Marie Bladh, chef mobila vårdteamet, Hälsostaden Ängelholm

 Onsdag 22 november 2017Hur arbetar vi för en personcentrerad vård av den geriatriska patienten?

 • Så tillgodoser vi den multisjuka patientens komplexa vårdbehov på bästa sätt
 • Kortare vårdtider och personcentrerad vård – hur får vi ihop det?
 • Hur underlättar vi diagnostik och kartläggning av medicinska, funktionella samt psykosociala hälsoproblem hos den geriatriska patienten?

Ann Westöö, verksamhetschef Geriatriska kliniken, Vrinnevisjukhuset

 Gruppdiskussion: Hur arbetar vi bäst i multiprofessionella team?

 

 • Vilka professioner behövs för vård av den multisjuka patienten?
 • Hur kan multiprofessionella team ge en mer personcentrerad vård i praktiken? – framgångsfaktorer och fallgropar
 • Standardiserad kommunikation och arbetsstruktur – vilka är dina bästa tips?
 • Hur arbetar vi för en effektiv vård som ger ökad kontinuitet i omhändertagandet?

 Hur förbättrar vi vården tillsammans med patienten?

 

 • Patienterna – vårt viktigaste verktyg i förbättringsarbetet
 • Ökad medvetenhet, kunskap och glädje – hur lyckades vi?
 • Arbetssätt och metoder som bidrar till friskare patienter och nöjdare medarbetare

Katarina Sjöström, kvalitetsutvecklare, vårdbolaget Tiohundra


Workshop


Personcentrerad vård i praktiken

Att leverera en skräddarsydd omvårdnad som utgår från den enskilda patientens integritet samt rätt till självbestämmande och delaktighet är en stor utmaning. Kraven på dig som arbetar inom geriatriken ökar då patienterna blir allt äldre och fler samt kännetecknas av ett mer komplext och sammanhängande vårdbehov. Därtill är förmågan att arbeta i multiprofessionella team en egenskap som kommer vara allt viktigare i framtidens vård av äldre.

 

Under denna workshop kommer du få fördjupade kunskaper inom hur du bäst ger en högkvalitativ och anpassad omvårdnad som utgår från den enskilde patientens upplevelse av sina behov. Informativ fördjupande föreläsning varvas med interaktiva övningar samt inspirerande diskussioner i grupp.

 

Du får fördjupade kunskaper inom bland annat:

 • Praktiska metoder och strategier för god personcentrerad vård av hög kvalitet
 • Centrala begrepp som du bör känna till
 • Konkreta verktyg för att motverka ett s.k. trefaldigt underläge
 • Vad som förhindrar samt möjliggör personcentrerad vård
 • Hur man bäst tar tillvara på patientens och de närståendes resurser

Workshopen leds av Anna Ekwall, docent i omvårdnad samt universitetslektor vid medicinska fakulteten, Lunds Universitet. Anna har medverkat till flertalet böcker och besitter en mångårig erfarenhet som ambulanssjuksköterska.
Plats & Pris

Konferens
21-22 november 2017
Workshop
22 november 2017
Lokal
Scandic Klara
Slöjdgatan 7 Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


15 sep

T.o.m.


27 okt

Fr.o.m.


28 okt
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Michael Linnell
E-post: mlin@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 26

Tid & plats

Konferens
21-22 november 2017
Workshop
22 november 2017
Lokal
Scandic Klara
Slöjdgatan 7 Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


15 sep

T.o.m.


27 okt

Fr.o.m.


28 okt
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Michael Linnell
E-post: mlin@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 26