Framtidens hemsjukvård 2017

Skapa en tryggare och effektivare hemsjukvård - kom på konferens!

 

Årets forum för dig inom hemsjukvård! 

Höga krav på bred kompetens, ständig utveckling av digitala verktyg, intern kommunikation och samarbete i teamet samt samverkan mellan kommun och landsting. Detta är bara några av alla de utmaningar som finns inom hemsjukvården. På vår årliga konferens får du konkreta tips och råd samt framgångsrika exempel på hur du kan lösa just dina utmaningar.

 

Konferensen avslutas med en fördjupande eftermiddag i juridikens tecken. Se till att du har full koll på vad som gäller inom lagar och regler. Passa på att utbyta erfarenheter och fylla på din verktygslåda med bra verktyg för att skapa en trygg och effektiv hemsjukvård i din kommun!

 

 

 1. Program
 2. Workshop
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF

 

Tisdag 14 november 2017

 
Samverkan & korrekt informationsöverföring som möjliggör en säker vård i patientens hem

 • Därför är nationella patientöversikten det bästa verktyget
 • Hur kan vi säkra en ”god och säker vård” om vi saknar viktig information?
 • Vikten av att ha tillgång till rätt information i rätt tid när flera vårdgivare/huvudmän är involverade i vården
 • Om dokumentation i realtid där patientens delaktighet är viktig och värdefull

Carina Kapraali, MAS/bitr. socialchef, Haparanda stad

 

Arbetsmiljön i hemsjukvården: miljön, organisationen & teknikens möjligheter & hot

 

 • Att skapa en attraktiv vårdmiljö och en god arbetsmiljö
 • E-hälsotjänster i hemsjukvården – vad används, vad planeras och hur påverkas arbetet?
 • Organisering för teamarbete – tankar kring interprofessionella team i hemsjukvården

Johanna Persson, forskare och lärare, Lunds tekniska högskola, Christofer Rydenfält, biträdande lektor, Lunds tekniska högskola

 

 

Rehabilitering i hemsjukvården som är effektiv & patientsäker
 • Se till att din rehabpersonal har rätt förutsättningar
 • Lär dig hur patientsäkerhet och arbetsmiljö är beroende av varandra
 • Så skapar du en effektiv rehabprocess

Christina Erlandsson, verksamhetschef HSL, Kalmar kommun

 

 
Trygg & säker hemgång för patienten från sjukhus
 • Lär dig A och O för hur du skapar en trygg och säker hemgång
 • Snabbare utskrivning ställer krav på dig – motkraven du kan ställa på sjukhusen
 • Praktiska verktyg för en hemgång som är trygg från början till slut

Göran Stiernstedt, f.d. utredare

 

 
Gruppdiskussion – skapa struktur, samverkan & kommunikation

 

Vi diskuterar…

 

 • Mina bästa tips för en effektiv hemsjukvård
 • Vad behöver förändras inför framtiden för att skapa en optimal hemsjukvård?
 • Vad kan jag förändra idag för att bidra till förbättring?

 

Under ledning av moderator Carina Kapraali

 

 

 
Utskrivningsklar från sjukhuset – samverkan mellan kommun & landsting

 

 • Arbete med mottagningsteam för en trygg tillvaro efter din sjukhusvistelse
 • Grums kommun – så arbetar vi inom mottagningsteamet
 • Samarbete kring bistånd SOL/Distriktssjuksköterskor/Rehab samt HSL/Omvårdnadspersonal

 

Linda Rubin, områdeschef hälso- och sjukvård och rehab, med kollegor, Grums kommun

 

 

 

Onsdag 15 november 2017

 
Så skapar du god intern kommunikation & gott samarbete inom teamet

 

År 2006 startade några holländska sjuksköterskor Buurtzorg Nederland (”buurtzorg” betyder ”grannvård”) som ett svar på den försämrade kvalitén i äldrevården och hemsjukvården i Holland. Buurtzorgs organisation bygger på små team med legitimerade sjuksköterskor och undersköterskor med stor frihet att själva styra och planera vården. Modellen har fått flertalet utmärkelser, bland annat Mest nöjda brukare sedan starten 2007 samt bästa arbetsgivare i flera år.

 • En effektiv strategi med individen i centrum
 • Att arbeta i självstyrande team utan chefer – så fungerar det
 • Avgörande skillnader i Buurtzorg mellan Sverige och Holland

 

Mona Lindström, sjuksköterska, Grannvård AB

 

 
Arbeta rätt med patientsäkerhet i hemsjukvården

 

 • Skapa en säkrare vårdplan – så kan du tänka
 • Hur förebygger du fallolyckor samt säkrar hanteringen av läkemedel och dokumentation?
 • Tre konkreta råd för hur du skapar en hög patientsäkerhet

 

Sven-Erik Edholm, MAS, Orsa kommun, Thommy Olofsson, avd. chef HSR-enheten, Orsa kommun

 

 
Digitala verktyg, breda kompetenskrav & effektiv avancerad sjukvård i hemmet

 

 • Användning av digitala medicinskåp och digital signering
 • Så vill vi arbeta vidare med digitala hjälpmedel ute i hemmen
 • Framgångsrikt arbete med palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet

 

Johanna Lindau, sjuksköterska, Kungälvs kommun, Karin Gille, sjuksköterska, Kungälvs Kommun

 

Workshop

Juridik & nya riktlinjer inom hemsjukvården

 

I hemsjukvården finns det en rad olika lagstiftningar som du måste förhålla dig till i din yrkesroll. Att vara uppdaterad inom juridiken är viktigt för att du ska kunna försäkra dig om att ditt arbete utförs på ett lagligt och korrekt sätt. Vad gäller egentligen angående offentlighet och sekretess? Vad ska en patientjournal innehålla och vilken typ av information ska du utelämna?

 

Under fördjupningen får du sätta dig in i de olika frågeställningarna som du möter i ditt arbete. Ta också chansen att ställa dina specifika frågor om hur du ska agera vid svåra och otydliga situationer. Informationshanteringen ska vara patientsäker och respektera integriteten – lär dig hur du inom hemsjukvården kan säkerställa detta.

 

 

Du får lära dig:

 

 • Vad som gäller vid sekretess och tystnadsplikt inom hälsooch sjukvården
 • Vilken information som får finnas med i patientjournalen och vad du bör utelämna
 • Nya betalningsansvarslagen och de krav den kommer ställa på dig
 • Vad som gäller enligt patientdatalagen och den nya föreskriften HSLF-FS 2016:40
 • Vad det innebär att vi fått en ny hälso- och sjukvårdslag
 • Juridiska uppdateringar på området

 

Fördjupningen leds av Oskar Höllgren, jurist, Institutet för Medicinsk Rätt

 

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
14-15 november 2017
Workshop
15 november 2017
Lokal
NY LOKAL
Birger Jarl konferens Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


1 sep

T.o.m.


20 okt

Fr.o.m.


21 okt
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Marc Feucht 
E-post: mfeu@teknologiskinstitut.se
Telefon:  076 52 75 570

Tid & plats

Konferens
14-15 november 2017
Workshop
15 november 2017
Lokal
NY LOKAL
Birger Jarl konferens Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


1 sep

T.o.m.


20 okt

Fr.o.m.


21 okt
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Marc Feucht 
E-post: mfeu@teknologiskinstitut.se
Telefon:  076 52 75 570