Framtidens träbyggnader 2018

 

 

Framtidens träbyggnader 2018

 

Sverige är världsledande på industriellt byggande i trä. När fokus flyttas från att vi bygger till hur vi bygger krävs det uppdaterade kunskaper inom teknik och materialhantering.
Tillsammans diskuterar vi praktiska lösningar på aktuella utmaningar inom konstruktion, ljud och säkerhet för att du ska kunna skapa de bästa förutsättningarna för dina projekt.

 

Lär dig mer om:
• Lösningar för att bygga på höjden när det inte finns några standardlösningar
• Hur du hanterar buller och vibrationer i massivträkonstruktioner
• Vad som är det senaste inom träbyggnadsteknik
• Trikåfabriken i Hammarby sjöstad och deras tillbyggnad i trä

 

Låt konferensen bli en mötesplats för nya idéer där du får uppdatera dina kunskaper och hämta inspiration från forskning och näringsliv.

 

Varmt välkommen!

 1. Program
 2. Workshop
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF

 


Så arbetar du med brandskydd i högre träbyggnader
 • Aktuella brandregler och åtgärder – vad bör du tänka på för att uppfylla kraven på brandsäkerhet?
 • Brandteknisk projektering – så analyserar och värderar du risker i ett tidigt skede
 • Gemensam diskussion – frågor och utmaningar kring brandskydd och brandsäkerhet i trähus

Björn Yndemark, brandskydds- & riskhanteringskonsult, WSP Brand & risk

 
 

Hälsa & byggande – affärsmodeller för ökad konkurrenskraft
 • Hur tar du hänsyn till ekonomi, miljö och social hållbarhet?
 • Vilka samband finns det mellan att bygga i trä och de boendes välbefinnande?
 • Vad ska vi erbjuda våra boende i framtiden och vilken roll spelar trä i detta?

Tomas Nord, universitetslektor, institutionen för ekonomisk & industriell utveckling, Linköpings universitet

 
 

 


Energieffektivt byggande – var står vi idag & vart är vi på väg?
 • Så bygger du energieffektivt med trä – drivkrafter för energieffektivisering
 • Viktiga miljöaspekter av träbyggande, materialproduktion och drift
 • Goda exempel på energieffektivt byggande

Anders Ejlertsson, projektledare hållbart byggande, IVL - Svenska Miljöinstitutet & ägare/miljökonsult, Klimatsmart Byggande

 
 

Trikåfabriken i Hammarby Sjöstad – utmaningar & möjligheter med en tillbyggnad i trä
 • Projektet i stort – hur har vi resonerat kring byggprocessen och materialval?
 • Vad har vi lärt oss i projekteringen och hur tänker vi kring ljud, brand och fukt under byggtiden?
 • Erfarenheter och lärdomar från träkonstruktioner i Norge – vad kan Sverige ta efter?
 • Logistiken kring trävirke – hur hanterar vi frakten från Martinsson i Skellefteå till Stockholm?

Peter Öberg, produktionschef, Arcona
Peter Kihlman, projektchef, Arcona

 
 

Hur bygger vi hållbart & långsiktigt & vad är viktigt att tänka på?
 • Problem och utmaningar med träbyggande – hur kan du ta dem på allvar?
 • Hållbara mål – inre och yttre miljöaspekter med fokus på framtiden
 • Kommunernas roll och ansvar – hur kan olika parter samarbeta kring utvecklingen av träbyggande och skapa mervärde?
Torsten Kai-Larsen, VD, Svensk bostadsutveckling  
 

 


Aktuellt om träkonstruktion – vad är senaste nytt i branschen?
 • Industriellt träbyggande – aktuella utmaningar och hanteringen av dessa
 • Byggnation med trästomme – hur långt har vi kommit?
 • Hur står sig Sverige internationellt när det kommer till teknik och miljövänligt byggande?
Susanne Rudenstam, chef, Sveriges Träbyggnadskansli  
 

Därför väljer vi att bygga i trä – exempel från verkligheten
 • Folkhem Trä bygger två kvarter i Hagastaden i Stockholm – hur resonerar vi i utformningen av ca 240 nya lägenheter?
 • Därför satsar Veidekke och Folkhem på träbyggande – lärdomar från pågående utvecklingsprojekt
 • Framtidens trähussatsning – hur samverkar Folkhem Trä, Rikshem och Veidekke?
Anna Ervast Öberg, projektutvecklare, Veidekke Bostad  
 

 


Så skapar du goda ljudmiljöer i träbyggnader – hur kan forskningen bidra till detta?
 • Värdering av ljudisolering i träbyggnader – hur går du tillväga?
 • Forskningsprojektet Silent Timber Build och samarbeten inom träkonstruktion – slutsatser och lärdomar
 • Vad kan näringslivet lära av aktuell forskning?
Klas Hagberg, forskare och expert, WSP Environmental  
 

 


Hur hanterar du buller & vibrationer i massivträkonstruktioner?
 • Så skapar du byggnader med rätt akustiska egenskaper – vad är viktigt att tänka på i projekteringsfasen och den praktiska tillämpningen?
 • Ljud och akustik i träbyggnader – hur kan du resonera gällande bostadshus och kontor?
 • Vad finns det för konkreta lösningar och bullerreducerande åtgärder idag och hur ser utvecklingen ut?

Andreas Colebring, sektionschef bygg- & samhällsakustik, ÅF Infrastructure

 
 

 


Byggsystem för trä – vilka möjligheter finns det idag & imorgon?
 • Från projektering till färdig byggnad – hur arbetar du strategiskt kring samverkan?
 • Erfarenheter från olika träbyggnadsprojekt runt om i Sverige och praktiska lärdomar
 • Höghus i trä – vilka utmaningar och tekniska lösningar finns det för hus med 7-8 våningar?
 • Framtidsdiskussioner – vad är på gång inom träkonstruktion och hur går resonemangen?
Peter Serrander, FoU – Strategisk utveckling, Fristad bygg  
 

Moderator

Klas Hagberg är chef för WSP Akustik i Sverige och utbildad på Chalmers tekniska högskola samt på Lunds universitet. Han har bland annat forskat i hur människor upplever ljudisolering i träkonstruktioner.

   
 

Workshop

Så kan du bygga pedagogiskt, innovativt & hållbart

 

Studiebesök på Herrestaskolan i Järfälla – en modern skolmiljö skapad i trä

 

Växter och solceller på taken, kompostering och återvinning i en skola fri från rengöringsmedel och giftiga kemikalier. Delta i en guidad tur på Herrestaskolan där du får inblick i de helt nya skollokalerna som stod färdiga våren 2016, som med sin unika träkonstruktion tar emot 400 elever upp till årskurs 5. Skolan är den första i Sverige som helt har byggts i massivträ och fått miljöcertifiering guld vilket innebär extra höga krav på bland annat energisparande, luft och akustik.

 

Ta chansen att ställa dina frågor till skolans rektor Satu Harnesk som har varit involverad under hela byggprocessen. Under studiebesöket kommer du bland annat få ta del av resonemang kring:

 

 • Varför vi valde att bygga i trä
 • Vilka slutsatser vi har dragit
 • Hur vi ser på framtiden

Varmt välkommen till en interaktiv eftermiddag som präglas av innovation och nytänkande där du får inspireras av Herrestaskolans unika arbete för en hållbar skolmiljö helt skapad i trä.

 

Hålltider
13:00 Buss för bokade till studiebesöket
13:30 – 16:00 Studiebesök
16:00 – 16:30 Buss tillbaka till centrala stockholm
Vi bryter för fika under studiebesöket

 

Studiebesöket leds av Satu Harnesk, rektor, Herrestaskolan

 

 

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
6-7 februari 2018
Workshop
7 februari 2018
Lokal
Quality Hotel Globe
Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


1 dec

T.o.m.


12 jan

Fr.o.m.


13 jan
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Isabel Swartling
E-post: issw@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 83

Tid & plats

Konferens
6-7 februari 2018
Workshop
7 februari 2018
Lokal
Quality Hotel Globe
Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


1 dec

T.o.m.


12 jan

Fr.o.m.


13 jan
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Isabel Swartling
E-post: issw@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 83