Framtidens äldreboende

Utveckla dig i din yrkesroll! 

 

Hur ser framtiden för landets äldreboenden ut?

 

Med en växande andel äldre och fler vårdbehövande människor står äldreomsorgen i Sverige inför stora prövningar. Det sätter ett högt tryck på de offentliga resurserna och för att möta framtidens vårdbehov krävs det nya sätt att tänka och arbeta kring äldreboenden. Vad behöver du veta för att klara av framtidens utmaningar?

Under två dagar får du ta del av erfarenheter och kunskap från både experter och framstående praktikfall. Du får verktyg och konkreta råd så att du kan arbeta mot kostnadseffektiva byggprocesser, högre livskvalitet hos de äldre och inte minst en ökad trygghet för äldre, anhöriga och personal.  

 

Varmt välkommen!

 

Lovina Lövqvist

Projektledare 

 


 

Utställare:

      


 

 1. Program
 2. Studiebesök
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF

 


Tisdag 2 oktober 2018


Äldreboende ur brukarens perspektiv
 • Vad är viktigt och mindre viktigt för brukaren?
 • Vad krävs för att skapa drömboendet?

Torsten Kindström 

Heteronormen & äldreomsorgen
 • Av vilka anledningar stannar många äldre kvar i garderoben?
 • Varför skall man utmana heteronormen?
 • Hur kan dina medarbetare arbeta normkritiskt och lyckas?

Marcus Gustavsson, hemtjänstchef, Göteborg stad


 

 
Erfarenheter av provuppställning av IT-tillsynssystem i Nordanstig kommun

 

Peter Kronlund, produktspecialist-tekniker


Nordisk Telemedicin Nordisk Telemedicin arbetar med digital tillsyn inom hemtjänst och boenden.

 Vi blir fler, lever längre och är piggare – hur kan vi möta det ökade behovet av äldreboenden?

 

 • Flyttbara lokaler som verktyg för att snabbt få fram ändamålsenliga lösningar vid snabba lokalbehov

Martin Lundbergh, försäljningschef, Expandia

Martin delar med sig av hur deras moduler enkelt kan skapa ett grupp-, korridor- eller lägenhetsboende med samma standard som permanentbyggda boenden och som dessutom är anpassade för verksamheten

 


 

Spara

Spara


Hur utformar du inomhusmiljön på bästa sätt efter de äldres behov?
 • Hur planerar och utformar du ett hemlikt och tryggt boende med de äldre i fokus?
 • Effektiva verktyg för att öka de boendes välmående genom delaktighet och aktiva val
 • Hur bygger du för att undvika att den fysiska miljön utlöser utåtagerande beteenden?

Jane Lindell-Ljunggren, föreståndare, Hattstugan

Jane startade Hattstugans boende för personer med demenssjukdomar 1994. Hattstugan har utvecklats till ett boende där de äldres behov, mående och resurser styr vardagen istället för rutiner och invanda mönster. Jane föreläser och handleder runt om i norden inom ämnet Så skapar vi boenden och arbetsplatser att längta till och tilldelades år 2016 priset Solstickan.


 

Spara

Spara

Så arbetar du framgångsrikt för att öka livskvaliteten för personer med BPSD

 

 • De nationella riktlinjerna och hur du effektivt implementerar dem
 • BPSD-registret – praktiskt verktyg för utvecklingsarbete på flera nivåer

Eva Granvik, nationell koordinator, BPSD-registret

Eva är i grunden sjuksköterska och brinner för demensvård och verksamhetsutveckling. Utöver sitt arbete kring BPSDregistret arbetar hon idag som enhetschef på Kunskapscentrum demenssjukdomar i Region Skåne


 

Spara

Spara


Framtidens äldreboenden i Vänersborg – en långsiktig plan & gemensam vision

Ta del av hur Vänersborg färdigställt fyra toppmoderna äldreboenden på sju år, allt genom innovativ ombyggnation. På passet berättar verksamhetschef Jan-Olof Andrén även om hur täta dialoger, partnering och långsiktighet lett till framgångsrika resultat.

 

 • Partnering och täta dialoger – från behov och funktion till teknisk lösning
 • Vision och långsiktig planering – grunden för en framgångsrik äldreomsorg
 • Nicklasberg – Sveriges första äldreby
 • Planering och utveckling av ett femte äldreboende – konkreta exempel på fungerande arbetssätt

Jan-Olof Andrén, verksamhetschef för vård & omsorg, Vänersborgs kommun


 

Spara

Spara

 

Onsdag 3 oktober 2018

 


 

Så lyckas du med personcentrerad vård & omsorg
 • Vad krävs för att uppnå god personcentrerad vård?
 • Hur kan du anpassa ditt förhållningssätt efter brukarens förutsättningar?
 • Hur du på bästa sätt tillgodoser de ständigt förändrande behoven

Anders Lindström, pedagogisk verksamhetsutvecklare, Eskilstuna kommun

Anders arbetar inom vård- och omsorgsförvaltningen och är medförfattare till boken Pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt i omsorg för personer som har intellektuell funktionsnedsättning. Han är aktiv som handledare, utbildare och föreläsare inom omsorg för personer med kognitiva funktionsnedsättningar.

 


 

Spara

Spara

 

Utomhusmiljöns utformning & betydelse för de boendes livskvalitet

 

 • Så kan du planera och bygga för att ge äldre med rörelsebegränsningar ökade möjligheter till miljöombyten
 • Utforma utemiljön smart – praktiska tips på lösningar för en ökad livskvalitet
 • Vanliga fallgropar och hur du undviker dem under byggprocessen och förvaltning

Åsa Erkman, avdelningschef landskap & stadsmiljö, WSP


 

Spara

Spara

Salutogen design – framtiden för äldreomsorgen?
 • Vad menas med verbet att bo och vad kommer utformningen av framtidens äldreboenden att innebära?
 • Salutogen design för stärkt känsla av sammanhang, välbefinnande och livskvalitet hos de äldre
 • Framtidsspaning med internationella utblickar – vart är vi på väg och vilka kan vi lära av?

Peter Westlund, docent i socialt arbete & fil. dr. samhällsplanering, Peter Westlund FoU

 


 

Spara

Spara

Studiebesök

Villa Basilika – ett modernt & levande äldreboende


Basilika är ett nybyggt och välplanerat äldreboende beläget i centrala Tyresö. Boendet öppnade tidigare i år och välkomnar alla, men särskilt den som har ett stort intresse för djur och natur. Hundar är varmt välkomna att flytta in med husse eller matte, eller komma på regelbundna besök om det passar bättre.


Nu får du möjlighet att besöka boendet för en guidad tur där du får en privat lägenhetsvisning av en av de äldre på boendet. Studiebesöket innehåller även en föreläsning där verksamhetschef Patrik Döl berättar om hur byggprocessen gick till.


Missa inte heller chansen att ställa dina specifika frågor om boendets utformning och verksamhet!


Under besöket får du veta mer om:

 • Hur Basilika byggdes, från planering fram till öppning
 • Utformningen av boendets ute- och innemiljö och dess positiva effekter på de äldre
 • Valet av välfärdsteknik och hur det har påverkat de äldres livskvalitet
 • Hur djur och natur blivit kännetecknet för Villa Basilika

 

Studiebesöket leds av Patrik Döl, verksamhetschef, Villa Basilika

 

Villa Basilika drivs av Vardaga som är en av Sveriges största privata aktörer inom äldreomsorg med cirka 80 boenden i hela landet.

 

HÅLLTIDER

13:15 Buss för bokade till studiebesöket

13:45 – 15:45 Studiebesök

15:45 – 16:15 Buss tillbaka till Stockholm

Vi bryter för fika under studiebesöket

 

Plats & Pris

Konferens
2-3 oktober 2018
Studiebesök
3 oktober 2018
Lokal
Lokal meddelas inom kort
Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


15 juni

T.o.m.


7 sep

Fr.o.m.


8 sep
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Studiebesök

1 000 kr
1 350 kr
1 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Lovina Lövqvist
E-post: llov@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076 527 55 27

Tid & plats

Konferens
2-3 oktober 2018
Studiebesök
3 oktober 2018
Lokal
Lokal meddelas inom kort
Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


15 juni

T.o.m.


7 sep

Fr.o.m.


8 sep
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Studiebesök

1 000 kr
1 350 kr
1 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Lovina Lövqvist
E-post: llov@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076 527 55 27